+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner

Aktualności, Archiwum: 2022, 2021, 2019, 2018, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Archiwum aktualności 2017

APEL
DO MIESZKAŃCÓW OSIEDLI MIKOŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.

Dotyczy:
1) Bezpieczeństwa użytkowników mieszkań – zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla
2) Podjęcie czynności koniecznych dla zapewnienia prawidłowego działania przewodów spalinowych i wentylacyjnych (uniknięcie powstawania ciągów zwrotnych, występowania tlenku węgla oraz zawilgocenia mieszkań )SZANOWNI MIESZKAŃCY

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina, że utrzymanie w dobrym stanie technicznym urządzeń gazowych, a także ich okresowa kontrola jest obowiązkiem użytkownika mieszkania.
W trosce o własne bezpieczeństwo i swojej rodziny do tego obowiązku powinien poczuwać się każdy użytkownik urządzeń gazowych.
Pamiętajmy, że nie czyszczony i rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu.Zgłaszanie AwariiW związku z odnotowanymi przypadkami zgłaszania się firm oferujących odpłatne usługi, Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje,

że nie kieruje do mieszkańców firm wykonujących odpłatnie usługi w różnym zakresie.

Administrator o zlecanych robotach powiadamia lokatorów w formie zamieszczonego w gablocie ogłoszenia opieczętowanego pieczęcią Spółdzielni.

Przypadki pojawiania się osób oferujących płatne usługi, pobierających zaliczki i powołujących się na uzgodnienia ze Spółdzielnią prosimy zgłaszać na Policję.15.12.2017

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót.11.12.2017

Informacja dotycząca zmiany warunków obsługi KASY znajdującej sie w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy u. Młyńskiej 11 w Mikołowie prowadzonej przez Mikołowski Bank Spółdzielczy.01.12.2017

Informacja w sprawie zmiany " TARYFY DLA CIEPŁA" od 01.12.2017 roku dla budynków na Osiedlu przy Plantach.16.11.2017

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót.10.11.2017

Harmonogram dodatkowych odczytów podzielników kosztów c.o. i wodomierzy mieszkaniowych, wykonywanych przez firmę ISTA Polska Sp.z o.o. w budynkach na terenie nieruchomości w Mikołowie. II TERMIN.23.10.2017

Informacja dotycząca terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.12.10.2017

Harmonogram odczytów podzielników kosztów c.o. i wodomierzy mieszkaniowych, wykonywanych przez firmę ISTA Polska Sp.z o.o. w budynkach na terenie nieruchomości w Mikołowie.14.09.2017

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót.07.09.2017

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót.16.08.2017

Ogłoszenie dotyczace zmian od dnia 01.09.2017 roku opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości MSM w Orzeszu.08.08.2017

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót.07.08.2017

Ogłoszono nowy przetarg na wykonanie operatów szacunkowych.31.07.2017


Katalog elektronicznego, radiowego podzielnika kosztów ogrzewania "doprimo ® 3".28.07.2017

Ogłoszono nowy ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Mikołowie przy ulicy Osiedle przy Plantach 2/17.30.06.2017

Informacja w sprawie uchwalenia „Regulaminu rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania na podstawie podzielników kosztów” dla nieruchomości MSM-Mikołów w Mikołowie (z wyłączeniem budynków przy ul.Skalnej 2,4,6,8) – z mocą obowiązywania od dnia 01 listopada 2017 roku.Informacja w sprawie uchwalenia „Regulaminu rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania na podstawie podzielników kosztów” dla nieruchomości MSM-Mikołów przy ul.Skalnej 2,4,6 i 8 w Mikołowie – z mocą obowiązywania od dnia 01 listopada 2017 roku.Informacja w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczeń kosztów energii elektrycznej w zasobach Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie i Orzeszu.20.06.2017

Obwieszczenie o drugiej licytacji ruchomości - kiosk wolnostojący na os. Kochanowszkiego.14.06.2017

Informacja dot. zmiany miesięcznej opłaty na fundusz remontowy.13.06.2017

Harmonogram odczytów wodomierzy mieszkaniowych, wykonywanych przez firmę ISTA Polska w budynkach na terenie nieruchomości w Mikołowie i Orzeszu.03.06.2017

Informacja dot. zmian "Taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków" dla Gminy Orzesze, obowiązującej od dnia 01.07.2017 roku.19.05.2017

Informacja dotycząca "Taryfy dla ciepła" dla budynków na os. 30-lecia PRL w Mikołówie)16.05.2017

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót.26.04.2017

Informacja dotycząca terminu Walnego Zgromadzenia Członków Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.04.05.2017

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót.24.04.2017

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości - kiosk wolnostojący na os. Kochanowszkiego.20.04.2017

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót.16.03.2017

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót.27.02.2017

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót.24.02.2017

Informacja dotycząca "Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków"16.02.2017

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót.07.02.2017

Ogłoszenie dotyczące udzielania informacji i wyjaśnień w sprawie rozliczeń kosztów ogrzewania mieszkań za okres 01.11.2015 – 31.10.2016 roku.02.02.2017

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót.Informacja dotycząca terminu i trybu dostarczania do mieszkań w budynkach w Mikołowie indywidualnych rozliczeń12.01.2017

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót.Copyright © 2009 - 2024 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS