+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner

Zgłaszanie AwariiPrzejdź do Najnowszych Aktualności
24.04.2023

UWAGA !!!
Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. w Mikołowie informuje, iż w związku z awarią sieci ciepłowniczej w dniu 24.04.2023 r. w godzinach od 1100 do 1900 nastąpi przerwa w dostawie c.w.u. do budynków przy ulicy Młyńskiej, Bandurskiego oraz os. Słowackiego w Mikołowie.
Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.21.09.2022

APEL DO MIESZKAŃCÓW

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2022/2023 zwraca się do Państwa z apelem o ZAMYKANIE DRZWI WEJSCIOWYCH DO KLATEK SCHODOWYCH oraz OKIENEK PIWNICZNYCH. Prosimy również, aby wietrzenie klatek schodowych i piwnic w razie potrzeby odbywało się w sposób racjonalny i krótkotrwały.
W sytuacji stale rosnących kosztów ogrzewania wskutek bardzo wysokich podwyżek cen bieżące zapobieganie niepotrzebnym stratom ciepła jest koniecznością.

Liczymy na zrozumienie i odpowiedzialne traktowanie tego apelu w poczuciu wspólnej dbałości o każde możliwe ograniczanie wydatków poszczególnych gospodarstw domowych w dobie obecnej bardzo trudnej sytuacji gospodarczej.14.04.2022

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ponownie apeluje o bezwzględne przestrzeganie zasad segregacji odpadów!

Przypominamy, że odpady biodegradowalne należy wrzucać WYŁĄCZNIE LUZEM bezpośrednio do pojemników z napisem „BIO” bez jakichkolwiek woreczków foliowych, papierowych itp.
Odpady „BIO” gromadzone w woreczkach foliowych lub w innych opakowaniach nie będą odbierane przez firmę Remondis jako odpady segregowane.

W przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów, Urząd Miasta w Mikołowie może naliczyć podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

do wysokości 58 zł/osobę/miesiąc.

Niezdyscyplinowanie i lekceważenie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, nawet przez pojedyncze osoby, może doprowadzić do zbiorowej odpowiedzialności wszystkich mieszkańców budynków korzystających z konkretnego śmietnika osiedlowego.INFORMACJA

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w związku ze zniesieniem większości obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa od 01.03.2022 roku jest możliwość osobistego załatwiania spraw w siedzibie Spółdzielni:

  • w poniedziałek 900 – 1700
  • środy i piątki 700 – 1500

przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa

ikony

W dalszym ciągu z uwagi na epidemię zachęcamy do załatwiania wszelkich spraw drogą pocztową, e-mailową lub telefonicznie.
Istnieje możliwość złożenia pism do skrzynki podawczej przy wejściu do siedziby Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie.APEL
SZANOWNI MIESZKAŃCY
(ważne i pilne)UWAGA !!
Klauzula dotycząca wprowadzenia RODO dostępna jest TUTAJ !


SZANOWNI MIESZKAŃCY !

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że z dniem 01.08.2019 roku podpisała umowę z Krajowym Rejestrem Długów BIG S.A.
Podjęta współpraca ma na celu ograniczenie wzrostu zaległości z tytułu użytkowania lokali i zabezpieczenie finansów Spółdzielni.
Lokatorzy, którzy nie płacą czynszu w terminie, będą mogli zostać dopisani do Krajowego Rejestru Długów BIG S.A.

krd


APEL
DO MIESZKAŃCÓW OSIEDLI MIKOŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.

Dotyczy:
1) Bezpieczeństwa użytkowników mieszkań – zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla
2) Podjęcie czynności koniecznych dla zapewnienia prawidłowego działania przewodów spalinowych i wentylacyjnych (uniknięcie powstawania ciągów zwrotnych, występowania tlenku węgla oraz zawilgocenia mieszkań )SZANOWNI MIESZKAŃCY

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina, że utrzymanie w dobrym stanie technicznym urządzeń gazowych, a także ich okresowa kontrola jest obowiązkiem użytkownika mieszkania.
W trosce o własne bezpieczeństwo i swojej rodziny do tego obowiązku powinien poczuwać się każdy użytkownik urządzeń gazowych.
Pamiętajmy, że nie czyszczony i rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu.W związku z ponownymi przypadkami ogłaszania się firm oferujących odpłatne usługi (m.in. czyszczenie piecyków gazowych i kuchennych), Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje,

że NIE KIERUJE do mieszkańców firm wykonujących odpłatnie usługi w różnym zakresie.

Spółdzielnia o zlecanych robotach powiadamia lokatorów w formie zamieszczonego w gablocie ogłoszenia opieczętowanego pieczęcią Spółdzielni.

Przypadki pojawiania się osób oferujących płatne usługi, pobierających zaliczki i powołujących się na uzgodnienia ze Spółdzielnią prosimy zgłaszać na Policję.30.05.2023

Harmonogram odczytów wodomierzy mieszkaniowych , w budynkach na terenie nieruchomości w Mikołowie i Orzeszu w okresie 1 do 24 czerwca 2023 roku..11.05.2023

Informacja w sprawie terminu zakończenia sezonu grzewczego na zasobach Spółdzielni.11.05.2023

Ogłoszono nowe przetargi nieograniczone na badania 5-cio letnie04.05.2023

Informacja w sprawie terminu Walnego Zgromadzenia Członków28.04.2023

Informacja w sprawie wprowadzenia nowej „TARYFY DLA CIEPŁA” Calor Energetyka Cieplna Sp.z o.o. Wojkowice od dnia 1 kwietnia 2023 roku (dotyczy dostawy ciepła do budynków na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie)27.04.2023

Ogłoszono nowe przetargi nieograniczone na wykonanie zadań16.02.2023

Informacja dotycząca zmiany ceny za wodę i odprowadzanie ścieków.02.02.2023

Ogłoszono nowe przetargi nieograniczone na wykonanie robót budowlanych24.01.2023

Ogłoszono nowe przetargi nieograniczone na wykonanie robót budowlanych23.01.2023

Harmonogram II terminu uzupełniającego montażu podzielników kosztów c.o. na grzejnikach w kuchniach, w budynkach na terenie nieruchomości w Orzeszu.16.01.2023

Informacja dotycząca uzupełniającego montażu podzielników typu doprimo® 3 radio net w pomieszczeniach kuchni w budynkach przy ulicy Rynek i ulicy Szklarskiej w Orzeszu12.01.2023

Harmonogram odczytów wodomierzy mieszkaniowych oraz uzupełniajacego montażu podzielników kosztów c.o. na grzejnikach w kuchniach, w budynkach na terenie nieruchomości w Orzeszu.Archiwum: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Copyright © 2009 - 2023 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS