+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

BannerSZANOWNI MIESZKAŃCY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z trwającym okresem zimowym apeluje o wzmożoną czujność i sygnały o osobach bezdomnych przebywajacych na terenie naszej gmniny.

Informacje o osobach bezdomnych prosimy przekazywać do:

- MOPS przy ul. Kolejowej 2 w Mikołowie, tel.: 32/3242691 w godzinach urzedowania.
- Straży Miejskiej - tel. 986 (poza godzinami pracy MOPS)
- Komendy Powiatowej Policji - tel. 997 i 112 (w godzinach wieczornych, nocnych i w weekendy).

Ponadto osoby bezdomne potrzebujące pomocy mogą również zgłaszać się osobiście do MOPS w Mikołowie, gdzie mogą otrzymać skierowanie do placówki dla osób bezdomnych, skierowanie do ośrodka wsparcia, gdzie mogą otrzymać gorący posiłek jak również inną niezbędną pomoc.13.02.2019

INFORMACJA
dot. godzin udzielania informacji w sprawie rozliczeń

Uprzejmie informujemy, iż wyjaśnień i informacji w sprawie rozliczeń kosztów ogrzewania mieszkań za okres 01.11.2017 – 31.10.2018 roku zasięgnąć można w Dziale ds. umów i rozliczeń mediów (pok. 120)w godzinach :
- poniedziałek - 1000 - 1630
- środa i piątek - 900 - 150003.01.2019

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr III/32/2018 z dnia 18.12.2018 roku w okresie od 01.01.2019 roku do 28.02.2019 roku dla odbiorców w gospodarstwach domowych obowiązywać będą dopłaty do cen 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków w dotychczasowej wysokości, tj.:
- do ceny 1 m3 wody – 1,42 zł. brutto,
- do ceny 1 m3 ścieków – 5,53 zł. brutto.

Powyższe oznacza, że w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 28 lutego 2019 roku cena za 1 m3 wody i odprowadzenia ścieków dla gospodarstw domowych pozostanie bez zmian i nadal wynosić będzie:
14,89 zł/m3 brutto.02.01.2019

INFORMACJA
w sprawie zmiany „TARYFY DLA CIEPŁA”:
Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. W Mikołowie
od dnia 01 stycznia 2019 roku.

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie w piśmie z dnia 18.12.2018 roku poinformował Spółdzielnię, że decyzją Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 grudnia 2018 roku zatwierdzona została zmiana „Taryfy dla ciepła” dla ZIM-Mikołów w zakresie dotyczącym dostawy ciepła z kotłowni przy ul.Skalnej w Mikołowie.
Zmiana została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 15.12.2018 roku (poz. 8080) i będzie obowiązywać od dnia 01 stycznia 2019 roku.
Zmiana taryfy uzasadniona została znaczącym wzrostem kosztów zakupu gazu ziemnego na potrzeby kotłowni gazowej przy ul.Skalnej 10 od dostawcy wybranego przez ZIM-Mikołów na 2019 rok w drodze postępowania przetargowego.
Szczegółowe informacje o wysokości cen i stawek opłat według zmienionej taryfy, jakie stosowane będą przez dostawcę począwszy od dnia 01.01.2019 roku w comiesięcznych fakturach, na podstawie których Spółdzielnia reguluje opłaty za dostawę ciepła do budynków przy ul. Skalnej w Mikołowie, znajdują się na tablicy ogłoszeń w Pawilonie Spółdzielni przy ul.Młyńskiej 11 oraz załączone zestawienieArchiwum: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,

Copyright © 2009 - 2019 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS