+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner

15.07.2021

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

1. Wymiana istniejącej konstrukcji wiatrołapu oraz drzwi wejściowych do klatki schodowej na nową konstrukcję ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w budynku przy ul.rtm. W.Pileckiego 11 w Mikołowie wraz z robotami towarzyszącymi.

Materiały niezbędne do opracowania ofert przekazane zostaną drogą elektroniczną po przesłaniu dowodu wpłaty za specyfikację na adres techniczny@msmmikolow.eu .
Informacje na temat przetargu udzielane są pod nr tel. 32-226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM(odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości - 50,00 zł + VAT (23%) = 61,50 zł brutto

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto : MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 11.08.2021 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości - 1 200,00 zł

Wadium może być również złożone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać wysyłkowo na adres Spółdzielni lub w skrzynce podawczej usytuowanej na parterze siedziby Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie w terminie do dnia 11.08.2021 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 12.08.2021 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
14.07.2021

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

1. Budowa oświetlenia drogi osiedlowej przy ul. Młyńskiej 4, 4a, 6, 6a w Mikołowie.

Zakres robót do wykonania:

 • Wykonanie oświetlenia drogi na podstawie posiadanego projektu budowlanego
 • Montaż na fundamentach betonowych 7 sz.t słupów aluminiowych SAL-6, firmy ROSA o wysokości 6 m z oprawami Optican, Led VOLTEA
 • Budowa nowej sieci kablowej

2. Badania 5-cio letnie stanu technicznego instalacji elektrycznych z pomiarem parametrów technicznych w 9 budynkach wielorodzinnych (179 mieszkań) oraz Pawilonie handlowym w Mikołowie:

 • Nowa 25 – 20 mieszkań
 • Nowa 27 – 20 mieszkań
 • Nowa 29 – 20 mieszkań
 • Nowa 35 – 20 mieszkań
 • Krakowska 51 – 20 mieszkań
 • Krakowska 53 – 20 mieszkań
 • Krakowska 55 – 19 mieszkań
 • Krakowska 57 – 20 mieszkań
 • Krakowska 59 – 20 mieszkań
 • Pawilon handlowy przy ul. rtm. Pileckiego

Materiały niezbędne do opracowania ofert przekazane zostaną drogą elektroniczną po przesłaniu dowodu wpłaty za specyfikację na adres techniczny@msmmikolow.eu .
Informacje na temat przetargu udzielane są pod nr tel. 32-226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM(odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości:
1. Budowa oświetlenia drogi osiedlowej - 30,00 zł + VAT (23%) = 36,90 zł brutto
2. Badania 5-cio letnie stanu technicznego instalacji ele. - 20,00 zł + VAT (23%) = 24,60 zł brutto

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto : MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 09.08.2021 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
1. Budowa oświetlenia drogi osiedlowej - 1 000,00 zł
2. Badania 5-cio letnie stanu technicznego instalacji ele. - 300,00 zł

Wadium może być również złożone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać wysyłkowo na adres Spółdzielni lub w skrzynce podawczej usytuowanej na parterze siedziby Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie w terminie do dnia 09.08.2021 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 10.08.2021 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
11.05.2021

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

1. Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej wraz z modernizacją oświetlenia klatek schodowych budynku przy ul. Bandurskiego 3 w Mikołowie.

Zakres robót do wykonania:

 • Główne linie zasilające
 • Wewnętrzne linie zasilające
 • Instalacje zasilające mieszkania i przeniesienie liczników do wspólnej rozdzielnicy licznikowej
 • Instalacje oświetleniowe w części wspólnej (piwnica, boksy piwniczne, klatka schodowa)
 • Instalacja ochrony przed porażeniem elektrycznym:
  a) uziom wraz z podłączeniem do rozdzielnic głównych,
  b) główna szyna uziemiająca i połączenia wyrównawcze
 • Podłączenie instalacji nie podlegającej modernizacji do nowych rozdzielnic głównych z wykorzystaniem istniejącej aparatury
 • Wyłącznik pożarowy prądu
 • Rozdzielnice główne
 • Rozdzielnice piętrowe
 • Rozdzielnice mieszkaniowe
 • Rozdzielnica administracyjne
 • Badanie odbiorcze modernizowanej instalacji.

2. Badania 5-cio letnie stanu technicznego instalacji elektrycznych z pomiarem parametrów technicznych w 9 budynkach wielorodzinnych (179 mieszkań) oraz Pawilonie handlowym w Mikołowie:

 • Nowa 25 – 20 mieszkań
 • Nowa 27 – 20 mieszkań
 • Nowa 29 – 20 mieszkań
 • Nowa 35 – 20 mieszkań
 • Krakowska 51 – 20 mieszkań
 • Krakowska 53 – 20 mieszkań
 • Krakowska 55 – 19 mieszkań
 • Krakowska 57 – 20 mieszkań
 • Krakowska 59 – 20 mieszkań
 • Pawilon handlowy przy ul. rtm. Pileckiego

3. Badania 5-cio letniego stanu technicznego z pomiarem parametrów technicznych instalacji odgromowej dla budynków wielorodzinnych w Mikołowie i w Orzeszu

 • Norwida 5
 • Młyńska 14
 • Słowackiego 10, 12, 14
 • Kochanowskiego 9, 10
 • Skalna 12
 • Bandurskiego 3
 • Pawilon handlowy rtm. Pileckiego
 • Szklarska 7, 9 w Orzeszu

Materiały niezbędne do opracowania ofert przekazane zostaną drogą elektroniczną po przesłaniu dowodu wpłaty za specyfikację na adres techniczny@msmmikolow.eu .
Informacje na temat przetargu udzielane są pod nr tel. 32-226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM(odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości:
1. Remont instalacji elektrycznej Bandurskiego 3 - 30,00 zł + VAT (23%) = 36,90 zł brutto
2. Badania 5-cio letnie stanu technicznego instalacji ele. - 20,00 zł + VAT (23%) = 24,60 zł brutto
3. Badania 5-cio letniego instalacji odgromowej - 20,00 zł + VAT (23%) = 24,60 zł brutto

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto : MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 24.05.2021 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
1. Remont instalacji elektrycznej Bandurskiego 3 - 6 400,00 zł
2. Badania 5-cio letnie stanu technicznego instalacji ele. - 300,00 zł
3. Badania 5-cio letniego instalacji odgromowej - 300,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać wysyłkowo na adres Spółdzielni lub w skrzynce podawczej usytuowanej na parterze siedziby Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie w terminie do dnia 24.05.2021 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 25.05.2021 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
31.03.2021

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

1. Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej wraz z modernizacją oświetlenia klatek schodowych budynków przy ul. Słowackiego 6, Młyńska 6, Osiedle przy Plantach 10 oraz Krakowska 51 i 53 w Mikołowie.

Zakres robót:

 • wykonanie głównej linii zasilającej
 • zabudowa wyłącznika pożarowego prądu
 • wykonanie rozdzielnicy głównej
 • rozdział energii elektrycznej od rozdzielnicy głównej do rozdzielnic mieszkaniowych
 • wymiana rozdzielnic mieszkaniowych
 • przeniesienie liczników pomiaru rozliczeniowego z mieszkań do zbiorczej rozdzielnicy licznikowej
 • modernizacja instalacji oświetlenia klatek i piwnic
 • wykonanie nowej instalacji w piwnicznych boksach lokatorskich
 • podłączenie istniejącej instalacji nie podlegającej modernizacji do rozdzielnicy głównej z wykorzystaniem istniejącej aparatury
 • wykonanie uziomu i podłączenie do rozdzielnicy głównej
 • wykonanie głównej szyny uziemiającej i połączeń wyrównawczych
 • badanie instalacji elektrycznej

Materiały niezbędne do opracowania ofert przekazane zostaną drogą elektroniczną po przesłaniu dowodu wpłaty za specyfikację na adres techniczny@msmmikolow.eu .
Informacje na temat przetargu udzielane są pod nr tel. 32-226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM w wysokości: 100,00 zł + VAT (23%) = 123,00 zł brutto

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto : MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 19.04.2021 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości: 15 000,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać wysyłkowo na adres Spółdzielni lub w skrzynce podawczej usytuowanej na parterze siedziby Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie w terminie do dnia 19.04.2021 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 20.04.2021 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
30.03.2021

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na zadania:

1. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku Norwida 3 w Mikołowie wraz z dociepleniem, drenażem.

2. Wykonanie izolacji ściany fundamentowej północno-zachodniej Pawilonu Handlowego usytuowanego przy budynku Norwida 1 w Mikołowie.

3. Malowanie klatek schodowych budynku Pszczyńska 30 wraz z wykonaniem tynku mozaikowego lamperii i białkowaniem piwnic.

Materiały niezbędne do opracowania ofert przekazane zostaną drogą elektroniczną po przesłaniu dowodu wpłaty za specyfikację na adres techniczny@msmmikolow.eu .
Informacje na temat przetargu udzielane są pod nr tel. 32-226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM w wysokości:
1. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych Norwida - 30,00 zł + VAT (23%) = 36,90 zł brutto
2. Wykonanie izolacji ściany fundamentowej Pawilon - 30,00 zł + VAT (23%) = 36,90 zł brutto
3. Malowanie klatek schodowych - 30,00 zł + VAT (23%) = 36,90 zł brutto

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto : MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 14.04.2021 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
1. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych Norwida - 4 000,00 zł
2. Wykonanie izolacji ściany fundamentowej Pawilon - 800,00 zł
3. Malowanie klatek schodowych - 1 200,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać wysyłkowo na adres Spółdzielni lub w skrzynce podawczej usytuowanej na parterze siedziby Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie w terminie do dnia 14.04.2021 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 15.04.2021 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
25.01.2021

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na zadania:

1. Wymiana stolarki okiennej naświetla dachowego wraz z dociepleniem ścian i daszku oraz naprawą docieplenia ścian uskoku elewacji w poziomie dachu budynku Osiedle przy Plantach 2 w Mikołowie.

2. Zakup dostawa i montaż zadaszeń nad loggiami ostatniej kondygnacji budynku Krawczyka 15 w Mikołowie - 3 piony.

Materiały niezbędne do opracowania ofert przekazane zostaną drogą elektroniczną po przesłaniu dowodu wpłaty za specyfikację na adres techniczny@msmmikolow.eu .
Informacje na temat przetargu udzielane są pod nr tel. 32-226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM w wysokości:
1. Wymiana stolarki okiennej - 30,00 zł + VAT (23%) = 36,90 zł brutto
2. Zakup dostawa i montaż zadaszeń - 20,00 zł + VAT (23%) = 24,60 zł brutto

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto : MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 08.02.2021 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
1. Wymiana stolarki okiennej - 1 000,00 zł
2. Zakup dostawa i montaż zadaszeń - 600,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać wysyłkowo na adres Spółdzielni lub w skrzynce podawczej usytuowanej na parterze siedziby Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie w terminie do dnia 08.02.2021 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 09.02.2021 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
14.01.2021

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont instalacji gazowej w budynkach Osiedle przy Plantach 3, 5, 7 w Mikołowie
zakres robót:

 • demontaż istniejącej instalacji gazowej,
 • przeniesienie liczników gazu na klatki schodowe (budynek 5 i 7),
 • wykonanie nowych pionów gazowych na klatkach schodowych z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie,
 • montaż w piwnicy rur gazowych z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie,
 • wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych z rur miedzianych łączonych na zacisk,
 • zgłoszenie demontażu oraz montażu i plombowania gazomierzy w Rozdzielni Gazu w Tychach.

ROBOTY PROJEKTOWE:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej remontu instalacji gazowej wraz z wyniesieniem układów pomiarowych na klatki schodowe w budynkach na Osiedlu przy Plantach 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania ofert przekazane zostaną drogą elektroniczną po przesłaniu dowodu wpłaty za specyfikację na adres techniczny@msmmikolow.eu .
Informacje na temat przetargu udzielane są pod nr tel. 32-226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM w wysokości:
1. Roboty remontowe - 40,00 zł + VAT (23%)
2. Roboty projektowe - 20,00 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto : MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 27.01.2021 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
1. Roboty remontowe - 5 300,00 zł
2. Roboty projektowe - 750,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać wysyłkowo na adres Spółdzielni lub w skrzynce podawczej usytuowanej na parterze siedziby Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie w terminie do dnia 27.01.2021 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 28.01.2021 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
12.01.2021

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na zadania:

1. Remont chodników na terenach nieruchomości w Mikołowie:

 • Remont chodnika pomiędzy budynkami Osiedle przy Plantach 10,12 w Mikołowie,
 • Remont chodnika przy budynku Krawczyka 10 w Mikołowie,
 • Remont chodnika do placu zabaw i pomiędzy budynkami Krawczyka 15,17 w Mikołowie.

2. Zakup, dostawa i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych na placach zabaw nieruchomości w Mikołowie:

 • Podleska 11, 13, 15
  • huśtawka pojedyncza dla starszych dzieci na istniejącej nawierzchni bezpiecznej wraz z jej przełożeniem
  • dwie ławki z oparciem
 • Kochanowskiego 7
  • huśtawka podwójna dla małych dzieci na istniejącej nawierzchni bezpiecznej wraz z jej przełożeniem,
  • huśtawka podwójna dla starszych dzieci na istniejącej nawierzchni bezpiecznej wraz z jej przełożeniem.

Materiały niezbędne do opracowania oferty przekazane zostaną drogą elektroniczną po przesłaniu dowodu wpłaty za specyfikację na adres techniczny@msmmikolow.eu.
Informacje na temat przetargu udzielane są pod nr tel. 32-226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM:
1. Remont chodników - 30,00 zł + VAT (23%)
2. Zakup, dostawa i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych - 30,00 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto : MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 25.01.2021 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
1. Remont chodników - 3 000,00 zł
2. Zakup, dostawa i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych - 400,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać wysyłkowo na adres Spółdzielni lub w skrzynce podawczej usytuowanej na parterze siedziby Spółdzielni przy ul.Młyńskiej 11 w Mikołowie w terminie do dnia 25.01.2021 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 26.01.2021 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
Archiwum: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.

Copyright © 2009 - 2021 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS