+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner

Aktualności, Archiwum: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Archiwum aktualności 202220.12.2022

Informacja w sprawie zmiany opłaty za wodę i kanalizację na terenie gminy Orzesze od 22.12.2022 roku.19.12.2022

Informacja w sprawie przebiegu głosowania uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków MSM na piśmie.16.12.2022

Informacje w sprawie zatwierdzenia nowych Regulaminów rozliczeń kosztów ciepła na cele centralnego ogrzewania.23.11.2022

Harmonogram dodatkowych odczytów podzielników kosztów c.o. i wodomierzy mieszkaniowych oraz wymiana podzielników na urządzenia z odczytem zdalnym II TERMIN, osiedla - Kochanowskiego, Żwirki i Wigury, Podleska i Krawczyka.17.11.2022

Harmonogram dodatkowych odczytów podzielników kosztów c.o. i wodomierzy mieszkaniowych, wykonywanych przez firmę ISTA Polska - III termin.17.11.2022

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie z a t r u d n i
INSPEKTORA NADZORU - SPECJALISTĘ DS. TECHNICZNYCH w wymiarze pełnego etatu09.11.2022

Dostępne są informacje dotyczące "Podjecia uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków MSM na piśmie 2022"04.11.2022

HARMONOGRAM DODATKOWYCH ODCZYTÓW podzielników kosztów c.o. i wodomierzy mieszkaniowych27.10.2022

Harmonogram odczytu i wymiany podzielników kosztów c.o. na urządzenia radiowe oraz odczytów wodomierzy w budynkach na os. Podleska, Kochanowskiego, Żwirki i Wigury 53 i 55, Krawczyka 15 i 17 oraz J.Bluszcza 7A.13.10.2022

Harmonogram odczytu podzielników kosztów c.o.
Harmonogram odczytów i wymiany podzielników w m-cu listopadzie 2022 roku w budynkach na os. Podleska, Kochanowskiego, Żwirki i Wigury 53 i 55, Krawczyka 15 i 17 oraz J.Bluszcza 7A będzie podany przez firmę Ista w terminie późniejszym.30.09.2022

Informacja dla mieszkańców budynków Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogrzewanych z kotłowni gazowych, eksploatowanych przez Spółdzielnię27.09.2022

Informacja w sprawie wsparcia dla odbiorców ciepła sieciowego.21.09.2022

Informacja dot. zmiany"Taryfy dla ciepła" Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.19.09.2022

Rozpoczęcie sezonu grzewczego na Zasobach MSM27.08.2022

Harmonogram napełniania wewnętrznej instalacji C.O. w zasobach Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej28.07.2022

Informacja dotyczące zmiany wysokości opłat za wodę i odprowadzanie ścieków dla gminy Orzesze.21.06.2022

Ogłoszenie dotyczące DEKLARACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁA i ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW.15.06.2022

Ogłoszenie dotyczące przerwy w dostawie ciepłej wody w dniach 20 do 21 czerwca.09.06.2022

Harmonogram odczytu wodomierzy - czerwiec 202226.05.2022

Ogłoszono nowe przetargi nieograniczone na wykonanie robót budowlanych i projektowych26.05.2022

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i projektowych19.05.2022

Ogłoszono nowe przetargi nieograniczone na wykonanie robót budowlanych i projektowych09.05.2022

Ogłoszenie dotyczące zakończenia sezonu grzewczego.06.05.2022

Ogłoszenie dotyczące terminu Walnego Zgromadzenia Człomków MSM.05.05.2022

Informacja dotycząca zmiany „TARYFY DLA CIEPŁA” Calor Energetyka Cieplna Sp.z o.o.Wojkowice od dnia 12 maja 2022 roku (dotyczy dostawy ciepła do budynków na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie)02.05.2022

Informacja dotycząca zmiany „TARYFY DLA CIEPŁA” Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie. od dnia 01. maja 2022 roku28.04.2022

Ogłoszono nowe przetargi nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i projektowych23.03.2022

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i projektowych09.03.2022

Informacja dotycząca deratyzacji w budynkach Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej03.03.2022

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych.11.02.2022

Informacja dotycząca terminu dostarczania do skrzynek rozliczen.02.02.2022

Informacja dotycząca wysokości opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, obowiązującej od dnia 18.02.2022 roku dla odbiorców w gospodarstwach domowych na terenie miasta Mikołowa oraz zmiany miesięcznych opłat zaliczkowych z tego tytułu.24.01.2022

Informacja dla mieszkańców budynków przy ul. Skalnej 2, 4, 6, 8, 10 i 12, zasilanych w ciepło z kotłowni gazowej przy ul. Skalnej 10 w Mikołowie, eksploatowanej przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie.12.01.2022

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych.

Copyright © 2009 - 2023 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS