+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner

Aktualne przetargi, Archiwum: 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Archiwum przetargów na lokale użytkowe 2015


INFORMACJA
o wolnych lokalach użytkowych w budynkach MSM-Mikołów
do wynajęcia z przeznaczeniem na działalność handlową, biurową lub nieuciążliwą działalność usługową.
MIKOŁÓW

 • ul. Słoneczna 1 – lokal użytkowy o pow. uż. 115,35 m2 na parterze budynku mieszkalnego, z niezależnym wejściem od strony ul. Pszczyńskiej. Lokal może być przeznaczony na nieuciążliwą działalność biurowo-usługową (np.agencje ubezpieczeniowe, turystyczne, zakład fotograficzny, usługi reklamowe, ksero), pracownię – atelier, działalność medyczno- farmaceutyczną, kluby dziecęce, siedzibę stowarzyszeń i organizacji społecznych itp.
 • ul. Skalna 12 – lokal użytkowy o pow. uż. 214,60 m2 na parterze budynku mieszkalnego, na osiedlu zlokalizowanym w pobliżu centrum handlowego, przy trasie Mikołów-Gliwice i Katowice-Wisła, z dogodnym dojazdem i ogólnodostępnymi parkingami. W lokalu może być prowadzona działalność handlowa, biurowa lub usługowa o nieuciążliwym charakterze. Pomieszczenia są wyposażone w instalację c.o. z podzielnikami kosztów oraz sanitariaty z zimną i ciepłą wodą.

Kontakt w sprawie najmu w/w lokali:

 • Dział Umów i rozliczeń mediów (pok. 115 lub 120) w Pawilonie MSM przy ul.Młyńskiej 11 w Mikołowie – tel. (32) 22-62-717, wewn. 21 lub 52
 • Administracja MSM – tel. (32)22-62-717, wewn. 40 lub 4120.05.2015


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie, ul. Młyńska 11
ogłasza przetarg ofert na wynajem poniżej wskazanych lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność handlową lub nieuciążliwą działalność usługową:

Lokal Nr 1
Lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 4A w Orzeszu

 • powierzchnia użytkowa lokalu - 35,64 m2
 • cena wyjściowa oferowanego czynszu najmu - 11,00 zł/m2 p.u. (netto)
 • wadium w wysokości - 700,00 zł.

Lokal Nr 2
lokal użytkowy – pawilon wolnostojący przy ul. 27-go Stycznia w Mikołowie

 • powierzchnia użytkowa lokalu - 195,00 m2
 • cena wyjściowa oferowanego czynszu najmu - 7,00 zł/m2 p.u. (netto)
 • wadium w wysokości - 3.000,00 zł.

Oferty zawierające:

 • proponowaną wysokość stawki czynszu najmu ( netto )
 • określenie rodzaju działalności planowanej do prowadzenia w lokalu z uwzględnieniem zakresu koniecznych prac adaptacyjnych warunkujących możliwość wykonywania w lokalu planowanej działalności
 • aktualne dokumenty rejestrowe działalności gospodarczej oferenta
 • zaświadczenie o płynności finansowej oferenta
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu przetargowym, jak również z aktualnym stanem technicznym i usytuowaniem lokalu
 • dowód wpłaty wadium na konto MSM w Mikołowskim Banku Spółdzielczym nr 81 8436 0003 0000 0021 6884 0077 (wpłata wadium na k-to Spółdzielni najpóżniej na 1 dzień przed wskazanym terminem złożenia oferty)

prosimy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem przetargowym lokalu w Sekretariacie Zarządu MSM przy ul.Młyńskiej11 w Mikołowie do dnia: 08.06.2015r.

 • wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet opłat za najem lokalu
 • oferenci, którzy przetargu nie wygrali otrzymują zwrot wadium w terminie do 7 dni od zakończenia przetargu na wskazane konto bankowe
 • wadium oferenta, który nie podpisze umowy najmu w terminie do 14 dni, od daty otrzymania zawiadomienia o zatwierdzeniu wyniku przetargu przepada, a przetarg ulega unieważnieniu.

Warunkiem zawarcia z oferentem wygrywającym przetarg umowy najmu lokalu jest:

 • dokonanie wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu najmu oraz pozostałych opłat (brutto), w terminie do 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o zatwierdzeniu wyniku przetargu - przelewem na konto bankowe MSM
 • pokrycie na podstawie otrzymanej faktury, kosztów związanych z przetargiem na lokal, poniesionych przez Spółdzielnię, w terminie do 7 dni od zatwierdzenia wyniku przetargu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest przejąć lokal w aktualnym na dzień przetargu stanie technicznym i dokonać we własnym zakresie i na własny koszt remontów i adaptacji lokalu dla własnych potrzeb bez prawa refundacji przez Spółdzielnię poniesionych nakładów.

Lokale oglądać można w dniu 26.05.2015 r. w godzinach od 1330 do 1430,
w pozostałe dni termin do uzgodnienia z Administracją MSM tel.(32)226 25 05 wewn. 10 lub wewn.39.

Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania powodów
Informacje o przetargu oraz oświadczenia stanowiące załączniki do oferty w Dziale Umów,
pokój nr 115 – tel.(32)226 25 05 wew.21 lub pokój nr 120 – telefon (32)226 25 05 wew. 5217.04.2015


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie, ul. Młyńska 11
ogłasza przetarg ofert na wynajem poniżej wskazanych lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność handlową lub nieuciążliwą działalność usługową:

Lokal Nr 1
Lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 4A w Orzeszu

 • powierzchnia użytkowa lokalu - 35,64 m2
 • cena wyjściowa oferowanego czynszu najmu - 15,00 zł/m2 p.u. (netto)
 • wadium w wysokości - 880,00 zł.

Lokal Nr 2
lokal użytkowy – pawilon wolnostojący przy ul. 27-go Stycznia w Mikołowie

 • powierzchnia użytkowa lokalu - 195,00 m2
 • cena wyjściowa oferowanego czynszu najmu - 7,00 zł/m2 p.u. (netto)
 • wadium w wysokości - 3.500,00 zł.

Lokal Nr 3
lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Skalnej 12 w Mikołowie

 • powierzchnia użytkowa lokalu - 214,60 m2
 • cena wyjściowa oferowanego czynszu najmu - 6,50 zł/m2 p.u. (netto)
 • wadium w wysokości - 3.000,00 zł.

Lokal Nr 4
lokal użytkowy w budynku mieszkalnym przy ul. Słonecznej 1 w Mikołowie

 • powierzchnia użytkowa lokalu - 115,35 m2
 • cena wyjściowa oferowanego czynszu najmu- 9,00 zł/m2 p.u. (netto)
 • wadium w wysokości - 2.100,00 zł.

Oferty zawierające:

 • proponowaną wysokość stawki czynszu najmu ( netto )
 • określenie rodzaju działalności planowanej do prowadzenia w lokalu z uwzględnieniem zakresu koniecznych prac adaptacyjnych warunkujących możliwość wykonywania w lokalu planowanej działalności
 • aktualne dokumenty rejestrowe działalności gospodarczej oferenta
 • zaświadczenie o płynności finansowej oferenta
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu przetargowym, jak również z aktualnym stanem technicznym i usytuowaniem lokalu
 • dowód wpłaty wadium na konto MSM w Mikołowskim Banku Spółdzielczym nr 81 8436 0003 0000 0021 6884 0077 (wpłata wadium na k-to Spółdzielni najpóżniej na 1 dzień przed wskazanym terminem złożenia oferty)

prosimy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem przetargowym lokalu w Sekretariacie Zarządu MSM przy ul.Młyńskiej11 w Mikołowie do dnia: 27.04.2015r.

 • wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet opłat za najem lokalu
 • oferenci, którzy przetargu nie wygrali otrzymują zwrot wadium w terminie do 7 dni od zakończenia przetargu na wskazane konto bankowe
 • wadium oferenta, który nie podpisze umowy najmu w terminie do 14 dni, od daty otrzymania zawiadomienia o zatwierdzeniu wyniku przetargu przepada, a przetarg ulega unieważnieniu.

Warunkiem zawarcia z oferentem wygrywającym przetarg umowy najmu lokalu jest:

 • dokonanie wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu najmu oraz pozostałych opłat (brutto), w terminie do 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o zatwierdzeniu wyniku przetargu - przelewem na konto bankowe MSM
 • pokrycie na podstawie otrzymanej faktury, kosztów związanych z przetargiem na lokal, poniesionych przez Spółdzielnię, w terminie do 7 dni od zatwierdzenia wyniku przetargu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest przejąć lokal w aktualnym na dzień przetargu stanie technicznym i dokonać we własnym zakresie i na własny koszt remontów i adaptacji lokalu dla własnych potrzeb bez prawa refundacji przez Spółdzielnię poniesionych nakładów.

Lokale oglądać można w dniu 21.04.2015 r. w godzinach od 1330 do 1430,
w pozostałe dni termin do uzgodnienia z Administracją MSM tel.(32)226 25 05 wewn. 10 lub wewn.39.

Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania powodów
Informacje o przetargu oraz oświadczenia stanowiące załączniki do oferty w Dziale Umów,
pokój nr 115 – tel.(32)226 25 05 wew.21 lub pokój nr 120 – telefon (32)226 25 05 wew. 5220.03.2015


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie, ul. Młyńska 11
ogłasza przetarg ofert na wynajem poniżej wskazanych lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność handlową lub nieuciążliwą działalność usługową:

Lokal Nr 1
lokal użytkowy – pawilon wolnostojący przy ul. 27-go Stycznia w Mikołowie

 • powierzchnia użytkowa lokalu - 195,00 m2
 • cena wyjściowa oferowanego czynszu najmu- 7,00 zł/m2 p.u. (netto)
 • wadium w wysokości - 3.500,00 zł.

Lokal Nr 2
lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Skalnej 12 w Mikołowie

 • powierzchnia użytkowa lokalu - 214,60 m2
 • cena wyjściowa oferowanego czynszu najmu- 6,50 zł/m2 p.u. (netto)
 • wadium w wysokości - 3.000,00 zł.

Oferty zawierające:

 • proponowaną wysokość stawki czynszu najmu ( netto )
 • określenie rodzaju działalności planowanej do prowadzenia w lokalu z uwzględnieniem zakresu koniecznych prac adaptacyjnych warunkujących możliwość wykonywania w lokalu planowanej działalności
 • aktualne dokumenty rejestrowe działalności gospodarczej oferenta
 • zaświadczenie o płynności finansowej oferenta
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu przetargowym, jak również z aktualnym stanem technicznym i usytuowaniem lokalu
 • dowód wpłaty wadium na konto MSM w Mikołowskim Banku Spółdzielczym nr 81 8436 0003 0000 0021 6884 0077 (wpłata wadium na k-to Spółdzielni najpóżniej na 1 dzień przed wskazanym terminem złożenia oferty)

prosimy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem przetargowym lokalu w Sekretariacie Zarządu MSM przy ul.Młyńskiej11 w Mikołowie do dnia: 31.03.2015r.

 • wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet opłat za najem lokalu
 • oferenci, którzy przetargu nie wygrali otrzymują zwrot wadium w terminie do 7 dni od zakończenia przetargu na wskazane konto bankowe
 • wadium oferenta, który nie podpisze umowy najmu w terminie do 14 dni, od daty otrzymania zawiadomienia o zatwierdzeniu wyniku przetargu przepada, a przetarg ulega unieważnieniu.

Warunkiem zawarcia z oferentem wygrywającym przetarg umowy najmu lokalu jest:

 • dokonanie wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu najmu oraz pozostałych opłat (brutto), w terminie do 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o zatwierdzeniu wyniku przetargu - przelewem na konto bankowe MSM
 • pokrycie na podstawie otrzymanej faktury, kosztów związanych z przetargiem na lokal, poniesionych przez Spółdzielnię, w terminie do 7 dni od zatwierdzenia wyniku przetargu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest przejąć lokal w aktualnym na dzień przetargu stanie technicznym i dokonać we własnym zakresie i na własny koszt remontów i adaptacji lokalu dla własnych potrzeb bez prawa refundacji przez Spółdzielnię poniesionych nakładów.

Lokale oglądać można w dniu 24.03.2015 r. w godzinach od 1400 do 1500,
w pozostałe dni termin do uzgodnienia z Administracją MSM tel.(32)226 25 05 wewn. 10.

Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania powodów
Informacje o przetargu oraz oświadczenia stanowiące załączniki do oferty w Dziale Umów,
pokój nr 115 – tel.(32)226 25 05 wew.21 lub pokój nr 120 – telefon (32)226 25 05 wew. 5216.01.2015


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
OGŁASZA
przetarg ofert na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w pawilonie wolnostojącym przy ul. 27-go Stycznia w Mikołowie,

z dogodnym dojazdem i parkingiem, z przeznaczeniem na działalność handlową lub nieuciążliwą działalność usługową:

 • powierzchnia użytkowa lokalu - 195,00 m2
 • cena wyjściowa oferowanego czynszu najmu- 7,00 zł/m2 p.u. (netto)
 • wadium w wysokości - 3.500,00 zł.

Oferty zawierające:

 • proponowaną wysokość stawki czynszu najmu ( netto )
 • określenie rodzaju działalności planowanej do prowadzenia w lokalu z uwzględnieniem zakresu koniecznych prac adaptacyjnych warunkujących możliwość wykonywania w lokalu planowanej działalności
 • aktualne dokumenty rejestrowe działalności gospodarczej oferenta
 • zaświadczenie o płynności finansowej oferenta
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu przetargowym, jak również z aktualnym stanem technicznym i usytuowaniem lokalu
 • dowód wpłaty wadium na konto MSM w Mikołowskim Banku Spółdzielczym nr 81 8436 0003 0000 0021 6884 0077 (wpłata wadium na k-to Spółdzielni najpóżniej na 1 dzień przed wskazanym terminem złożenia oferty)

prosimy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Zarządu MSM przy ul.Młyńskiej 11
w Mikołowie w terminie do dnia: 26.01.2015r.

 • wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet opłat za najem lokalu
 • oferenci, którzy przetargu nie wygrali otrzymują zwrot wadium w terminie do 7 dni od zakończenia przetargu na wskazane konto bankowe
 • wadium oferenta, który nie podpisze umowy najmu w terminie do 14 dni, od daty otrzymania zawiadomienia o zatwierdzeniu wyniku przetargu przepada, a przetarg ulega unieważnieniu.

Warunkiem zawarcia z oferentem wygrywającym przetarg umowy najmu lokalu jest:

 • dokonanie wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu najmu oraz pozostałych opłat (brutto), w terminie do 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o zatwierdzeniu wyniku przetargu - przelewem na konto bankowe MSM
 • pokrycie na podstawie otrzymanej faktury, kosztów związanych z przetargiem na lokal, poniesionych przez Spółdzielnię, w terminie do 7 dni od zatwierdzenia wyniku przetargu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest przejąć lokal w aktualnym na dzień przetargu stanie technicznym i dokonać we własnym zakresie i na własny koszt remontów i adaptacji lokalu dla własnych potrzeb bez prawa refundacji przez Spółdzielnię poniesionych nakładów.

Lokal oglądać można w dniu 20.01.2015 r. w godzinach od 1400 do 1500,
w pozostałe dni termin do uzgodnienia z Administracją MSM tel.(32)226 25 05 wewn. 10.

Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania powodów
Informacje o przetargu oraz oświadczenia stanowiące załączniki do oferty w Dziale Umów,
pokój nr 115 – tel.(32)226 25 05 wew.21 lub pokój nr 120 – telefon (32)226 25 05 wew. 52Archiwum 2014, Archiwum 2013, Archiwum 2012, Archiwum 2011, Archiwum 2010

Copyright © 2009 - 2024 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS