+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

BannerAktualne przetargi,Archiwum: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Archiwum przetargów mieszkaniowych 2019

31.10.2019

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

 • w Mikołowie na Osiedlu przy Plantach 2/5

  Przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. na Osiedlu przy Plantach 2 Mikołowie, o powierzchni użytkowej 29,34 m2, złożony z jednego pokoju z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju, usytuowany na parterze, jako przedmiot odrębnej własności wraz z związanym z własnością lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 0,0031, na którą składa się działka gruntu oraz własność części wspólnych posadowionych na tym gruncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych na Osiedlu przy Plantach 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Mikołowie.
  • - wartość wywoławcza przedmiotu przetargu 90.500,00 zł
  • - wadium w wysokości 1810,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni na co najmniej jeden dzień przed przetargiem - MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031
   Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu wadium na konto Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

  Przetarg odbędzie się w dniu 20.11.2019 roku o godz. 1200 w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.

Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym, a remont wykonać na własny koszt.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • - wpłata wadium przez osobę przystępującą do przetargu
 • - złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Regulamin przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni.

Wpłacone wadium przepada w razie :

 • - rezygnacji z uczestnictwa w przetargu
 • - nie dokonania w terminie 30 dni wpłaty wylicytowanej kwoty.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet kwoty nabycia prawa odrębnej własnosci lokalu będącego przedmiotem przetargu, a pozostałym osobom zwrócone.

Warunkiem zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności lokalu jest dokonanie wpłaty całej wylicytowanej w przetargu kwoty na konto Spółdzielni, w terminie 30 dni od przetargu.
Koszty za ogół czynności notarialnych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
Lokal będący przedmiotem przetargu zostanie udostępniony do oglądania w dniu 07.11.2019 r. w godzinach od 1300 do 1400 - nr tel. do administracji osiedla 32 2262-505 i 32 2262-717 – wewnętrzny 40.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. (32) 226 25 05 i (32) 226 27 17.24.05.2019

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

 • w Mikołowie ul. Bandurskiego 3/89

  Przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal mieszkalny nr 89 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bandurskiego 3 w Mikołowie, o powierzchni użytkowej 35,09 m2, złożony z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na trzecim piętrze, jako przedmiot odrębnej własności wraz z związanym z własnością lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oraz własność części wspólnych posadowionych na tym gruncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bandurskiego 3 i 5 oraz ul. Młyńskiej 14 w Mikołowie.
  • - wartość wywoławcza przedmiotu przetargu 101.500,00 zł
  • - wadium w wysokości 2030,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni na co najmniej jeden dzień przed przetargiem - MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031
   Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu wadium na konto Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

  Przetarg odbędzie się w dniu 05.06.2019 roku o godz. 1200 w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.

Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym, a remont wykonać na własny koszt.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • - wpłata wadium przez osobę przystępującą do przetargu
 • - złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Wpłacone wadium przepada w razie :

 • - rezygnacji z uczestnictwa w przetargu
 • - nie dokonania w terminie 30 dni wpłaty wylicytowanej kwoty.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet kwoty nabycia prawa odrębnej własnosci lokalu będącego przedmiotem przetargu, a pozostałym osobom zwrócone.

Warunkiem zawarcia aktu notarialnego umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu jest dokonanie wpłaty całej wylicytowanej w przetargu kwoty na konto Spółdzielni, w terminie 30 dni od przetargu.
Koszty za ogół czynności notarialnych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
Lokal będący przedmiotem przetargu zostanie udostępniony do oglądania w dniu 28.05.2019 r. w godzinach od 1300 do 1400 - nr tel. do administracji osiedla 32 2262-505 i 32 2262-717 – wewnętrzny 40.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. (32) 226 25 05 i (32) 226 27 17.Copyright © 2009 - 2021 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS