+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner

życzenia

Witamy na stronie
Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Znajdą tu Państwo informacje o działalności naszej Spółdzielni, skład Zarządu i Rady Nadzorczej, trochę historii, trochę danych statystycznych oraz galerię zdjęć z naszych osiedli.

Na tej stronie zamieszczane będą też aktualne ogłoszenia:

 • o przetargach na roboty remontowe,

 • o przetargach na mieszkania ,

 • o przetargach na lokale użytkowe.


Aktualne dane o zasobach

(dane na 31.12.2017)

Spółdzielnia posiada swoje zasoby na terenie dwóch miast : Mikołowa i Orzesza.
Nalezy do nich 31 nieruchomości (28 w Mikołowie i 3 w Orzeszu) na których znajduje się
109 budynków z łaczna ilością 3.874 mieszkań, w tym:

 • 2.332 mieszkania posiadające status własnościowego prawa do lokalu,

 • 16 mieszkań zajmowanych jest na zasadzie umowy najmu,

 • 109 mieszkania zajmowane są na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
  ( w tym zajmowane przez członków wykluczonych i bez uregulowanych spraw po zgonie członka spółdzielni)

 • 1.417 mieszkania posiadające status odrębnej własności

Spółdzielnia na dzień zarządza zasobami o łącznej powierzchni użytkowej 198.759,93 m2, w tym:

 • powierzchnia lokali mieszkalnych:
  • w Mikołowie (103 budynki) 181.897,14 m2

  • w Orzeszu (6 budynków) 10.727,07 m2.

 • powierzchnia lokali użytkowych:
  • lokale użytkowe o łącznej powierzchni 6.135,72 m2, w tym:

   • wbudowane 3.876,47 m2

   • wolnostojące 2.259,25 m2

Spółdzielnia zrzesza ogółem 4.247 członków zamieszkałych na zasobach oraz 141 członków oczekujących.

Copyright © 2009 - 2018 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS