+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner

Aktualne przetargi,Archiwum: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2012

Archiwum przetargów mieszkaniowych 201306.12.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

 • w Orzeszu przy ul. Szklarskiej 7b/8

  Przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szklarskiej 7b w Orzeszu , o powierzchni 52,00 m2, złożony z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na III piętrze jako przedmiot odrębnej własności wraz z związanym z własnością lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej , na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oraz własność części wspólnych posadowionych na tym gruncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Szklarskiej 7, 9 w Orzeszu.
  • - wartość wywoławcza przedmiotu przetargu 92.100,00 zł
  • - wadium w wysokości 1842,00 zł należy wpłacić w kasie Spółdzielni do dnia przetargu tj. 18.12.2013r. do godz. 1000 lub na konto Spółdzielni na co najmniej jeden dzień przed przetargiem - ING B.Śl. O/Mikołów Nr 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400
  Przetarg odbędzie się w dniu 18.12.2013 o godz. 1200 w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.

Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym, a remont wykonać na własny koszt.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • - wpłata wadium
 • - złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Wpłacone wadium przepada w razie :

 • - rezygnacji z uczestnictwa w przetargu
 • - nie dokonania w terminie 30 dni wpłaty wylicytowanej kwoty.

Pierwszeństwo w nabyciu prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargu przysługuje członkom oczekującym Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności jest dokonanie wpłaty całej wylicytowanej w przetargu kwoty na konto Spółdzielni, w terminie 30 dni od przetargu.
Koszty za ogół czynności notarialnych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet kwoty nabycia prawa odrębnej własności lokalu będącego przedmiotem przetargu, a pozostałym osobom zwrócone.
Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać w dniu 10.12.2013r w godz. 1330 - 1430.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. (32) 226 25 05 i (32) 226 27 17.06.12.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

 • w Orzeszu przy ul. Rynek 10/45

  Przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal mieszkalny nr 45 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rynek 10 w Orzeszu , o powierzchni użytkowej 38,60 m2, złożony z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na III piętrze jako przedmiot odrębnej własności wraz z związanym z własnością lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej , na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oraz własność części wspólnych posadowionych na tym gruncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rynek 10,11 w Orzeszu.
  • - wartość wywoławcza przedmiotu przetargu 59.000,00 zł
  • - wadium w wysokości 1180,00 zł należy wpłacić w kasie Spółdzielni do dnia przetargu tj. 18.12.2013r. do godz. 1000 lub na konto Spółdzielni na co najmniej jeden dzień przed przetargiem - ING B.Śl. O/Mikołów Nr 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400
  Przetarg odbędzie się w dniu 18.12.2013 o godz. 1300 w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.

Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym, a remont wykonać na własny koszt.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • - wpłata wadium
 • - złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Wpłacone wadium przepada w razie :

 • - rezygnacji z uczestnictwa w przetargu
 • - nie dokonania w terminie 30 dni wpłaty wylicytowanej kwoty.

Pierwszeństwo w nabyciu prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargu przysługuje członkom oczekującym Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności jest dokonanie wpłaty całej wylicytowanej w przetargu kwoty na konto Spółdzielni, w terminie 30 dni od przetargu.
Koszty za ogół czynności notarialnych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet kwoty nabycia prawa odrębnej własności lokalu będącego przedmiotem przetargu, a pozostałym osobom zwrócone.
Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać w dniu 10.12.2013r w godz. 1200 - 1300.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. (32) 226 25 05 i (32) 226 27 17.31.10.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

 • w Orzeszu przy ul. Szklarskiej 7b/8

  Przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szklarskiej 7b w Orzeszu , o powierzchni 52,00 m2, złożony z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na III piętrze jako przedmiot odrębnej własności wraz z związanym z własnością lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej , na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oraz własność części wspólnych posadowionych na tym gruncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Szklarskiej 7, 9 w Orzeszu.
  • - wartość wywoławcza przedmiotu przetargu 92.000,00 zł
  • - wadium w wysokości 1840,00 zł należy wpłacić w kasie Spółdzielni do dnia przetargu tj. 13.11.2013r. do godz. 1000 lub na konto Spółdzielni na co najmniej jeden dzień przed przetargiem - ING B.Śl. O/Mikołów Nr 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400
  Przetarg odbędzie się w dniu 13.11.2013 o godz. 1200 w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.

Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym, a remont wykonać na własny koszt.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • - wpłata wadium
 • - złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Wpłacone wadium przepada w razie :

 • - rezygnacji z uczestnictwa w przetargu
 • - nie dokonania w terminie 30 dni wpłaty wylicytowanej kwoty.

Pierwszeństwo w nabyciu prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargu przysługuje członkom oczekującym Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności jest dokonanie wpłaty całej wylicytowanej w przetargu kwoty na konto Spółdzielni, w terminie 30 dni od przetargu.
Koszty za ogół czynności notarialnych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet kwoty nabycia prawa odrębnej własności lokalu będącego przedmiotem przetargu, a pozostałym osobom zwrócone.
Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać w dniu 08.11.2013r w godz. 1330 - 1430.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. (32) 226 25 05 i (32) 226 27 17.31.10.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

 • w Orzeszu przy ul. Rynek 10/45

  Przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal mieszkalny nr 45 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rynek 10 w Orzeszu , o powierzchni użytkowej 38,60 m2, złożony z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na III piętrze jako przedmiot odrębnej własności wraz z związanym z własnością lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej , na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oraz własność części wspólnych posadowionych na tym gruncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rynek 10,11 w Orzeszu.
  • - wartość wywoławcza przedmiotu przetargu 59.000,00 zł
  • - wadium w wysokości 1180,00 zł należy wpłacić w kasie Spółdzielni do dnia przetargu tj. 13.11.2013r. do godz. 1000 lub na konto Spółdzielni na co najmniej jeden dzień przed przetargiem - ING B.Śl. O/Mikołów Nr 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400
  Przetarg odbędzie się w dniu 13.11.2013 o godz. 1300 w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.

Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym, a remont wykonać na własny koszt.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • - wpłata wadium
 • - złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Wpłacone wadium przepada w razie :

 • - rezygnacji z uczestnictwa w przetargu
 • - nie dokonania w terminie 30 dni wpłaty wylicytowanej kwoty.

Pierwszeństwo w nabyciu prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargu przysługuje członkom oczekującym Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności jest dokonanie wpłaty całej wylicytowanej w przetargu kwoty na konto Spółdzielni, w terminie 30 dni od przetargu.
Koszty za ogół czynności notarialnych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet kwoty nabycia prawa odrębnej własności lokalu będącego przedmiotem przetargu, a pozostałym osobom zwrócone.
Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać w dniu 08.11.2013r w godz. 1200 - 1300.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. (32) 226 25 05 i (32) 226 27 17.11.10.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

 • w Mikołowie przy ul. Skalnej 10/29

  Przedmiotem przetargu będzie samodzielny lokal mieszkalny nr 29 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Skalnej 10 w Mikołowie, o powierzchni 73,00 m2, złożony z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, dwóch łazienek + taras, usytuowany na IV piętrze jako przedmiot odrębnej własności wraz z związanym z własnością lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oraz własność części wspólnych posadowionych na tym gruncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Skalnej 10 i 12 w Mikołowie.
  • - wartość wywoławcza przedmiotu przetargu 129.100,00 zł
  • - wadium w wysokości 2582,00 zł należy wpłacić w kasie Spółdzielni do dnia przetargu tj. 21.10.2013r. do godz. 1000 lub na konto Spółdzielni na co najmniej jeden dzień przed przetargiem - ING B.Śl. O/Mikołów Nr 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400
  Przetarg odbędzie się w dniu 21.10.2013 o godz. 1200 w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.

Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym, a remont wykonać na własny koszt.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • - wpłata wadium
 • - złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Wpłacone wadium przepada w razie :

 • - rezygnacji z uczestnictwa w przetargu
 • - nie dokonania w terminie 30 dni wpłaty wylicytowanej kwoty.

Pierwszeństwo w nabyciu prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargu przysługuje członkom oczekującym Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności jest dokonanie wpłaty całej wylicytowanej w przetargu kwoty na konto Spółdzielni, w terminie 30 dni od przetargu.
Opłaty za ogół czynności notarialnych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę lokalu .
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet kwoty nabycia prawa odrębnej własności lokalu będącego przedmiotem przetargu, a pozostałym osobom zwrócone.
Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać w dniu 16.10.2013r w godz. od 1430 do 1500.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. (32) 226 25 05 i (32) 226 27 17.08.10.2013

MIKOŁOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Z SIEDZIBĄ W MIKOŁOWIE PRZY UL. MŁYŃSKA 11
WPISANA DO KRS POD NUMEREM 0000154856
OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek Nr 477/18, Nr 517/18, Nr 519/18, Nr 521/18, – zapisanego w KW 47030, o łącznej powierzchni 17.658m2 przy ul. Skalnej w Mikołowie.

Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Mikołowie przy ul. Skalnej, zapisanych w KW 47030 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie o łącznej powierzchni 17.658m2 w tym:

 • działka Nr 477/18 o powierzchni 299m2,
 • działka Nr 517/18 o powierzchni 6.018m2,
 • działka Nr 519/18 o powierzchni 6.068m2,
 • działka Nr 521/18 o powierzchni 5.273m2

oddane w użytkowanie wieczyste do dnia 2088-10-09 z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

W świetle zapisów działu II księgi wieczystej jedynym właścicielem nieruchomości jest Gmina Mikołów, natomiast jedynym użytkownikiem wieczystym jest Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie.

Dział III i IV księgi wieczystej KA1M/00047030/4 jest wolny od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza wynosi 2.022.000,00zł + VAT, (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące złotych, do transakcji stosuje się podatek VAT wg obowiązujących stawek).

Wadium : 101.100,00zł
Minimalna kwota postąpienia : 21.000,00 zł netto

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Teren, na którym znajduje się nieruchomość jest objęty obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Działki nr 517/18, 519/18 i 521/18 znajdują się w całości w terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem 11MN, MW, U co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługi.
Działka nr 477/18 znajduje się w terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego położona w terenach mieszkaniowych o niskiej intensywności zabudowy oznaczonej symbolem 126 MN.

WARUNKI PRZETARGU:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. wpłacenie wadium w pieniądzu w wyżej oznaczonej wysokości najpóźniej do dnia 20.10.2013r na konto Spółdzielni w Banku Śląskim o/Mikołów nr konta 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400,
2. złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu najpóźniej do dnia 20.10.2013r, dostępnego w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z oświadczeniem uczestnika o:

 • zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń „Warunków przetargu”,
 • zapoznaniu się z przedmiotem przetargu – ze stanem technicznym i prawnym i braku do nich zastrzeżeń,
 • związaniu ofertą przez okres 60 dni od dnia, w którym odbędzie się przetarg,
 • zobowiązaniu się do zapłacenia wylicytowanej ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z nabyciem przedmiotowej nieruchomości

W tytule przelewu wadium należy wpisać „Przetarg – nieruchomość w Mikołowie przy ul. Skalnej”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Spółdzielni.

Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 21.10.2013r o godz. 11.00 w siedzibie MSM przy ul. Młyńskiej 11 – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo bez podania przyczyny odstąpienia od przetargu i jego unieważnienia.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią „Warunków ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek Nr 477/18, Nr 517/18, Nr 519/18, Nr 521/18, – zapisanego w KW 47030, o łącznej powierzchni 17.658m2 przy ul. Skalnej w Mikołowie.”, które są do wglądu w siedzibie Spółdzielni – pokój nr 121 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.

Nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikami.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale:
- Technicznym tel. 32 226 25 05 wew. 22
- Organizacyjno Prawnym tel. 32 226 25 05 wew. 42, 2004.10.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

 • w Orzeszu przy ul. Szklarskiej 7b/8

  Przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szklarskiej 7b w Orzeszu , o powierzchni 52,00 m2, złożony z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na III piętrze jako przedmiot odrębnej własności wraz z związanym z własnością lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej , na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oraz własność części wspólnych posadowionych na tym gruncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Szklarskiej 7, 9 w Orzeszu.
  • - wartość wywoławcza przedmiotu przetargu 92.000,00 zł
  • - wadium w wysokości 1840,00 zł należy wpłacić w kasie Spółdzielni do dnia przetargu tj. 16.10.2013r. do godz. 1000 lub na konto Spółdzielni na co najmniej jeden dzień przed przetargiem - ING B.Śl. O/Mikołów Nr 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400
  Przetarg odbędzie się w dniu 16.10.2013 o godz. 1200 w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.

Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym, a remont wykonać na własny koszt.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • - wpłata wadium
 • - złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Wpłacone wadium przepada w razie :

 • - rezygnacji z uczestnictwa w przetargu
 • - nie dokonania w terminie 30 dni wpłaty wylicytowanej kwoty.

Pierwszeństwo w nabyciu prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargu przysługuje członkom oczekującym Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności jest dokonanie wpłaty całej wylicytowanej w przetargu kwoty na konto Spółdzielni, w terminie 30 dni od przetargu.
Koszty za ogół czynności notarialnych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet kwoty nabycia prawa odrębnej własności lokalu będącego przedmiotem przetargu, a pozostałym osobom zwrócone.
Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać w dniu 11.10.2013r w godz. 1400 1500.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. (32) 226 25 05 i (32) 226 27 17.04.10.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

 • w Orzeszu przy ul. Rynek 10/45

  Przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal mieszkalny nr 45 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rynek 10 w Orzeszu , o powierzchni użytkowej 38,60 m2, złożony z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na III piętrze jako przedmiot odrębnej własności wraz z związanym z własnością lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej , na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oraz własność części wspólnych posadowionych na tym gruncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rynek 10,11 w Orzeszu.
  • - wartość wywoławcza przedmiotu przetargu 59.000,00 zł
  • - wadium w wysokości 1180,00 zł należy wpłacić w kasie Spółdzielni do dnia przetargu tj. 16.10.2013r. do godz. 1000 lub na konto Spółdzielni na co najmniej jeden dzień przed przetargiem - ING B.Śl. O/Mikołów Nr 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400
  Przetarg odbędzie się w dniu 16.10.2013 o godz. 1300 w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.

Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym, a remont wykonać na własny koszt.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • - wpłata wadium
 • - złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Wpłacone wadium przepada w razie :

 • - rezygnacji z uczestnictwa w przetargu
 • - nie dokonania w terminie 30 dni wpłaty wylicytowanej kwoty.

Pierwszeństwo w nabyciu prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargu przysługuje członkom oczekującym Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności jest dokonanie wpłaty całej wylicytowanej w przetargu kwoty na konto Spółdzielni, w terminie 30 dni od przetargu.
Koszty za ogół czynności notarialnych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet kwoty nabycia prawa odrębnej własności lokalu będącego przedmiotem przetargu, a pozostałym osobom zwrócone.
Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać w dniu 11.10.2013r w godz. 1200 1300.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. (32) 226 25 05 i (32) 226 27 17.16.08.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

 • w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 4/6

  Przedmiotem przetargu będzie samodzielny lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Młyńskiej 4 w Mikołowie, o powierzchni 46,18 m2, złożony z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na I piętrze jako przedmiot odrębnej własności wraz z związanym z własnością lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oraz własność części wspólnych posadowionych na tym gruncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Młyńskiej 4, 4a, 6, 6a w Mikołowie.
  • - wartość wywoławcza przedmiotu przetargu 101.500,00 zł
  • - wadium w wysokości 2030,00 zł należy wpłacić w kasie Spółdzielni do dnia przetargu tj. 27.08.2013r. do godz. 1000 lub na konto Spółdzielni na co najmniej jeden dzień przed przetargiem - ING B.Śl. O/Mikołów Nr 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400
  Przetarg odbędzie się w dniu 27.08.2013 o godz. 1200 w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.

Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym, a remont wykonać na własny koszt.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • - wpłata wadium
 • - złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Wpłacone wadium przepada w razie :

 • - rezygnacji z uczestnictwa w przetargu
 • - nie dokonania w terminie 30 dni wpłaty wylicytowanej kwoty.

Pierwszeństwo w nabyciu prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargu przysługuje członkom oczekującym Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności jest dokonanie wpłaty całej wylicytowanej w przetargu kwoty na konto Spółdzielni, w terminie 30 dni od przetargu.
Opłaty za ogół czynności notarialnych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę lokalu .
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet kwoty nabycia prawa odrębnej własności lokalu będącego przedmiotem przetargu, a pozostałym osobom zwrócone.
Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać w dniu 22.08.2013r w godz. 1400 1430.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. (32) 226 25 05 i (32) 226 27 17.09.08.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

 • w Mikołowie przy ul. Skalnej 10/29

  Przedmiotem przetargu będzie samodzielny lokal mieszkalny nr 29 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Skalnej 10 w Mikołowie, o powierzchni 73,00 m2, złożony z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, dwóch łazienek + taras, usytuowany na IV piętrze jako przedmiot odrębnej własności wraz z związanym z własnością lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oraz własność części wspólnych posadowionych na tym gruncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Skalnej 10 i 12 w Mikołowie.
  • - wartość wywoławcza przedmiotu przetargu 143.500,00 zł
  • - wadium w wysokości 2870,00 zł należy wpłacić w kasie Spółdzielni do dnia przetargu tj. 19.08.2013r. do godz. 1000 lub na konto Spółdzielni na co najmniej jeden dzień przed przetargiem - ING B.Śl. O/Mikołów Nr 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400
  Przetarg odbędzie się w dniu 19.08.2013 o godz. 1200 w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.

Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym, a remont wykonać na własny koszt.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • - wpłata wadium
 • - złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Wpłacone wadium przepada w razie :

 • - rezygnacji z uczestnictwa w przetargu
 • - nie dokonania w terminie 30 dni wpłaty wylicytowanej kwoty.

Pierwszeństwo w nabyciu prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargu przysługuje członkom oczekującym Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności jest dokonanie wpłaty całej wylicytowanej w przetargu kwoty na konto Spółdzielni, w terminie 30 dni od przetargu.
Opłaty za ogół czynności notarialnych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę lokalu .
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet kwoty nabycia prawa odrębnej własności lokalu będącego przedmiotem przetargu, a pozostałym osobom zwrócone.
Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać w dniu 14.08.2013r w godz. 1400 1430.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. (32) 226 25 05 i (32) 226 27 17.10.05.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

 • w Mikołowie przy ul. Skalnej 10/29

  Przedmiotem przetargu będzie samodzielny lokal mieszkalny nr 29 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Skalnej 10 w Mikołowie, o powierzchni 73,00 m2, złożony z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, dwóch łazienek + taras, usytuowany na IV piętrze jako przedmiot odrębnej własności wraz z związanym z własnością lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oraz własność części wspólnych posadowionych na tym gruncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Skalnej 10 i 12 w Mikołowie.
  • - wartość wywoławcza przedmiotu przetargu 143.100,00 zł
  • - wadium w wysokości 2862,00 zł należy wpłacić w kasie Spółdzielni do dnia przetargu tj. 23.05.2013r. do godz. 1000 lub na konto Spółdzielni na co najmniej jeden dzień przed przetargiem - ING B.Śl. O/Mikołów Nr 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400
  Przetarg odbędzie się w dniu 23.05.2013 o godz. 1200 w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.

Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym, a remont wykonać na własny koszt.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • - wpłata wadium
 • - złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Wpłacone wadium przepada w razie :

 • - rezygnacji z uczestnictwa w przetargu
 • - nie dokonania w terminie 30 dni wpłaty wylicytowanej kwoty.

Pierwszeństwo w nabyciu prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargu przysługuje członkom oczekującym Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności jest dokonanie wpłaty całej wylicytowanej w przetargu kwoty na konto Spółdzielni, w terminie 30 dni od przetargu.
Opłaty za ogół czynności notarialnych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę lokalu .
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet kwoty nabycia prawa odrębnej własności lokalu będącego przedmiotem przetargu, a pozostałym osobom zwrócone.
Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać w dniu 15.05.2013r w godz. 1400 1430.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. (32) 226 25 05 i (32) 226 27 17.12.04.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

 • w Mikołowie przy ul. Skalnej 10/29

  Przedmiotem przetargu będzie samodzielny lokal mieszkalny nr 29 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Skalnej 10 w Mikołowie, o powierzchni 73,00 m2, złożony z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, dwóch łazienek + taras, usytuowany na IV piętrze jako przedmiot odrębnej własności wraz z związanym z własnością lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oraz własność części wspólnych posadowionych na tym gruncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Skalnej 10 i 12 w Mikołowie.
  • - wartość wywoławcza przedmiotu przetargu 143.000,00 zł
  • - wadium w wysokości 2860,00 zł należy wpłacić w kasie Spółdzielni do dnia przetargu tj. 23.04.2013r. do godz. 1000 lub na konto Spółdzielni na co najmniej jeden dzień przed przetargiem - ING B.Śl. O/Mikołów Nr 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400
  Przetarg odbędzie się w dniu 23.04.2013 o godz. 1200 w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.

Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym, a remont wykonać na własny koszt.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • - wpłata wadium
 • - złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Wpłacone wadium przepada w razie :

 • - rezygnacji z uczestnictwa w przetargu
 • - nie dokonania w terminie 30 dni wpłaty wylicytowanej kwoty.

Pierwszeństwo w nabyciu prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargu przysługuje członkom oczekującym Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności jest dokonanie wpłaty całej wylicytowanej w przetargu kwoty na konto Spółdzielni, w terminie 30 dni od przetargu.
Opłaty za ogół czynności notarialnych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę lokalu .
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet kwoty nabycia prawa odrębnej własności lokalu będącego przedmiotem przetargu, a pozostałym osobom zwrócone.
Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać w dniu 17.04.2013r w godz. 1400 1430.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. (32) 226 25 05 i (32) 226 27 17.Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

 • w Mikołowie przy ul. Bandurskiego 3/62

  Przedmiotem przetargu będzie samodzielny lokal mieszkalny nr 62 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bandurskiego 3 w Mikołowie, o powierzchni 35,09 m2, złożony z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, usytuowany na III piętrze jako przedmiot odrębnej własności wraz z związanym z własnością lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oraz własność części wspólnych posadowionych na tym gruncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bandurskiego 3, ul. Bandurskiego 5 i ul. Młyńskiej 14 w Mikołowie.
  • - wartość wywoławcza przedmiotu przetargu 59.000,00 zł
  • - wadium w wysokości 1180,00 zł należy wpłacić w kasie Spółdzielni do dnia przetargu tj. 23.04.2013r. do godz. 1000 lub na konto Spółdzielni na co najmniej jeden dzień przed przetargiem - ING B.Śl. O/Mikołów Nr 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400
  Przetarg odbędzie się w dniu 23.04.2013 o godz. 1300 siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.

Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym, a remont wykonać na własny koszt.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • - wpłata wadium
 • - złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Wpłacone wadium przepada w razie :

 • - rezygnacji z uczestnictwa w przetargu
 • - nie dokonania w terminie 30 dni wpłaty wylicytowanej kwoty.

Pierwszeństwo w nabyciu prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargu przysługuje członkom oczekującym Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności jest dokonanie wpłaty całej wylicytowanej w przetargu kwoty na konto Spółdzielni, w terminie 30 dni od przetargu.
Opłaty za ogół czynności notarialnych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę lokalu .
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet kwoty nabycia prawa odrębnej własności lokalu będącego przedmiotem przetargu, a pozostałym osobom zwrócone.
Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać w dniu 18.04.2013r w godz. 1400 1430.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. (32) 226 25 05 i (32) 226 27 17.12.03.2013

MIKOŁOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Z SIEDZIBĄ W MIKOŁOWIE PRZY UL. MŁYŃSKA 11
WPISANA DO KRS POD NUMEREM 0000154856
OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek Nr 477/18, Nr 517/18, Nr 519/18, Nr 521/18, – zapisanego w KW 47030, o łącznej powierzchni 17.658m2 przy ul. Skalnej w Mikołowie.

Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Mikołowie przy ul. Skalnej, zapisanych w KW 47030 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie o łącznej powierzchni 17.658m2 w tym:

 • działka Nr 477/18 o powierzchni 299m2,
 • działka Nr 517/18 o powierzchni 6.018m2,
 • działka Nr 519/18 o powierzchni 6.068m2,
 • działka Nr 521/18 o powierzchni 5.273m2

oddane w użytkowanie wieczyste do dnia 2088-10-09 z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

W świetle zapisów działu II księgi wieczystej jedynym właścicielem nieruchomości jest Gmina Mikołów, natomiast jedynym użytkownikiem wieczystym jest Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie.

Dział III i IV księgi wieczystej KA1M/00047030/4 jest wolny od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza wynosi 4.163.000,00zł + VAT, (cztery miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych, do transakcji stosuje się podatek VAT wg obowiązujących stawek).

Wadium : 208.000,00zł
Minimalna kwota postąpienia : 42.000,00 zł netto

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Teren, na którym znajduje się nieruchomość jest objęty obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Działki nr 517/18, 519/18 i 521/18 znajdują się w całości w terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem 11MN, MW, U co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługi.
Działka nr 477/18 znajduje się w terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego położona w terenach mieszkaniowych o niskiej intensywności zabudowy oznaczonej symbolem 126 MN.

WARUNKI PRZETARGU:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. wpłacenie wadium w pieniądzu w wyżej oznaczonej wysokości najpóźniej do dnia 08.04.2013r na konto Spółdzielni w Banku Śląskim o/Mikołów nr konta 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400,
2. złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu najpóźniej do dnia 08.04.2013r, dostępnego w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z oświadczeniem uczestnika o:

 • zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń „Warunków przetargu”,
 • zapoznaniu się z przedmiotem przetargu – ze stanem technicznym i prawnym i braku do nich zastrzeżeń,
 • związaniu ofertą przez okres 60 dni od dnia, w którym odbędzie się przetarg,
 • zobowiązaniu się do zapłacenia wylicytowanej ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z nabyciem przedmiotowej nieruchomości

W tytule przelewu wadium należy wpisać „Przetarg – nieruchomość w Mikołowie przy ul. Skalnej”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Spółdzielni.

Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 09.04.2013r o godz. 12.00 w siedzibie MSM przy ul. Młyńskiej 11 – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo bez podania przyczyny odstąpienia od przetargu i jego unieważnienia.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią „Warunków ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek Nr 477/18, Nr 517/18, Nr 519/18, Nr 521/18, – zapisanego w KW 47030, o łącznej powierzchni 17.658m2 przy ul. Skalnej w Mikołowie.”, które są do wglądu w siedzibie Spółdzielni – pokój nr 121 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.

Nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikami.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale:
- Technicznym tel. 32 226 25 05 wew. 22
- Organizacyjno Prawnym tel. 32 226 25 05 wew. 42, 2015.02.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

 • w Mikołowie przy ul. Skalnej 12/72

  Przedmiotem przetargu będzie samodzielny lokal mieszkalny nr 72 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Skalnej 12 w Mikołowie, o powierzchni 28,40 m2, złożony z jednego pokoju z wnęką kuchenną, łazienki i przedpokoju, usytuowany na IX piętrze jako przedmiot odrębnej własności wraz z związanym z własnością lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oraz własność części wspólnych posadowionych na tym gruncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Skalnej 10 i 12 w Mikołowie.
  • - wartość wywoławcza przedmiotu przetargu 44.500,00 zł
  • - wadium w wysokości 890,00 zł należy wpłacić w kasie Spółdzielni do dnia przetargu tj. 25.02.2013r. do godz. 1000 lub na konto Spółdzielni na co najmniej jeden dzień przed przetargiem - ING B.Śl. O/Mikołów Nr 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400
  Przetarg odbędzie się w dniu 25.02.2013 o godz. 1300 siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.

Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym, a remont wykonać na własny koszt.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • - wpłata wadium
 • - złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Wpłacone wadium przepada w razie :

 • - rezygnacji z uczestnictwa w przetargu
 • - nie dokonania w terminie 30 dni wpłaty wylicytowanej kwoty.

Pierwszeństwo w nabyciu prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargu przysługuje członkom oczekującym Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności jest dokonanie wpłaty całej wylicytowanej w przetargu kwoty na konto Spółdzielni, w terminie 30 dni od przetargu.
Opłaty za ogół czynności notarialnych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę lokalu .
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet kwoty nabycia prawa odrębnej własności lokalu będącego przedmiotem przetargu, a pozostałym osobom zwrócone.
Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać w dniu 20.02.2013r w godz. 1400 1430.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. (32) 226 25 05 i (32) 226 27 17.08.02.2013

MIKOŁOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Z SIEDZIBĄ W MIKOŁOWIE PRZY UL. MŁYŃSKA 11
WPISANA DO KRS POD NUMEREM 0000154856
OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek Nr 1698/101, Nr 1700/100, Nr 1702/100, Nr 1704/91, Nr 1706/90, Nr 1746/90 – zapisanego w KW 39020 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie o łącznej powierzchni 10.410m2 wraz z prawem własności posadowionych przez MSM na gruncie budynków A i B wraz z zespołem murowanych garaży, stanowiących majątek byłego Zakładu Remontowo – Budowlanego przy ul. Nowy Świat 12A w Mikołowie.

Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oznaczonych numerami 1698/101, 1700/100, 1702/100, 1704/91, 1706/90, 1746/90 k.m 12 w obrębie 29 Mikołów o łącznym obszarze 1,0410 ha i własność usytuowanych na gruncie budynków i urządzeń położonych w Mikołowie przy ul. Nowy Świat 12A, zapisanych w KW Nr KA1M/00039020/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie o łącznej powierzchni 10.410m2 w tym:

 • budynek biurowo – warsztatowy ( segment A ) o powierzchni użytkowej 779,91m2,
 • budynek warsztatowy ( segment B ) o powierzchni użytkowej 478,80m2,
 • budynek garażowy o powierzchni użytkowej 517,47m2,
 • obudowana wiata stalowa o powierzchni 27,60m2,
 • elementy uzbrojenia terenu (ogrodzenie, podwórze, drogi wewnętrzne, separator zawiesin, przyłącza).

oddane w użytkowanie wieczyste do dnia 2077-03-30 z przeznaczeniem pod budowę osiedla.

W świetle zapisów działu II księgi wieczystej jedynym właścicielem nieruchomości jest Gmina Mikołów, natomiast jedynym użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynków oraz urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności jest Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Mikołowie.

Dział III i IV księgi wieczystej KA1M/00039020/2 jest wolny od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza wynosi 628.216,00zł sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście szesnaście złotych (transakcja zwolniona z podatku VAT),

Wadium : 31.300,00 zł

Minimalna kwota postąpienia : 6.500,00 zł

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Teren, na którym znajduje się nieruchomość objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa oznaczony symbolem 295 S – składy i magazyny.

WARUNKI PRZETARGU:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. wpłacenie wadium w pieniądzu w wyżej oznaczonej wysokości najpóźniej do dnia 21.02.2013r na konto Spółdzielni w Banku śląskim o/Mikołów nr konta 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400,
2. złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu najpóźniej do dnia 21.02.2013r, dostępnego w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z oświadczeniem uczestnika o:

 • zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń Warunków przetargu,
 • zapoznaniu się z przedmiotem przetargu – ze stanem technicznym i prawnym i braku do nich zastrzeżeń,
 • związaniu ofertą przez okres 60 dni od dnia, w którym odbędzie się przetarg,
 • zobowiązaniu się do zapłacenia wylicytowanej ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z nabyciem przedmiotowej nieruchomości

W tytule przelewu wadium należy wpisać „Przetarg – nieruchomość w Mikołowie przy Nowy Świat 12A."

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Spółdzielni.

Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 22.02.2013r o godz. 12.00 w siedzibie MSM przy ul. Młyńskiej 11 – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo bez podania przyczyny odstąpienia od przetargu, lub jego unieważnienia.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią „Warunków ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek Nr 1698/101, Nr 1700/100, Nr 1702/100, Nr 1704/91, Nr 1706/90, Nr 1746/90 – zapisanego w KW 39020 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie o łącznej powierzchni 10.410m2 wraz z prawem własności posadowionych przez MSM na gruncie budynków A i B wraz z zespołem murowanych garaży, stanowiących majątek byłego Zakładu Remontowo – Budowlanego przy ul. Nowy Świat 12A w Mikołowie, które są do wglądu w siedzibie Spółdzielni – pokój nr 121 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.

Nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikami.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale:
- Technicznym tel. 32 226 25 05 wew. 22
- Organizacyjno Prawnym tel. 32 226 25 05 wew. 42, 20.MIKOŁOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Z SIEDZIBĄ W MIKOŁOWIE PRZY UL. MŁYŃSKA 11
WPISANA DO KRS POD NUMEREM 0000154856
OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek Nr 477/18, Nr 517/18, Nr 519/18, Nr 521/18, – zapisanego w KW 47030, o łącznej powierzchni 17.658m2 przy ul. Skalnej w Mikołowie.

Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Mikołowie przy ul. Skalnej, zapisanych w KW 47030 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie o łącznej powierzchni 17.658m2 w tym:

 • działka Nr 477/18 o powierzchni 299m2,
 • działka Nr 517/18 o powierzchni 6.018m2,
 • działka Nr 519/18 o powierzchni 6.068m2,
 • działka Nr 521/18 o powierzchni 5.273m2

oddane w użytkowanie wieczyste do dnia 2088-10-09 z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

W świetle zapisów działu II księgi wieczystej jedynym właścicielem nieruchomości jest Gmina Mikołów, natomiast jedynym użytkownikiem wieczystym jest Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie.

Dział III i IV księgi wieczystej KA1M/00047030/4 jest wolny od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza wynosi 4.163.000,00zł + VAT, (cztery miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych, do transakcji stosuje się podatek VAT wg obowiązujących stawek).

Wadium : 208.000,00zł
Minimalna kwota postąpienia : 42.000,00 zł

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Teren, na którym znajduje się nieruchomość jest objęty obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Działki nr 517/18, 519/18 i 521/18 znajdują się w całości w terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem 11MN, MW, U co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługi.
Działka nr 477/18 znajduje się w terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego położona w terenach mieszkaniowych o niskiej intensywności zabudowy oznaczonej symbolem 126 MN.

WARUNKI PRZETARGU:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. wpłacenie wadium w pieniądzu w wyżej oznaczonej wysokości najpóźniej do dnia 20.02.2013r na konto Spółdzielni w Banku Śląskim o/Mikołów nr konta 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400,
2. złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu najpóźniej do dnia 20.02.2013r, dostępnego w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z oświadczeniem uczestnika o:

 • zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń „Warunków przetargu”,
 • zapoznaniu się z przedmiotem przetargu – ze stanem technicznym i prawnym i braku do nich zastrzeżeń,
 • związaniu ofertą przez okres 60 dni od dnia, w którym odbędzie się przetarg,
 • zobowiązaniu się do zapłacenia wylicytowanej ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z nabyciem przedmiotowej nieruchomości

W tytule przelewu wadium należy wpisać „Przetarg – nieruchomość w Mikołowie przy ul. Skalnej”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Spółdzielni.

Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 21.02.2013r o godz. 13.00 w siedzibie MSM przy ul. Młyńskiej 11 – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo bez podania przyczyny odstąpienia od przetargu i jego unieważnienia.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią „Warunków ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek Nr 477/18, Nr 517/18, Nr 519/18, Nr 521/18, – zapisanego w KW 47030, o łącznej powierzchni 17.658m2 przy ul. Skalnej w Mikołowie.”, które są do wglądu w siedzibie Spółdzielni – pokój nr 121 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.

Nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikami.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale:
- Technicznym tel. 32 226 25 05 wew. 22
- Organizacyjno Prawnym tel. 32 226 25 05 wew. 42, 2004.01.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

 • w Mikołowie przy ul. Skalnej 12/19

  Przedmiotem przetargu będzie samodzielny lokal mieszkalny nr 19 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Skalnej 12 w Mikołowie, o powierzchni 99,90 m2, złożony z czterech pokoi, kuchni, aneksu kuchennego,2 przedpokojów, 2 łazienek, wc i pomieszczenia gospodarczego + loggia, usytuowany na III piętrze jako przedmiot odrębnej własności wraz z związanym z własnością lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oraz własność części wspólnych posadowionych na tym gruncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Skalnej 10 i 12 w Mikołowie.
  • - wartość wywoławcza przedmiotu przetargu 165.100,00 zł
  • - wadium w wysokości 3.302,00 zł należy wpłacić w kasie Spółdzielni do dnia przetargu tj. 14.01.2013r. do godz. 1000 lub na konto Spółdzielni na co najmniej jeden dzień przed przetargiem - ING B.Śl. O/Mikołów Nr 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400
  Przetarg odbędzie się w dniu 14.01.2013 o godz. 1300 siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.

Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym, a remont wykonać na własny koszt.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • - wpłata wadium
 • - złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Wpłacone wadium przepada w razie :

 • - rezygnacji z uczestnictwa w przetargu
 • - nie dokonania w terminie 30 dni wpłaty wylicytowanej kwoty.

Pierwszeństwo w nabyciu prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargu przysługuje członkom oczekującym Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.
Warunkiem zawarcia aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności jest dokonanie wpłaty całej wylicytowanej w przetargu kwoty na konto Spółdzielni, w terminie 30 dni od przetargu.
Opłaty za ogół czynności notarialnych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę lokalu .
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet kwoty nabycia prawa odrębnej własności lokalu będącego przedmiotem przetargu, a pozostałym osobom zwrócone.
Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać w dniu 09.01.2013r w godz. 1400 1430.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. (32) 226 25 05 i (32) 226 27 17.Copyright © 2009 - 2021 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS