+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner

29.04.2022

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie,
ogłasza przetarg ofert na wynajem lokalu użytkowego
mieszczącego się w pawilonie wolnostojącym
przy ul. rtm. Witolda Pileckiego w Mikołowie

z dogodnym dojazdem i parkingiem, z przeznaczeniem na działalność biurową, handlową (bez sprzedaży alkoholu) lub nieuciążliwą działalność usługową.

 • powierzchnia użytkowa lokalu - 195,00 m2
 • cena wyjściowa oferowanego czynszu - 7,50 zł/m2 p.u. (netto)
 • wadium w wysokości - 3040,00 zł.

Oferty zawierające:

 • proponowaną wysokość stawki czynszu najmu ( netto )
 • określenie rodzaju działalności planowanej do prowadzenia w lokalu z uwzględnieniem zakresu koniecznych prac adaptacyjnych warunkujących możliwość wykonywania w lokalu planowanej działalności,
 • aktualne dokumenty rejestrowe działalności gospodarczej oferenta
 • zaświadczenie o płynności finansowej oferenta
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu oraz warunkami przetargu określonymi
  w ogłoszeniu przetargowym, jak również z aktualnym stanem technicznym i usytuowaniem lokalu
 • dowód wpłaty wadium na konto MSM w Mikołowskim Banku Spółdzielczym nr 81 8436 0003 0000 0021 6884 0077 (wpłata wadium na k-to Spółdzielni najpóźniej na 1 dzień przed wskazanym terminem złożenia oferty)

prosimy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Zarządu MSM przy ul.Młyńskiej 11
w Mikołowie w terminie do dnia: 12.05.2022 roku.

 • wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet opłat za najem lokalu
 • oferenci, którzy przetargu nie wygrali otrzymują zwrot wadium w terminie do 7 dni od zakończenia przetargu na wskazane konto bankowe
 • wadium oferenta, który nie podpisze umowy najmu w terminie do 14 dni, od daty otrzymania zawiadomienia o zatwierdzeniu wyniku przetargu przepada, a przetarg ulega unieważnieniu

Warunkiem zawarcia z oferentem wygrywającym przetarg umowy najmu lokalu jest:

 • dokonanie wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu najmu oraz pozostałych opłat (brutto), w terminie do 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o zatwierdzeniu wyniku przetargu – przelewem na konto bankowe MSM
 • pokrycie na podstawie otrzymanej faktury, kosztów związanych z przetargiem na lokal, poniesionych przez Spółdzielnię, w terminie do 7 dni od zatwierdzenia wyniku przetargu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest przejąć lokal w aktualnym na dzień przetargu stanie technicznym
i dokonać we własnym zakresie i na własny koszt remontów i adaptacji lokalu dla własnych potrzeb bez prawa refundacji przez Spółdzielnię poniesionych nakładów.

Lokal oglądać można w terminie uzgodnionym z Administracją MSM - tel. (32)226 25 05, wew.40

Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania powodów
Informacje o przetargu oraz oświadczenia stanowiące załączniki do oferty w Dz.Umów,
pokój nr 120 – telefon (32)226 25 05 wew. 52 lub pokój nr 115 – tel.(32)22 62 717 wew.21
29.04.2022

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
ogłasza przetarg ofert na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się na parterze budynku mieszkalnego
przy ul. Rynek 2A w Orzeszu

z dogodnym dojazdem i parkingiem, z przeznaczeniem na działalność biurową , handlową (bez sprzedaży alkoholu) lub nieuciążliwą działalność usługową.
Lokal położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta, w pobliżu Miejskiego Ośrodka Kultury , Urzędu Miasta oraz placówek bankowych.

 • powierzchnia użytkowa lokalu - 20,23 m2
 • cena wyjściowa oferowanego czynszu - 13,00 zł/m2 p.u. (netto)
 • wadium w wysokości - 450,00 zł.

Oferty zawierające:

 • proponowaną wysokość stawki czynszu najmu ( netto )
 • określenie rodzaju działalności planowanej do prowadzenia w lokalu z uwzględnieniem zakresu koniecznych prac adaptacyjnych warunkujących możliwość wykonywania w lokalu planowanej działalności,
 • aktualne dokumenty rejestrowe działalności gospodarczej oferenta
 • zaświadczenie o płynności finansowej oferenta
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu oraz warunkami przetargu określonymi
  w ogłoszeniu przetargowym, jak również z aktualnym stanem technicznym i usytuowaniem lokalu
 • dowód wpłaty wadium na konto MSM w Mikołowskim Banku Spółdzielczym nr 81 8436 0003 0000 0021 6884 0077 (wpłata wadium na k-to Spółdzielni najpóźniej na 1 dzień przed wskazanym terminem złożenia oferty)

prosimy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Zarządu MSM przy ul.Młyńskiej 11
w Mikołowie w terminie do dnia: 12.05.2022 roku.

 • wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet opłat za najem lokalu
 • oferenci, którzy przetargu nie wygrali otrzymują zwrot wadium w terminie do 7 dni od zakończenia przetargu na wskazane konto bankowe
 • wadium oferenta, który nie podpisze umowy najmu w terminie do 14 dni, od daty otrzymania zawiadomienia o zatwierdzeniu wyniku przetargu przepada, a przetarg ulega unieważnieniu

Warunkiem zawarcia z oferentem wygrywającym przetarg umowy najmu lokalu jest:

 • dokonanie wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu najmu oraz pozostałych opłat (brutto), w terminie do 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o zatwierdzeniu wyniku przetargu – przelewem na konto bankowe MSM
 • pokrycie na podstawie otrzymanej faktury, kosztów związanych z przetargiem na lokal, poniesionych przez Spółdzielnię, w terminie do 7 dni od zatwierdzenia wyniku przetargu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest przejąć lokal w aktualnym na dzień przetargu stanie technicznym
i dokonać we własnym zakresie i na własny koszt remontów i adaptacji lokalu dla własnych potrzeb bez prawa refundacji przez Spółdzielnię poniesionych nakładów.

Lokal oglądać można w terminie uzgodnionym z Administracją MSM - tel. (32)226 25 05, wew.39 lub 669-694-521.

Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania powodów
Informacje o przetargu oraz oświadczenia stanowiące załączniki do oferty w Dz.Umów,
pokój nr 120 – telefon (32)226 25 05 wew. 52 lub pokój nr 115 – tel.(32)22 62 717 wew.21
14.02.2022


INFORMACJA
o wolnym lokalu użytkowym do wynajęcia z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność usługową, biurową, handlową
(bez sprzedaży alkoholu), siedzibę działalności firmy, punkt przyjęć interesantów itp.

ORZESZE

 • ul. Rynek 2a – lokal użytkowy o pow. uż. 20,23 m2 na parterze budynku mieszkalnego, wyposażony w instalację c.o. (podzielniki kosztów na grzejnikach), wodno – kanalizacyjną, elektryczną.

Kontakt w sprawie najmu w/w lokalu

 • Dział Umów i rozliczeń mediów w Pawilonie MSM przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie – tel. (32) 22-62-717, wew. 52 lub 21
 • Administracja MSM w Mikołowie – tel. (32)22-62-717, wew. 39
 • Administracja MSM w Orzeszu – tel. 669-694-52121.01.2022


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie, ul. Młyńska 11
OGŁASZA
przetarg ofert na wynajem lokalu użytkowego

mieszczącego się na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 2A w Orzeszu
z dogodnym dojazdem i parkingiem, z przeznaczeniem na działalność biurową, handlową (bez sprzedaży alkoholu) lub nieuciążliwą działalność usługową.
Lokal położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta, w pobliżu Miejskiego Ośrodka Kultury, Urzędu Miasta oraz placówek bankowych.

 • powierzchnia użytkowa lokalu - 20,23 m2
 • cena wyjściowa oferowanego czynszu - 13,00 zł/m2 p.u. (netto)
 • wadium w wysokości - 450,00 zł.

Oferty zawierające:

 • proponowaną wysokość stawki czynszu najmu ( netto )
 • określenie rodzaju działalności planowanej do prowadzenia w lokalu z uwzględnieniem zakresu koniecznych prac adaptacyjnych warunkujących możliwość wykonywania w lokalu planowanej działalności,
 • aktualne dokumenty rejestrowe działalności gospodarczej oferenta
 • zaświadczenie o płynności finansowej oferenta
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu przetargowym, jak również z aktualnym stanem technicznym i usytuowaniem lokalu
 • dowód wpłaty wadium na konto MSM w Mikołowskim Banku Spółdzielczym nr 81 8436 0003 0000 0021 6884 0077 (wpłata wadium na konto Spółdzielni najpóźniej na 1 dzień przed wskazanym terminem złożenia oferty)

prosimy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie
(urna na korespondencję na parterze) w terminie do dnia: 31.01.2022 r.

 • wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet opłat za najem lokalu
 • oferenci, którzy przetargu nie wygrali otrzymują zwrot wadium w terminie do 7 dni od zakończenia przetargu na wskazane konto bankowe
 • wadium oferenta, który nie podpisze umowy najmu w terminie do 14 dni, od daty otrzymania zawiadomienia o zatwierdzeniu wyniku przetargu przepada, a przetarg ulega unieważnieniu

Warunkiem zawarcia z oferentem wygrywającym przetarg umowy najmu lokalu jest:

 • dokonanie wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu najmu oraz pozostałych opłat (brutto), w terminie do 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o zatwierdzeniu wyniku przetargu – przelewem na konto bankowe MSM
 • pokrycie na podstawie otrzymanej faktury, kosztów związanych z przetargiem na lokal, poniesionych przez Spółdzielnię, w terminie do 7 dni od zatwierdzenia wyniku przetargu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest przejąć lokal w aktualnym na dzień przetargu stanie technicznym i dokonać we własnym zakresie i na własny koszt remontów i adaptacji lokalu dla własnych potrzeb bez prawa refundacji przez Spółdzielnię poniesionych nakładów.

Lokal oglądać można w terminie uzgodnionym z Administracją MSM - tel. (32)22 62 505 wew.39 lub 669 694 521.

Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania powodów
Informacje o przetargu oraz oświadczenia stanowiące załączniki do oferty w Dz.Umów,
pokój nr 120 – telefon (32)226 27 17 wew.52 lub pokój nr 115 – telefon (32)226 27 17 wew.21
Archiwum: 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Copyright © 2009 - 2022 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS