+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner

25.05.2023

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

1. Remont instalacji gazowej w budynkach Pszczyńska 34, Młyńska 4A w Mikołowie.

Zakres robót:

 • demontaż istniejącej instalacji gazowej
 • przeniesienie liczników gazu na klatki schodowe
 • wykonanie nowych pionów gazowych na klatkach schodowych z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie
 • montaż w piwnicy rur gazowych z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie
 • wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych z rur miedzianych łączonych na zacisk
 • zgłoszenie demontażu oraz montażu i plombowania gazomierzy w Rozdzielni Gazu w Tychach

2. Przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku Szklarska 9 w Orzeszu:

Zakres robót:

 • demontaż istniejącego kotła, czopucha oraz zbędnego orurowania i armatury
 • dostawa i montaż 2 wiszących kotłów kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania pracujących w kaskadzie o mocy sumarycznej 145 kW (1x De Dietrich Evodens Pro AMC 90/Diematic Evolution oraz 1x De Dietrich Evodens Pro AMC 65/Diematic Evolution
 • Dostawa i montaż pompy Stratos MAXO 40-0,5-12 R7
 • dostawa i montaż nowego czopucha powietrzno-spalinowego fi 140/225mm ze stali kwasoodpornej
 • dostawa i montaż naczynia przeponowego N250
 • przerobienie przyłączy hydraulicznych i gazowych z zastosowaniem nowej armatury odcinającej, filtrującej oraz kontrolno-pomiarowej
 • montaż detektora gazu DEX-12.N.
 • drobne roboty budowlane (uzupełnienie terakoty, uzupełnienie tynków, malowanie ścian, przełożenie istniejącego grzejnika)

Prace realizowane będą z dofinansowaniem i wymogami WFOŚiGW w Katowicach

Materiały niezbędne do opracowania oferty przekazane zostaną drogą elektroniczną po przesłaniu dowodu wpłaty za specyfikację na adres techniczny@msmmikolow.eu.
Informacje na temat przetargu udzielane są pod nr tel. 32-226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM w wysokości:
Ad.1 - 50,00 zł + VAT (23%)
Ad. 2 - 30,00 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto : MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 14.06.2023 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Ad. 1 - 7 000,00 zł
Ad. 2 - 5 000,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni (liczy się data wpływu) przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie do dnia 14.06.2023 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 15.06.2023 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
11.05.2023

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

1. Badania 5-cio letnie stanu technicznego instalacji elektrycznych z pomiarem parametrów technicznych w 33 budynkach wielorodzinnych (1377 mieszkań) i lokalach użytkowych w Mikołowie:

 • Krawczyka 8, 10, 15, 17, Katowicka 9, 11, 13 - 245 lokali mieszkalnych
 • Żwirki i Wigury 53, 55 - 120 lokali mieszkalnych
 • Młyńska 13, 14 – 90 lokali mieszkalnych
 • Bandurskiego 3, 5, 22 – 189 lokali mieszkalnych
 • Grunwaldzkie 7 - 24 lokale mieszkalne
 • Bluszcza 7A, 13, 24, 26, 28 - 112 lokali mieszkalnych
 • Kochanowskiego 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 - 597 lokali mieszkalnych
 • Lokale użytkowe Bandurskiego 5 (4 lokale)
 • Kotłownie w budynku Krawczyka 17, Żwirki i Wigury 53 i 55

2. Badania 5-cio letniego stanu technicznego z pomiarem parametrów technicznych instalacji odgromowej 24 budynków wielorodzinnych w Mikołowie:
- Norwida 1
- Krawczyka 15, 17
- Katowicka 9
- Nowa 25, 27
- Krakowska 57, 59
- Podleska 15
- Osiedle przy Plantach 1, 12
- Słoneczna 1
- Pszczyńska 24, 28, 30, 34
- Bandurskiego 22
- Bluszcza 24, 26, 28
- Słowackiego 2, 19
- Kochanowskiego 3, 6

Materiały niezbędne do opracowania oferty przekazane zostaną drogą elektroniczną po przesłaniu dowodu wpłaty za specyfikację na adres techniczny@msmmikolow.eu.
Informacje na temat przetargu udzielane są pod nr tel. 32-226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM w wysokości:
Ad.1 - 20,00 zł + VAT (23%)
Ad. 2 - 20,00 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto : MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 25.05.2023 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Ad. 1 - 2 000,00 zł
Ad. 2 - 900,00 zł


Wadium może być również złożone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni (liczy się data wpływu) przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie do dnia 25.05.2023 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 26.05.2023 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
27.04.2023

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na zadania:

1. Przebudowa muru oporowego przy budynku Kochanowskiego 3 w Mikołowie.

2. Przebudowa pomieszczeń lokalu użytkowego na lokale mieszkalne w budynku Rynek 2a w Orzeszu w związku ze zmianą sposobu użytkowania.

3. Remont pokrycia papowego dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz instalacji odgromowej w pawilonie handlowym rtm. W. Pileckiego 7 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania oferty przekazane zostaną drogą elektroniczną po przesłaniu dowodu wpłaty za specyfikację na adres techniczny@msmmikolow.eu.
Informacje na temat przetargu udzielane są pod nr tel. 32-226-27-17 wew. 13, 34 w godzinach 1000 - 1400

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM w wysokości:
1. Przebudowa muru oporowego - 50,00 zł + VAT (23%) - 61,50 zł brutto
2. Przebudowa pomieszczeń - 50,00 zł + VAT (23%) - 61,50 zł brutto
3. Remont pokrycia papowego dachu - 50,00 zł + VAT (23%) - 61,50 zł brutto

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto : MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 17.05.2023 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
1. Przebudowa muru oporowego - 3000,00 zł
2. Przebudowa pomieszczeń - 4000,00 zł
3. Remont pokrycia papowego dachu - 1500,00 zł


Spółdzielnia dopuszcza złożenie wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać wysyłkowo na adres Spółdzielni (liczy się data wpływu) lub w siedzibie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie do dnia 17.05.2023 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 18.05.2023 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
09.03.2023

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

Roboty budowlane:

1. Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej wraz z modernizacją oświetlenia klatek schodowych budynków Osiedle przy Plantach 1, Nowa 25, 27, 29, Krawczyka 15 oraz Podleska 15 w Mikołowie.

Zakres robót:

 • wykonanie głównej linii zasilającej
 • zabudowa wyłącznika pożarowego prądu
 • wykonanie rozdzielnicy głównej
 • rozdział energii elektrycznej od rozdzielnicy głównej do rozdzielnic mieszkaniowych
 • wymiana rozdzielnic mieszkaniowych
 • przeniesienie liczników pomiaru rozliczeniowego z mieszkań do zbiorczej rozdzielnicy licznikowej
 • modernizacja instalacji oświetlenia klatek i piwnic
 • wykonanie nowej instalacji w piwnicznych boksach lokatorskich
 • podłączenie istniejącej instalacji nie podlegającej modernizacji do rozdzielnicy głównej z wykorzystaniem istniejącej aparatury
 • wykonanie uziomu i podłączenie do rozdzielnicy głównej
 • wykonanie głównej szyny uziemiającej i połączeń wyrównawczych
 • badanie instalacji elektrycznej

Roboty projektowe:

1. Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego w zakresie remontu instalacji elektrycznej w części wspólnej budynków mieszkalnych wielorodzinnych na ul. Bluszcza 13, Osiedle przy Plantach 16, 17, Młyńska 14 w Mikołowie

Materiały niezbędne do opracowania oferty przekazane zostaną drogą elektroniczną po przesłaniu dowodu wpłaty za specyfikację na adres techniczny@msmmikolow.eu.
Informacje na temat przetargu udzielane są pod nr tel. 32-226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM w wysokości:
Roboty budowlane - 60,00 zł + VAT (23%)
Roboty projektowe - 20,00 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto : MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 23.03.2023 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Roboty budowlane - 27 000,00 zł
Roboty projektowe - 1 300,00 zł


Spółdzielnia dopuszcza złożenie wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni (liczy się data wpływu) przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie do dnia 23.03.2023 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 24.03.2023 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
09.02.2023

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

zadania:

1. Pogrubienie docieplenia ścian zewnętrznych budynku Osiedle przy Plantach 6 w Mikołowie wraz z remontem loggii i robotami towarzyszącymi.

2. Pogrubienie docieplenia ścian zewnętrznych budynku Osiedle przy Plantach 16 w Mikołowie wraz z remontem loggii i robotami towarzyszącymi.

3. Pogrubienie docieplenia ścian zewnętrznych budynku Osiedle przy Plantach 23 w Mikołowie wraz z remontem loggii i robotami towarzyszącymi.

4. Termomodernizacja budynku Kochanowskiego 7 w Mikołowie wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest oraz robotami towarzyszącymi.

5. Docieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej gr.25 cm w budynku Żwirki i Wigury 53 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania oferty przekazane zostaną drogą elektroniczną po przesłaniu dowodu wpłaty za specyfikację na adres techniczny@msmmikolow.eu.
Informacje na temat przetargu udzielane są pod nr tel. 32-226-27-17 wew. 13, 34 w godzinach 1000 - 1400

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM w wysokości:
Zadanie nr 1 - 50,00 zł + VAT (23%)
Zadanie nr 2 - 50,00 zł + VAT (23%)
Zadanie nr 3 - 50,00 zł + VAT (23%)
Zadanie nr 4 - 50,00 zł + VAT (23%)
Zadanie nr 5 - 30,00 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto : MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 27.02.2023 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Zadanie nr 1 - 20 000,00 zł
Zadanie nr 2 - 18 000,00 zł
Zadanie nr 3 - 16 000,00 zł
Zadanie nr 4 - 30 000,00 zł
Zadanie nr 5 - 600,00 zł


Spółdzielnia dopuszcza złożenie wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni (liczy się data wpływu) przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie do dnia 27.02.2023 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 28.02.2023 roku

Prace realizowane będą z dofinansowaniem i wymogami WFOŚiGW w Katowicach.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
02.02.2023

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont loggii w pojedynczych pionach mieszkań budynków nieruchomości w Mikołowie:

 • 1) remont loggii w budynku Młyńska 13 - 2 piony (10 mieszkań)
 • 2) remont loggii w budynku Żwirki i Wigury 55 - 1 pion (5 mieszkań)
 • 3) remont loggii w budynku Norwida 3 - 1 pion (5 mieszkań)
 • 4) remont loggii w budynku Katowicka 9 - 1 pion(3 mieszkania)

2. Wymiana wyłazów wejściowych na dach na nowe typu kominiarczyk w budynkach Słowackiego 17,19,21, Bluszcza 7a,24,26,28 w Mikołowie.

3. Zakup dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw nieruchomości Krawczyka 8,10, Katowicka 9,11,13, Krawczyka 15,17 oraz rtm. W. Pileckiego 17,19,21 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania oferty przekazane zostaną drogą elektroniczną po przesłaniu dowodu wpłaty za specyfikację na adres techniczny@msmmikolow.eu.
Informacje na temat przetargu udzielane są pod nr tel. 32-226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM w wysokości:
Roboty budowlane nr 1 - 30,00 zł + VAT (23%)
Roboty budowlane nr 2 - 30,00 zł + VAT (23%)
Roboty budowlane nr 3 - 30,00 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto : MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 15.02.2023 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Roboty budowlane nr 1 - 10 000,00 zł
Roboty budowlane nr 2 - 1 000,00 zł
Roboty budowlane nr 3 - 1 200,00 zł


Spółdzielnia dopuszcza złożenie wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni (liczy się data wpływu) przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie do dnia 15.02.2023 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 16.02.2023 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
24.01.2023

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Wymiana istniejącej konstrukcji wiatrołapów oraz drzwi wejściowych do klatek schodowych na nową konstrukcję w budynkach rtm. W. Pileckiego 5, 17 w Mikołowie wraz z robotami towarzyszącymi

2. Remont zewnętrznych klatek schodowych w technologii żywic epoksydowych w budynku Skalna 6 w Mikołowie wraz z robotami towarzyszącymi.

Materiały niezbędne do opracowania oferty przekazane zostaną drogą elektroniczną po przesłaniu dowodu wpłaty za specyfikację na adres techniczny@msmmikolow.eu.
Informacje na temat przetargu udzielane są pod nr tel. 32-226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM w wysokości:
Roboty budowlane nr 1 - 30,00 zł + VAT (23%)
Roboty budowlane nr 2 - 30,00 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto : MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 08.02.2023 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Roboty budowlane nr 1 - 10 000,00 zł
Roboty budowlane nr 2 - 8 000,00 zł


Spółdzielnia dopuszcza złożenie wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni (liczy się data wpływu) przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie do dnia 08.02.2023 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 09.02.2023 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
Archiwum: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.

Copyright © 2009 - 2023 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS