+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner

Aktualności, Archiwum: 2022, 2021, 2019, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Archiwum aktualności 2018

UWAGA !!
Klauzula dotycząca wprowadzenia RODO dostępna jest TUTAJ !OGŁOSZENIE !!!

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w okresie swiąteczno - noworocznym zmieniają się godziny pracy Spółdzielni, to jest:

  • w dniu 24.12.2018 roku (wigilia) Spółdzielnia czynna będzie w godzinach od 700 do 1200
  • w dniu 31.12.2018 roku (sylwester) Spółdzielnia czynna będzie w godzinach od 700 do 1200

Jednocześnie zawiadamiamy, że kasa Mikołowskiego Banku Spółdzielczego,
znajdującego się w siedzibie MSM, w dniach 24.12.2018 roku i 31.12.2018 roku
czynna będzie w godzinach od 730 do 1230.APEL
DO MIESZKAŃCÓW OSIEDLI MIKOŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.

Dotyczy:
1) Bezpieczeństwa użytkowników mieszkań – zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla
2) Podjęcie czynności koniecznych dla zapewnienia prawidłowego działania przewodów spalinowych i wentylacyjnych (uniknięcie powstawania ciągów zwrotnych, występowania tlenku węgla oraz zawilgocenia mieszkań )SZANOWNI MIESZKAŃCY

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina, że utrzymanie w dobrym stanie technicznym urządzeń gazowych, a także ich okresowa kontrola jest obowiązkiem użytkownika mieszkania.
W trosce o własne bezpieczeństwo i swojej rodziny do tego obowiązku powinien poczuwać się każdy użytkownik urządzeń gazowych.
Pamiętajmy, że nie czyszczony i rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu.Zgłaszanie AwariiW związku z ponownymi przypadkami ogłaszania się firm oferujących odpłatne usługi (m.in. czyszczenie piecyków gazowych i kuchennych), Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje,

że NIE KIERUJE do mieszkańców firm wykonujących odpłatnie usługi w różnym zakresie.

Spółdzielnia o zlecanych robotach powiadamia lokatorów w formie zamieszczonego w gablocie ogłoszenia opieczętowanego pieczęcią Spółdzielni.

Przypadki pojawiania się osób oferujących płatne usługi, pobierających zaliczki i powołujących się na uzgodnienia ze Spółdzielnią prosimy zgłaszać na Policję.OGŁOSZENIE !!!

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ponownie informuje, iż wszelkie prace na instalacji centralnego ogrzewania należy wykonywać poza sezonem grzewczym i nie później niż do dnia 31.08.2018 roku, po uzyskaniu pisemnej zgody ze strony Spółdzielni na stosowny wniosek osoby zainteresowanej.
Pisemne wnioski w tej sprawie należy składać w sekretariacie MSM najpóźniej do dnia 14.08.2018 roku.19.12.2018

Informacja w sprawie wprowadzenia nowej „TARYFY DLA CIEPŁA” Calor Energetyka Cieplna Sp. z o.o. od dnia 01 stycznia 2019 roku.18.12.2018

Harmonogram odczytów podzielników kosztów c.o. i wodomierzy mieszkaniowych, wykonywanych przez firmę ISTA Polska w budynkach na terenie nieruchomości w Orzeszu.05.12.2018

Ogłoszono nowe przetargi nieograniczone na wykonanie robót28.11.2018

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w dniu 29.11.2018 roku (czwartek) w godz. 1600 – 1900 firma ISTA skieruje swoich serwisantów do wszystkich mieszkań w Mikołowie, nieudostępnionych do odczytu podzielników kosztów c.o. i wodomierzy w dwóch wcześniej wyznaczonych terminach, umożliwiając odpłatne wykonanie tych czynności w dodatkowym, trzecim terminie.
Koszt usługi w wysokości 6,09 zł/1 szt. podzielnika zostanie uwzględniony w ramach indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania za okres 01.11.2017 - 31.10.2018 roku.
Jest to o s t a t e c z n y termin wykonania odczytów.
Prosimy o zapewnienie obecności osoby upoważnionej w mieszkaniu w w/w całym przedziale czasowym.

W przypadku nieudostępnienia mieszkania w celu wykonania odczytów podzielników i wodomierzy, rozliczenie kosztów ogrzewania oraz dostawy wody i odprowadzenia ścieków za ostatni okres dokonane zostanie zgodnie z Regulaminami rozliczeń kosztów tych mediów, według zasad obowiązujących dla mieszkań nieopomiarowanych.09.11.2018

Harmonogram dodatkowych odczytów podzielników kosztów c.o. i wodomierzy mieszkaniowych w dniach 14 i 15.11.2018,
Harmonogram dodatkowych odczytów podzielników kosztów c.o. i wodomierzy mieszkaniowych w dniu 16.11.2018 wykonywanych przez firmę ISTA Polska w budynkach na terenie nieruchomości w Mikołowie.19.10.2018

Ogłoszono nowy ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego.08.10.2018

Harmonogram odczytów podzielników kosztów c.o. i wodomierzy mieszkaniowych, wykonywanych przez firmę ISTA Polska w budynkach na terenie nieruchomości w Mikołowie.01.10.2018

Informacja w sprawie wprowadzenia nowej „TARYFY DLA CIEPŁA” Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie od dnia 02 października 2018 roku.28.09.2018

Ogłoszono nowe ustne przetargi nieograniczone na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych.25.09.2018

Rozpoczęcie sezonu grzewczego na Zasobach MSM30.08.2018

Harmonogram napełniania wewnętrznej instalacji c.o. w zasobach Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.16.08.2018

Informacja dotycząca indywidualnych rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków oraz rozliczenia salda na dzień 31.07.2018 roku14.08.2018

Komunikat w sprawie zakazu używania i przechowywania butli gazowych w budynkach wyposażonych w instalację gazową z miejskiej sieci gazowej.11.07.2018

Ogłoszono nowy przetarg ofert na wynajem lokalu użytkowego.19.06.2018

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót18.06.2018

Walne Zgromadzenie Członków Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 11.06.2018 roku stosownie do zapisów obowiązujacego Statutu dokonało w głosowaniu tajnym wyboru członków Rady Nadzorczej, w składzie na okres kadencji 2018-2021.

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej miało miejsce w dniu 15.06.2018 roku. W głosowaniu tajnym Rada Nadzorcza ukonstytuowała sie następująco:

Prezydium Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Anna Krzyścin

Z-ca Przewod. Rady Nadzorczej - Iwona Spychała-Długosz

Sekretarz - Ilona Pluta

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Tadeusz Socha

Członkowie :

- Edyta Kozłowska
- Ryszard Grejner

Komisja GZM

Przewodniczący - Jerzy Krasoń

Członkowie :

- Andrzej Gaschi
- Roman Zegiel15.06.2018

Informacja w sprawie przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków MSM w dniu 11.06.2018 roku.14.06.2018

Harmonogram odczytów wodomierzy mieszkaniowych, wykonywanych przez firmę ISTA Polska w budynkach na terenie nieruchomości w Mikołowie i Orzeszu.29.05.2018

Informacja dotycząca zatwierdzenia nowych Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Orzesze.22.05.2018

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót19.05.2018

Informacja dotycząca zatwierdzenia nowej Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Mikołów na okres od 23.05.2018 do 22.05.2021, tj. na 3 lata.18.05.2018

Informacja dotycząca terminu Walnego Zgromadzenia Członków Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.11.05.2018

Informacja w sprawie wprowadzenia nowej „TARYFY DLA CIEPŁA” Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie od dnia 14 maja 2018 roku.19.04.2018

Koniec sezonu grzewczego na Zasobach MSM17.04.2018

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót15.03.2018

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót01.03.2018

Informacja dotycząca "Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków"23.02.2018

Ogłoszono nowy ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Mikołowie na os. Kochanowskiego;16/55.07.02.2018

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót i projekty.06.02.2018

Ogłoszenie dotyczące udzielania informacji i wyjaśnień w sprawie rozliczeń kosztów ogrzewania mieszkań za okres 01.11.2016 – 31.10.2017 roku.02.02.2018

Informacja dotycząca terminu i trybu dostarczania do mieszkań w budynkach w Mikołowie indywidualnych rozliczeń01.02.2018

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót.Luty 2018

Informacja dotycząca 50% bonifikaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za 2018 rok dla mieszkańców Orzesza.
Wniosek dla mieszkańców Orzesza.Informacja dotycząca 50% bonifikaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za 2018 rok dla mieszkańców Mikołowa.
Wniosek dla mieszkańców Mikołowa.18.01.2018

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót.Copyright © 2009 - 2023 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS