+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner31.01.2024

ZAWIADOMIENIE

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadamia, że zgodnie z ustalonym harmonogramem od dnia 12.02.2024 roku w mieszkaniach oraz lokalach użytkowych na zasobach MSM przeprowadzona będzie:
1. Kontrola przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych wraz z analizą spalin w przepływowych podgrzewaczach wody użytkowej z jednoczesną inwentaryzacją źródeł ciepła – wykonawca: Spółka Mistrzów Kominiarskich S.J. W. Noras, W. Chmiel, D. Pisarek, ul. Mleczna 23, 43 180 Orzesze, NIP: 635 179 35-55.
2. Kontrola instalacji gazowej – wykonawca: firma Z.I.B. D. Nowak ul. Piwna 17, 43-100 Tychy , NIP: 646 000-09-21.

Szczegółowe informacje zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych lub na podany adres korespondencyjny bądź e-mailowy.

PROSIMY O OBECNOŚĆ W MIESZKANIACH!

Harmonogram kontroli do pobrania tutaj.18.01.2024

SZANOWNI MIESZKAŃCY BUDYNKÓW MIKOŁOWSKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,
zasilanych w ciepło na cele ogrzewania i podgrzania wody poprzez miejskie sieci ciepłownicze z kotłowni:

• przy ul. Grażyńskiego – eksploatowanej przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. Mikołów
• przy ul. Skalnej 10 – eksploatowanej przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. Mikołów
(dotyczy budynków przy ul.Skalnej 2,4,6,8,10 i 12) • przy ul. Rybnickiej – eksploatowanej przez Calor Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Wojkowice
(dotyczy Osiedla przy Plantach)

INFORMACJA W SPRAWIE WYDŁUŻENIA OKRESU WSPARCIA DLA ODBIORCÓW CIEPŁA SIECIOWEGO

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 7 grudnia 2023r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz.U. z 2023r., poz. 2760), która weszła w życie w dniu 31.12.2023r., w okresie od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. utrzymane zostaną mechanizmy ograniczenia wysokości cen za zakup i dostawę ciepła dla odbiorców ciepła systemowego z miejskich sieci ciepłowniczych.
Gwarantuje to podmiotom uprawnionym, w tym także spółdzielniom mieszkaniowym, które zapewniają dostawę ciepła do lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych zajmowanych przez określone instytucje użyteczności publicznej, iż ceny ciepła w trakcie I półrocza 2024r. nie wzrosną powyżej 40 % w odniesieniu do cen obowiązujących u danego dostawcy ciepła na dzień 30 września 2022r.
Wykaz cen i stawek opłat obowiązujących na podstawie zatwierdzonych taryf w dniu 30.09.2022r., powiększonych o 40%, opublikowany został w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 z dnia 22 lutego 2023r.

Z tytułu stosowania ograniczonych cen dostawy ciepła przedsiębiorstwom ciepłowniczym przysługiwać będą świadczenia wyrównawcze na podstawie wniosków, składanych do zarządcy rozliczeń w trybie i na zasadach określonych w w/w Ustawie z dnia 7 grudnia 2023r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.09.01.2024

I N F O R M A C J A

o zamieszczeniu na stronie internetowej w zakładce PRAWO Regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie nieruchomości nr 21 położonej przy ul. Skalnej 10, 12 w Mikołowie wraz z klauzulą informacyjnąArchiwum: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,

Copyright © 2009 - 2024 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS