+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

BannerAktualne przetargi,Archiwum: 2021, 2020, 2019, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Archiwum przetargów mieszkaniowych 2018

19.10.2018

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

 • w Mikołowie ul. Pileckiego 9/5

  Przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pileckiego 9 w Mikołowie, o powierzchni użytkowej 36,00 m2, złożony z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na pierwszym piętrze, jako przedmiot odrębnej własności wraz z związanym z własnością lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oraz własność części wspólnych posadowionych na tym gruncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Pileckiego 3, 5, 9 i 11 w Mikołowie.
  • - wartość wywoławcza przedmiotu przetargu 116 500,00 zł
  • - wadium w wysokości 2330,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni na co najmniej jeden dzień przed przetargiem - MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031

  Przetarg odbędzie się w dniu 31.10.2018 roku o godz. 1200 w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.

Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym, a remont wykonać na własny koszt.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • - wpłata wadium przez osobę przystępującą do przetargu
 • - złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Regulaminem przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni.

Wpłacone wadium przepada w razie :

 • - rezygnacji z uczestnictwa w przetargu
 • - nie dokonania w terminie 30 dni wpłaty wylicytowanej kwoty.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet kwoty nabycia prawa odrębnej własnosci lokalu będącego przedmiotem przetargu, a pozostałym osobom zwrócone.

Warunkiem zawarcia aktu notarialnego umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu jest dokonanie wpłaty całej wylicytowanej w przetargu kwoty na konto Spółdzielni, w terminie 30 dni od przetargu.
Koszty za ogół czynności notarialnych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
Lokal będący przedmiotem przetargu zostanie udostępniony do oglądania w dniu 25.10.2018 roku w godzinach 1400 do 1500 - nr tel. administracji osiedla (32) 2262 505 wew.40.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. (32) 226 25 05 i (32) 226 27 17.28.09.2018

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

 • w Mikołowie ul. Krawczyka 17/36

  Przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal mieszkalny nr 36 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krawczyka 17 w Mikołowie, o powierzchni użytkowej 45,97 m2, złożony z trzech pokoi, kuchni, łazienki, i przedpokoju, usytuowany na  partrze, jako przedmiot odrębnej własności wraz z związanym z własnością lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oraz własność części wspólnych posadowionych na tym gruncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Krawczyka 15 i 17 w Mikołowie.
  • - wartość wywoławcza przedmiotu przetargu 127.100,00 zł
  • - wadium w wysokości 2540,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni na co najmniej jeden dzień przed przetargiem - MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031

  Przetarg odbędzie się w dniu 12.10.2018 roku o godz. 1200 w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.

Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym, a remont wykonać na własny koszt.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • - wpłata wadium przez osobę przystępującą do przetargu
 • - złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Wpłacone wadium przepada w razie :

 • - rezygnacji z uczestnictwa w przetargu
 • - nie dokonania w terminie 30 dni wpłaty wylicytowanej kwoty.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet kwoty nabycia prawa odrębnej własnosci lokalu będącego przedmiotem przetargu, a pozostałym osobom zwrócone.

Warunkiem zawarcia aktu notarialnego umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu jest dokonanie wpłaty całej wylicytowanej w przetargu kwoty na konto Spółdzielni, w terminie 30 dni od przetargu.
Koszty za ogół czynności notarialnych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
Lokal będący przedmiotem przetargu zostanie udostępniony do oglądania w dniu 05.10.2018 roku w godzinach 1400 do 1500 - nr tel. administracji osiedla (32) 2262 505 wew.40.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. (32) 226 25 05 i (32) 226 27 17.28.09.2018

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

 • w Orzeszu przy ulicy Rynek 10/49

  Przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal mieszkalny nr 49 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rynek 10 w Orzeszu, o powierzchni użytkowej 38,60 m2, złożony z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, i przedpokoju, usytuowany na  czwartym piętrze, jako przedmiot odrębnej własności wraz z związanym z własnością lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oraz własność części wspólnych posadowionych na tym gruncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rynek 10 i 11 w Orzeszu.
  • - wartość wywoławcza przedmiotu przetargu 84 200,00 zł
  • - wadium w wysokości 1682,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni na co najmniej jeden dzień przed przetargiem - MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031

  Przetarg odbędzie się w dniu 10.10.2018 roku o godz. 1200 w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.

Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym, a remont wykonać na własny koszt.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • - wpłata wadium przez osobę przystępującą do przetargu
 • - złożenie w Spółdzielni pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Wpłacone wadium przepada w razie :

 • - rezygnacji z uczestnictwa w przetargu
 • - nie dokonania w terminie 30 dni wpłaty wylicytowanej kwoty.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet kwoty nabycia prawa odrębnej własnosci lokalu będącego przedmiotem przetargu, a pozostałym osobom zwrócone.

Warunkiem zawarcia aktu notarialnego umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu jest dokonanie wpłaty całej wylicytowanej w przetargu kwoty na konto Spółdzielni, w terminie 30 dni od przetargu.
Koszty za ogół czynności notarialnych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
Lokal będący przedmiotem przetargu zostanie udostępniony do oglądania w dniu 02.10.2018 roku w godzinach 1400 do 1500 - nr tel. administratora 669 694 521.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. (32) 226 25 05 i (32) 226 27 17.23.02.2018

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

 • w Mikołowie na osiedlu Kochanowskiego 16/55

  Przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal mieszkalny nr 55 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Kochanowskiego 16 w Mikołowie, o powierzchni użytkowej 62,90 m2, złożony z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, usytuowany na  trzecim piętrze, jako przedmiot odrębnej własności wraz z związanym z własnością lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oraz własność części wspólnych posadowionych na tym gruncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Kochanowskiego 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 w Mikołowie.
  • - wartość wywoławcza przedmiotu przetargu 141.500,00 zł
  • - wadium w wysokości 2830,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni na co najmniej jeden dzień przed przetargiem - MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031

  Przetarg odbędzie się w dniu 08.03.2018 roku o godz. 1200 w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.

Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym, a remont wykonać na własny koszt.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • - wpłata wadium przez osobę przystępującą do przetargu
 • - złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Wpłacone wadium przepada w razie :

 • - rezygnacji z uczestnictwa w przetargu
 • - nie dokonania w terminie 30 dni wpłaty wylicytowanej kwoty.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet kwoty nabycia prawa odrębnej własnosci lokalu będącego przedmiotem przetargu, a pozostałym osobom zwrócone.

Warunkiem zawarcia aktu notarialnego umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu jest dokonanie wpłaty całej wylicytowanej w przetargu kwoty na konto Spółdzielni, w terminie 30 dni od przetargu.
Koszty za ogół czynności notarialnych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
Lokal będący przedmiotem przetargu zostanie udostępniony do oglądania w terminie uzgodnionym indywidualnie z administratorem osiedla, termin można uzgodnić telefonicznie.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. (32) 226 25 05 i (32) 226 27 17.Copyright © 2009 - 2024 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS