+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner17.09.2021

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

 • w Mikołowie na Osiedlu przy Plantach 9/5

  Przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na Osiedlu przy Plantach 9 Mikołowie, o powierzchni użytkowej 29,34 m2, złożony z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na parterze, jako przedmiot odrębnej własności wraz z związanym z własnością lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 0,0024, na którą składa się działka gruntu oraz własność części wspólnych posadowionych na tym gruncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych na Osiedlu przy Plantach 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 w Mikołowie.
  • - wartość wywoławcza przedmiotu przetargu 106 000,00 zł
  • - wadium w wysokości 2 120,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni na co najmniej jeden dzień przed przetargiem - MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031
   Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu wadium na konto Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

  Przetarg odbędzie się w dniu 29.09.2021 roku o godz. 1300 w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.

Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym, a remont wykonać na własny koszt.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • - wpłata wadium przez osobę przystępującą do przetargu
 • - złożenie w Spółdzielni pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu, które należy złożyć na co najmniej jeden dzień przed przetargiem.

Regulamin przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni.

Wpłacone wadium przepada w razie :

 • - rezygnacji z uczestnictwa w przetargu
 • - nie dokonania w terminie 30 dni wpłaty wylicytowanej kwoty.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet kwoty nabycia prawa odrębnej własnosci lokalu będącego przedmiotem przetargu, a pozostałym osobom zwrócone.

Warunkiem zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności lokalu jest dokonanie wpłaty całej wylicytowanej w przetargu kwoty na konto Spółdzielni, w terminie 30 dni od przetargu.
Koszty za ogół czynności notarialnych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
Lokal będący przedmiotem przetargu zostanie udostępniony do oglądania w dniu 23.09.2021 r. w godzinach od 1300 do 1400 - nr tel. do administracji osiedla 32 2262-505 i 32 2262-717 – wewnętrzny 40.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.Archiwum:

07.02.2020

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

 • w Mikołowie na Osiedlu przy Plantach 14/24

  Przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal mieszkalny nr 24 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. na Osiedlu przy Plantach 14 Mikołowie, o powierzchni użytkowej 44,31 m2, złożony z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, ubikacji i przedpokoju, usytuowany na 4 piętrze, jako przedmiot odrębnej własności wraz z związanym z własnością lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 0,0047, na którą składa się działka gruntu oraz własność części wspólnych posadowionych na tym gruncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych na Osiedlu przy Plantach 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Mikołowie.
  • - wartość wywoławcza przedmiotu przetargu 153 500,00 zł
  • - wadium w wysokości 3 070,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni na co najmniej jeden dzień przed przetargiem - MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031
   Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu wadium na konto Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

  Przetarg odbędzie się w dniu 19.02.2020 roku o godz. 1200 w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.

Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym, a remont wykonać na własny koszt.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • - wpłata wadium przez osobę przystępującą do przetargu
 • - złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Regulamin przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni.

Wpłacone wadium przepada w razie :

 • - rezygnacji z uczestnictwa w przetargu
 • - nie dokonania w terminie 30 dni wpłaty wylicytowanej kwoty.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet kwoty nabycia prawa odrębnej własnosci lokalu będącego przedmiotem przetargu, a pozostałym osobom zwrócone.

Warunkiem zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności lokalu jest dokonanie wpłaty całej wylicytowanej w przetargu kwoty na konto Spółdzielni, w terminie 30 dni od przetargu.
Koszty za ogół czynności notarialnych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
Lokal będący przedmiotem przetargu zostanie udostępniony do oglądania w dniu 12.20.2020 r. w godzinach od 1300 do 1400 - nr tel. do administracji osiedla 32 2262-505 i 32 2262-717 – wewnętrzny 40.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.Archiwum: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Copyright © 2009 - 2022 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS