+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner

Aktualności, Archiwum: 2022, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Archiwum aktualności 2021

04.05.2021

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w dniu 28.04.2021 roku otrzymała zawiadomienie z firmy Remondis o niedopełnieniu obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach obejmujących budynki:

 • ul. J. Słowackiego 2,4,6,8,10,12,14,16,17,19,21,
 • ul. Jana Bluszcza 7a,13,24,26,28,
 • ul. Żwirki i Wigury 53,55,
 • ul. Katowicka 9,11,13, Krawczyka 8,10,15,17,
 • ul. Krakowska 51,53,55,57,59, Nowa 25,27,29,35
 • ul. Skalna 10 i 12

Zawiadomienie to skierowane zostało również do Urzędu Miasta Mikołów w celu podjęcia czynności przewidzianych prawem i wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie.

Ponownie przypominamy, iż odpady biodegradowalne należy wrzucać WYŁĄCZNIE LUZEM bezpośrednio do pojemników z napisem „BIO” bez jakichkolwiek woreczków foliowych, papierowych itp.
Odpady „BIO” gromadzone w woreczkach foliowych lub w innych opakowaniach nie będą odbierane przez firmę Remondis jako odpady segregowane.

Taka sytuacja będzie skutkować wszczęciem przez Urząd Miasta postępowania administracyjnego z możliwością naliczenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości

58,00 zł/osobę/miesiąc,

wobec niewypełniania obowiązku ich selektywnego zbierania.

Apelujemy o bezwzględne przestrzeganie na bieżąco zasad segregacji odpadów, co pozwoli uniknąć dotkliwych skutków finansowych dla wszystkich mieszkańców danej nieruchomości.

Prosimy mieć na uwadze, iż niezdyscyplinowanie i lekceważenie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, nawet przez pojedyncze osoby, może prowadzić do zbiorowej odpowiedzialności wszystkich mieszkańców budynków korzystających z konkretnego śmietnika osiedlowego.22.03.2021

Ważna Informacja dotycząca segregacji odpadów BIO w Mikołowie!18.03.2021

Ważna Informacja dotycząca segregacji odpadów BIO w Orzeszu!APEL
SZANOWNI MIESZKAŃCY
(ważne i pilne)

W związku z otrzymanymi informacjami dot. włamań do piwnic budynków przy ulicy Podleskiej 11,13 w Mikołowie dokonanych w ostatnich dniach, Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zwraca się z prośbą o:

1. zwiększenie czujności oraz niewpuszczanie na klatkę schodową osób obcych.

2. wyeliminowanie sytuacji otwierania domofonem przez domowników obecnych w mieszkaniu drzwi wejściowych na klatkę schodową osobom nieznanym, bez uprzedniego rozeznania, kto i w jakim celu próbuje wejść do budynku.

3. każdorazowo staranne zamykanie drzwi do piwnic oraz drzwi wejściowych na klatkę schodową, gdyż sprawcy włamań blokują drzwi wejściowe, usuwają rygiel zamka i dostają się do budynku.

4. niezwłoczne informowanie Policji (tel. 112, 997) lub Straży Miejskiej (tel. 986) w przypadku stwierdzenia przebywania na klatce schodowej nieuprawnionych i nieznanych osób.UWAGA - WAŻNE !!!

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniem ograniczenia kontaktów bezpośrednich apeluje o ograniczenie osobistych wizyt w siedzibie Spółdzielni i załatwianie jedynie spraw najpilniejszych.

Nadal w terminie do odwołania obowiązywać będą następujące godziny przyjęć dla mieszkańców Spółdzielni:

 • w poniedziałek 1000-1600

Zachęcamy w razie potrzeby do korzystania z kontaktu telefonicznego: /32/ 22-62-717 i /32/ 22-62-505 lub za pomocą poczty elektronicznej msm@msmmikolow.eu, natomiast opłat prosimy dokonywać poprzez przelewy internetowe.

Jednocześnie informujemy, iż wydruki opłat i inne pisemne informacje będą dostarczane do skrzynek pocztowych poszczególnych mieszkań.krd


Ogłoszenie - Jak zapobiegać zakażeniu !

krd


UWAGA !!
Klauzula dotycząca wprowadzenia RODO dostępna jest TUTAJ !


SZANOWNI MIESZKAŃCY !

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że z dniem 01.08.2019 roku podpisała umowę z Krajowym Rejestrem Długów BIG S.A.
Podjęta współpraca ma na celu ograniczenie wzrostu zaległości z tytułu użytkowania lokali i zabezpieczenie finansów Spółdzielni.
Lokatorzy, którzy nie płacą czynszu w terminie, będą mogli zostać dopisani do Krajowego Rejestru Długów BIG S.A.

krd


APEL
DO MIESZKAŃCÓW OSIEDLI MIKOŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.

Dotyczy:
1) Bezpieczeństwa użytkowników mieszkań – zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla
2) Podjęcie czynności koniecznych dla zapewnienia prawidłowego działania przewodów spalinowych i wentylacyjnych (uniknięcie powstawania ciągów zwrotnych, występowania tlenku węgla oraz zawilgocenia mieszkań )SZANOWNI MIESZKAŃCY

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina, że utrzymanie w dobrym stanie technicznym urządzeń gazowych, a także ich okresowa kontrola jest obowiązkiem użytkownika mieszkania.
W trosce o własne bezpieczeństwo i swojej rodziny do tego obowiązku powinien poczuwać się każdy użytkownik urządzeń gazowych.
Pamiętajmy, że nie czyszczony i rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu.W związku z ponownymi przypadkami ogłaszania się firm oferujących odpłatne usługi (m.in. czyszczenie piecyków gazowych i kuchennych), Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje,

że NIE KIERUJE do mieszkańców firm wykonujących odpłatnie usługi w różnym zakresie.

Spółdzielnia o zlecanych robotach powiadamia lokatorów w formie zamieszczonego w gablocie ogłoszenia opieczętowanego pieczęcią Spółdzielni.

Przypadki pojawiania się osób oferujących płatne usługi, pobierających zaliczki i powołujących się na uzgodnienia ze Spółdzielnią prosimy zgłaszać na Policję.22.12.2021

Ogłoszono nowe przetargi nieograniczony na wykonanie robót budowlanych.25.11.2021

INFORMACJI firmy ISTA z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie przesunięcia na 2022 rok terminu wymiany podzielników c.o. na urządzenia z odczytem radiowym na os. Kochanowskiego, Podleska, Krawczyka 15 i 17, Żwirki i Wigury 53 i 55 oraz Jana Bluszcza 7A.23.11.2021

Harmonogram dodatkowych odczytów podzielników kosztów c.o. i wodomierzy mieszkaniowych, wykonywanych przez firmę ISTA Polska - III termin.22.11.2021

Informacja dotycząca wprowadzenia od dnia 01.11.2021 roku nowej "Taryfy dla ciepła" Calor Energetyka Cieplna Sp.z o.o.Wojkowice dla budynków na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie17.11.2021

Harmonogram dodatkowych przeglądów kominiarskich i gazowychw na zasobach Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. - II termin.11.10.2021

Harmonogram dodatkowych odczytów podzielników kosztów c.o. i wodomierzy mieszkaniowych, wykonywanych przez firmę ISTA Polska - II termin.28.10.2021

UWAGA !
Zmienił się HARMONOGRAM ODCZYTÓW PODZIELNIKÓW KOSZTÓW C.O. I WODOMIERZY dla mieszkańców następujacych budynków:

 • osiedle Kochanowskiego - wszystkie budynki,
 • ulica Podleska - wszystkie budynki,
 • ulica Krawczyka - budynki nr 15 i 17,
 • ulica Żwirki i Wigury - wszystkie budynki,
 • ulica Bluszcza - budynek nr 7a,

Tutaj znajdziesz Uaktualniony (27.10.2021) Harmonogram odczytów podzielników kosztów c.o. i wodomierzy mieszkaniowych, wykonywanych przez firmę ISTA Polska dla tych budynków

INFORMACJA firmy ISTA w sprawie zmiany harmonogramu.18.10.2021

Zawiadomienie dotyczące budynków przy ulicy Norwida 1, 3, 5 i kotroli przewodów kominowych oraz instalacji gazowej.10.2021

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie z a t r u d n i
SPECJALISTĘ DS. TECHNICZNYCH – INSPEKTORA NADZORU w wymiarze pełnego etatu11.10.2021

Uaktualniony (12.10.2021) Harmonogram odczytów podzielników kosztów c.o. i wodomierzy mieszkaniowych, wykonywanych przez firmę ISTA Polska.04.10.2021

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych.13.09.2021

Harmonogram przeglądów kominiarskich i gazowychw na zasobach Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
UWAGA ZMIANA TERMINU dla os. NORWIDA !!09.09.2021


Katalog elektronicznego, radiowego podzielnika kosztów ogrzewania "doprimo ® 3".25.08.2021

Harmonogram napełniania wewnętrznej instalacji C.O. w zasobach Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej29.06.2021

Informacja dotycząca wprowadzenia od dnia 01.07.2021 roku nowej "Taryfy dla ciepła" Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie.18.06.2021

Harmonogram odczytów wodomierzy mieszkaniowych, wykonywanych przez firmę ISTA Polska.08.06.2021

Informacja dotycząca terminu Walnego Zgromadzenia Członków Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.01.06.2021

Ogłoszenie dotyczące zakończenia sezonu grzewczego.28.04.2021

Informacja dotycząca dostarczania rozliczeń w Orzeszu.31.03.2021

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych.30.03.2021

Ogłoszono nowe przetargi nieograniczone na wykonanie zadań.26.02.2021

Informacja dotycząca wysokości opłat za wodę i odprowadzanie ścieków i zmiany miesięcznych opłat zaliczkowych.11.02.2021

Informacja dotycząca terminu dostarczania do skrzynek indywidualnych rozliczeń ZW i C.O.10.02.2021

Informacja dotycząca zmiany cen za wodę i odprowadzanie ścieków.26.01.2021

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót21.01.2021

Ogłoszenie dotyczące zmiany odbioru worków BIG-BAG oraz segregacji odpadów "BIO"15.01.2021

Ogłoszono nowy przetarg na wynajem lokalu użytkowego.14.01.2021

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robót12.01.2021

Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony na wykonanie robótCopyright © 2009 - 2024 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS