+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner

Informacja Urzędu Skarbowego w Mikołowie

krd

Więcej informacji znajdzieszTUTAJ !08.06.2021

Informacja dotycząca terminu Walnego Zgromadzenia Członków Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.04.05.2021

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w dniu 28.04.2021 roku otrzymała zawiadomienie z firmy Remondis o niedopełnieniu obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach obejmujących budynki:

  • ul. J. Słowackiego 2,4,6,8,10,12,14,16,17,19,21,
  • ul. Jana Bluszcza 7a,13,24,26,28,
  • ul. Żwirki i Wigury 53,55,
  • ul. Katowicka 9,11,13, Krawczyka 8,10,15,17,
  • ul. Krakowska 51,53,55,57,59, Nowa 25,27,29,35
  • ul. Skalna 10 i 12

Zawiadomienie to skierowane zostało również do Urzędu Miasta Mikołów w celu podjęcia czynności przewidzianych prawem i wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie.

Ponownie przypominamy, iż odpady biodegradowalne należy wrzucać WYŁĄCZNIE LUZEM bezpośrednio do pojemników z napisem „BIO” bez jakichkolwiek woreczków foliowych, papierowych itp.
Odpady „BIO” gromadzone w woreczkach foliowych lub w innych opakowaniach nie będą odbierane przez firmę Remondis jako odpady segregowane.

Taka sytuacja będzie skutkować wszczęciem przez Urząd Miasta postępowania administracyjnego z możliwością naliczenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości

58,00 zł/osobę/miesiąc,

wobec niewypełniania obowiązku ich selektywnego zbierania.

Apelujemy o bezwzględne przestrzeganie na bieżąco zasad segregacji odpadów, co pozwoli uniknąć dotkliwych skutków finansowych dla wszystkich mieszkańców danej nieruchomości.

Prosimy mieć na uwadze, iż niezdyscyplinowanie i lekceważenie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, nawet przez pojedyncze osoby, może prowadzić do zbiorowej odpowiedzialności wszystkich mieszkańców budynków korzystających z konkretnego śmietnika osiedlowego.22.03.2021

Ważna Informacja dotycząca segregacji odpadów BIO w Mikołowie!18.03.2021

Ważna Informacja dotycząca segregacji odpadów BIO w Orzeszu!APEL
SZANOWNI MIESZKAŃCY
(ważne i pilne)

W związku z otrzymanymi informacjami dot. włamań do piwnic budynków przy ulicy Podleskiej 11,13 w Mikołowie dokonanych w ostatnich dniach, Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zwraca się z prośbą o:

1. zwiększenie czujności oraz niewpuszczanie na klatkę schodową osób obcych.

2. wyeliminowanie sytuacji otwierania domofonem przez domowników obecnych w mieszkaniu drzwi wejściowych na klatkę schodową osobom nieznanym, bez uprzedniego rozeznania, kto i w jakim celu próbuje wejść do budynku.

3. każdorazowo staranne zamykanie drzwi do piwnic oraz drzwi wejściowych na klatkę schodową, gdyż sprawcy włamań blokują drzwi wejściowe, usuwają rygiel zamka i dostają się do budynku.

4. niezwłoczne informowanie Policji (tel. 112, 997) lub Straży Miejskiej (tel. 986) w przypadku stwierdzenia przebywania na klatce schodowej nieuprawnionych i nieznanych osób.UWAGA - WAŻNE !!!

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniem ograniczenia kontaktów bezpośrednich apeluje o ograniczenie osobistych wizyt w siedzibie Spółdzielni i załatwianie jedynie spraw najpilniejszych.

Nadal w terminie do odwołania obowiązywać będą następujące godziny przyjęć dla mieszkańców Spółdzielni:

  • w poniedziałek 1000-1600

Zachęcamy w razie potrzeby do korzystania z kontaktu telefonicznego: /32/ 22-62-717 i /32/ 22-62-505 lub za pomocą poczty elektronicznej msm@msmmikolow.eu, natomiast opłat prosimy dokonywać poprzez przelewy internetowe.

Jednocześnie informujemy, iż wydruki opłat i inne pisemne informacje będą dostarczane do skrzynek pocztowych poszczególnych mieszkań.krd


Ogłoszenie - Jak zapobiegać zakażeniu !

krd


UWAGA !!
Klauzula dotycząca wprowadzenia RODO dostępna jest TUTAJ !


SZANOWNI MIESZKAŃCY !

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że z dniem 01.08.2019 roku podpisała umowę z Krajowym Rejestrem Długów BIG S.A.
Podjęta współpraca ma na celu ograniczenie wzrostu zaległości z tytułu użytkowania lokali i zabezpieczenie finansów Spółdzielni.
Lokatorzy, którzy nie płacą czynszu w terminie, będą mogli zostać dopisani do Krajowego Rejestru Długów BIG S.A.

krd


APEL
DO MIESZKAŃCÓW OSIEDLI MIKOŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.

Dotyczy:
1) Bezpieczeństwa użytkowników mieszkań – zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla
2) Podjęcie czynności koniecznych dla zapewnienia prawidłowego działania przewodów spalinowych i wentylacyjnych (uniknięcie powstawania ciągów zwrotnych, występowania tlenku węgla oraz zawilgocenia mieszkań )SZANOWNI MIESZKAŃCY

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina, że utrzymanie w dobrym stanie technicznym urządzeń gazowych, a także ich okresowa kontrola jest obowiązkiem użytkownika mieszkania.
W trosce o własne bezpieczeństwo i swojej rodziny do tego obowiązku powinien poczuwać się każdy użytkownik urządzeń gazowych.
Pamiętajmy, że nie czyszczony i rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu.Zgłaszanie AwariiW związku z ponownymi przypadkami ogłaszania się firm oferujących odpłatne usługi (m.in. czyszczenie piecyków gazowych i kuchennych), Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje,

że NIE KIERUJE do mieszkańców firm wykonujących odpłatnie usługi w różnym zakresie.

Spółdzielnia o zlecanych robotach powiadamia lokatorów w formie zamieszczonego w gablocie ogłoszenia opieczętowanego pieczęcią Spółdzielni.

Przypadki pojawiania się osób oferujących płatne usługi, pobierających zaliczki i powołujących się na uzgodnienia ze Spółdzielnią prosimy zgłaszać na Policję.16.07.2021

Ogłoszono nowy przetarg na wynajem lokalu użytkowego.15.07.2021

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót14.07.2021

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót29.06.2021

Informacja dotycząca wprowadzenia od dnia 01.07.2021 roku nowej "Taryfy dla ciepła" Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie.18.06.2021

Harmonogram odczytów wodomierzy mieszkaniowych, wykonywanych przez firmę ISTA Polska.01.06.2021

Ogłoszenie dotyczące zakończenia sezonu grzewczego.28.04.2021

Informacja dotycząca dostarczania rozliczeń w Orzeszu.31.03.2021

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych.30.03.2021

Ogłoszono nowe przetargi nieograniczone na wykonanie zadań.26.02.2021

Informacja dotycząca wysokości opłat za wodę i odprowadzanie ścieków i zmiany miesięcznych opłat zaliczkowych.11.02.2021

Informacja dotycząca terminu dostarczania do skrzynek indywidualnych rozliczeń ZW i C.O.10.02.2021

Informacja dotycząca zmiany cen za wodę i odprowadzanie ścieków.26.01.2021

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót21.01.2021

Ogłoszenie dotyczące zmiany odbioru worków BIG-BAG oraz segregacji odpadów "BIO"15.01.2021

Ogłoszono nowy przetarg na wynajem lokalu użytkowego.14.01.2021

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót12.01.2021

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robótArchiwum: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Copyright © 2009 - 2021 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS