+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner07.02.2020

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

 • w Mikołowie na Osiedlu przy Plantach 14/24

  Przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal mieszkalny nr 24 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. na Osiedlu przy Plantach 14 Mikołowie, o powierzchni użytkowej 44,31 m2, złożony z dwóch pokoi, kucheni, łazienki, ubikacji i przedpokoju, usytuowany na 4 piętrze, jako przedmiot odrębnej własności wraz z związanym z własnością lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 0,0047, na którą składa się działka gruntu oraz własność części wspólnych posadowionych na tym gruncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych na Osiedlu przy Plantach 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Mikołowie.
  • - wartość wywoławcza przedmiotu przetargu 153 500,00 zł
  • - wadium w wysokości 3 070,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni na co najmniej jeden dzień przed przetargiem - MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031
   Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu wadium na konto Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

  Przetarg odbędzie się w dniu 19.02.2020 roku o godz. 1200 w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.

Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym, a remont wykonać na własny koszt.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • - wpłata wadium przez osobę przystępującą do przetargu
 • - złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Regulamin przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni.

Wpłacone wadium przepada w razie :

 • - rezygnacji z uczestnictwa w przetargu
 • - nie dokonania w terminie 30 dni wpłaty wylicytowanej kwoty.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet kwoty nabycia prawa odrębnej własnosci lokalu będącego przedmiotem przetargu, a pozostałym osobom zwrócone.

Warunkiem zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności lokalu jest dokonanie wpłaty całej wylicytowanej w przetargu kwoty na konto Spółdzielni, w terminie 30 dni od przetargu.
Koszty za ogół czynności notarialnych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
Lokal będący przedmiotem przetargu zostanie udostępniony do oglądania w dniu 12.20.2020 r. w godzinach od 1300 do 1400 - nr tel. do administracji osiedla 32 2262-505 i 32 2262-717 – wewnętrzny 40.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.Archiwum: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Copyright © 2009 - 2021 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS