+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner

Aktualne przetargi, Archiwum: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Archiwum przetargów na lokale użytkowe 2023

07.07.2023

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
ogłasza przetarg ofert
na wynajem począwszy od dnia 01.08.2023r. lokalu użytkowego,
mieszczącego się w przyziemiu budynku mieszkalnego
przy ul. Słonecznej 1 w Mikołowie,
z wejściem od strony ul. Pszczyńskiej

z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność usługową, biurową, siedzibę agencji ubezpieczeniowych, turystycznych, fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych, pracownię – atelier itp..
Lokal położony jest w spokojnej okolicy, w pobliżu przystanku komunikacji miejskiej, w niedalekiej odległości od centrum miasta i galerii PIK, krytej pływalni i hali sportowej MOSiR.

• powierzchnia użytkowa lokalu - 115,35 m2
• cena wyjściowa oferowanego czynszu najmu - 6,90 zł/m2 p.u. (netto)
• wadium w wysokości - 1.670,00 zł

Oferty zawierające:
- proponowaną wysokość stawki czynszu najmu (netto),
- określenie rodzaju działalności planowanej do prowadzenia w lokalu z uwzględnieniem zakresu koniecznych prac adaptacyjnych warunkujących możliwość wykonywania w lokalu planowanej działalności,
- aktualne dokumenty rejestrowe działalności gospodarczej oferenta,
- zaświadczenie o płynności finansowej oferenta,
- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu przetargowym , jak również z aktualnym stanem technicznym i usytuowaniem lokalu,
- dowód wpłaty wadium na konto MSM w Mikołowskim Banku Spółdzielczym nr 81 8436 0003 0000 0021 6884 0077 (wpłata wadium na konto Spółdzielni najpóźniej na 1 dzień przed wskazanym terminem złożenia oferty),

prosimy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Zarządu MSM przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie w terminie do dnia: 20.07.2023 roku.

• Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet opłat za najem lokalu,
• Oferenci, którzy przetargu nie wygrali otrzymują zwrot wadium w terminie do 7 dni od zakończenia przetargu na wskazane konto bankowe,
• Wadium oferenta, który nie podpisze umowy najmu w terminie do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zatwierdzeniu wyniku przetargu przepada, a przetarg ulega unieważnieniu.

Warunkiem zawarcia z oferentem wygrywającym przetarg umowy najmu lokalu jest:
- dokonanie wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu najmu oraz pozostałych opłat (brutto), w terminie do 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o zatwierdzeniu wyniku przetargu – przelewem na konto bankowe MSM,
- pokrycie na podstawie otrzymanej faktury, kosztów związanych z przetargiem na lokal, poniesionych przez Spółdzielnię, w terminie do 7 dni od zatwierdzenia wyniku przetargu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest przejąć lokal w aktualnym na dzień przetargu stanie technicznym i dokonać we własnym zakresie i na własny koszt remontów i adaptacji lokalu dla własnych potrzeb bez prawa refundacji przez Spółdzielnię poniesionych nakładów.

Lokal oglądać można w terminie uzgodnionym wyprzedzająco z Administracją MSM tel. /32 / 22-62-717, wew.10.

Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania powodów. Informacje o przetargu oraz oświadczenia stanowiące załączniki do oferty w Dziale Umów, pokój nr 120 – tel./32/22-62-717 wew.52 lub pokój nr 100 – tel./32/22-62-717 wew.24.05.04.2023

INFORMACJA
o wolnym lokalu użytkowym w budynku MSM-Mikołów do wynajęcia z przeznaczeniem na działalność handlową, biurową lub nieuciążliwą działalność usługową.

Mikołów ul. ks bpa W. Bandurskiego 5 – lokal użytkowy o pow. uż. 46,58 m2, na parterze budynku mieszkalnego, z dogodnym dojazdem i dostępem do miejsc parkingowych.
Lokal może być przeznaczony na działalność handlową (bez sprzedaży alkoholu) lub nieuciążliwą działalność biurowo-usługową (np. agencje ubezpieczeniowe, turystyczne, zakład fotograficzny, usługi reklamowe, ksero), pracownię – atelier, siedzibę stowarzyszeń i organizacji społecznych itp.

Lokal położony jest w atrakcyjnej okolicy, w bliskim sąsiedztwie centrum miasta, w pobliżu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, szkoły, krytej pływalni oraz parku.

Kontakt w sprawie najmu w/w lokalu:

  • Dział Umów i rozliczeń mediów (pok. 120 lub 115) w Pawilonie MSM przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie – tel. (32) 22-62-717, wew. 52 lub 21
  • Administracja MSM – tel. (32)22-62-717, wew. 10Copyright © 2009 - 2024 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS