+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner

Rys Historyczny

60 -lecie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie - jakie przypadało w 2019 roku nasuneło trochę refleksji historycznych i stanowi okazję do zbilansowania poważnego dorobku osiągniętego wspólnym wysiłkiem wszystkich mieszkańców, Zarządu, Rady Nadzorczej oraz wszystkich pracowników i członków Spółdzielni.

Spółdzielnia została założona z inicjatywy pracowników mikołowskich zakładów pracy w 1959 roku. Była to inicjatywa bardzo cenna, mająca przyczynić się do rozwiązania złożonych problemów mieszkaniowych w starym, 750 lat liczącym Mikołowie. Akt prawny Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie otrzymała na mocy postanowienia Sądu Powiatowego w Katowicach ( numer rejestracyjny 754 ) z dnia 27 maja 1959 roku.

Warto tutaj zaznaczyć, że w 1958 roku - z inicjatywy załogi kop. „ Bolesław Śmiały” - powstała w Łaziskach Górnych Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Górnik”. Dążąc do koncentracji budownictwa i doskonalenia organizacji zarządzania - podjęto w 1971 roku decyzję połączenia Spółdzielni, nadając nowej jednostce nazwę : Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie. W 1975 roku MSM poprzez połączenie ze Spółdzielnią Lokatorsko - Własnościową „Murcki„ objęła swoją działalnością teren Murcek. Spółdzielnia nie dysponowała wówczas dużymi zasobami mieszkaniowymi. Chcąc zapewnić mieszkania kilku tysiącom osób MSM musiała w szybkim tempie rozwinąć program budownictwa mieszkaniowego, a połączenie ze Spółdzielniami w Łaziskach i Murckach stworzyło inne warunki dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Mikołowie, Łaziskach, Orzeszu i Murckach.

Budynki wzniesione przez Spółdzielnię miały znaczący wpływ na sytuację mieszkaniową w Mikołowie. Warto zaznaczyć także, że działalność Spółdzielni to nie tylko budynki wielorodzinne. Wybudowano niemałą ilość domków jednorodzinnych w Mikołowie, które z czasem zostały wykupione przez mieszkańców i stały się ich własnością.

19.07.1990 roku nastąpił podział Spółdzielni: z osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Jodłowej w Mikołowie została utworzona Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jodłowa” na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 24.10.1990 roku.

W roku 1992 na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 27 lipca nastąpił podział Spółdzielni na Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową w Mikołowie i Spółdzielnię Mieszkaniową „Łaziska” w Łaziskach Górnych.

08.09.1992 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółdzielni z „Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej" na „Mikołowską Spółdzielnię Mieszkaniową” na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 08.09.1992r.

Przez te 60 lat Spółdzielnia wpisała się w krajobraz miasta. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić sytuację mieszkaniową poszczególnych ludzi nie tylko w Mikołowie, ale w Łaziskach, Orzeszu, Murckach, a więc wszędzie tam, gdzie swego czasu Spółdzielnia budowała i eksploatowała mieszkania w domach wielorodzinnych. Ponadto w ramach inwestycji zrealizowanych przez Spółdzielnię znalazły się również przedszkola, sklepy oraz duży zakres infrastruktury technicznej ( kotłownie, stacje transfo, oczyszczalnia ścieków) wiele sieci oraz dróg miejskich.Copyright © 2009 - 2023 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS