+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

BannerZarząd Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż w celu umożliwienia mieszkańcom dostępu do informacji dotyczących rozliczeń na kartotece opłat za ich lokale, od miesiąca czerwca 2022 roku uruchomił usługę e-Kartoteka dostępną poprzez witrynę strony internetowej www.e-kartoteka.pl oraz w postaci aplikacji na telefon.

ekartotekaWN

Poprzez e-kartotekę będą mogli Państwo śledzić stan konta, zobaczyć aktualne naliczenia miesięcznych opłat, pobrać niektóre z funkcjonujących w Spółdzielni druków.
Dostęp do serwisu uzyskuje się po złożeniu Wniosku o rejestrację konta osobiście w siedzibie Spółdzielni. Po procesie rejestracji Użytkownik otrzymuje login i hasło do logowania. Login i hasło jest wspólne dla wszystkich uprawnionych do lokalu. Szczegóły w regulaminie.

Informacje uzyskane przez użytkownika serwisu e-kartoteka za jego pośrednictwem nie mogą stanowić wyłącznej podstawy roszczeń wobec Spółdzielni. W każdym przypadku wątpliwości co do prezentowanych danych należy skontaktować się z pracownikiem Działu Opłat w celu wyjaśnienia.

UWAGA!
Saldo rozliczeń opłat za lokal na dany dzień może nie uwzględniać wpłat, korekt opłat związanych np. ze zmianą ilości osób, norm wody, zadłużeń objętych sprawami sądowymi oraz odsetek za zwłokę w płatnościach, które nie zostały jeszcze zaewidencjonowane na indywidualnym koncie Klienta w danym dniu, z przyczyn obiektywnych

Regulamin dostępu i korzystania z usługi E-KARTOTEKA WniosekKontakt z Mikołowską Spółdzielnią Mieszkaniową
ul. Młyńska 11 Mikołów 43-190UWAGA !!! Od MARCA 2018 w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Młyńskiej nastąpiły zmiany godzin otwarcia Mikołowskiego Banku Spółdzielczego. Godziny otwarcia kasy MBS


poniedziałek od 730 do 1600 przerwa od 1100 do 1130


od wtorku do piątku: od 730 do 1400 przerwa od 1100 do 1130
Telefony i faxy

Centrala w godzinach: 700 do 1800
(32) 226 25 05
(32) 226 27 17
(32) 226 29 96
Sekretariat Zarządu MSM (brak mozliwości przełączenia na inne działy)
(32) 226 05 40
Fax całodobowo
(32) 226 61 07
e-mail
msm@msmmikolow.eu

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(32) 226 27 17 wew. 20
e-mail
msm@msmmikolow.eu


TELEFON - ZGŁASZANIE AWARII
po godzinie 1800 oraz w dni wolne od pracy:

  • pogotowie awaryjne - Zakład Instalacyjno Budowlany D. Nowak Tychy nr telefonu:

  • 505 901 712

  • STRAŻ POŻARNA 998
  • POGOTOWIE 999
  • POLICJA 997


Przyjmowanie Mieszkańców:

poniedziałek od 900 do 1700
środa i piątek: od 700 do 1500
Dział Księgowości:

Główny Księgowy tel: (32) 226 27 17 wew. 26 pokój 108
Czynsze i obsługa e-kartoteki tel: (32) 226 27 17 wew. 23 lub 24 pokój 100
Windykacja tel: (32) 226 27 17 wew. 44 pokój 101

Dział Członkowski:

tel: (32) 226 27 17 wew. 45 pokój 104

Dział Rozliczeń Mediów:

tel: (32) 226 27 17 wew. 52 pokój 120
tel: (32) 226 27 17 wew. 21 pokój 115

Dział Techniczny:

tel: (32) 226 27 17 wew. 19 pokój 112
tel: (32) 226 27 17 wew. 13 pokój 113

Dział Organizacyjno-Prawny:

tel: (32) 226 27 17 wew. 20 pokój 114
tel: (32) 226 27 17 wew. 42 pokój 121
tel: (32) 226 27 17 wew. 54 pokój 110
  • KRS: 0000154856
  • NIP: 635-000-01-33
  • REGON: 000484819
Copyright © 2009 - 2023 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS