+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner

Aktualne przetargi, Archiwum: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Archiwum przetargów na wykonanie robót 2017

15.12.2017

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1.Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 17 w Mikołowie wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

2. Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kochanowskiego 16 w Mikołowie wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

ROBOTY INSTALACYJNE:

1. Wymianę instalacji gazowej w budynkach Pszczyńska 28 oraz Bandurskiego 5 w Mikołowie.


Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113
tel. (32) 226-27-17 wew.  13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
ROBOTY BUDOWLANE:
- Termomodernizacja budynku Słowackiego 17 w Mikołowie - 100 zł + VAT (23%)
- Termomodernizacja budynku Kochanowskiego 16 w Mikołowie - 100 zł + VAT (23%)
ROBOTY INSTALACYJNE:
- Wymiana instalacji gazowej Pszczyńska 28 i Bandurskiego 5 - 120 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 15.01.2018 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
ROBOTY BUDOWLANE:
- Termomodernizacja budynku Słowackiego 17 w Mikołowie -35 000 zł
- Termomodernizacja budynku Kochanowskiego 16 w Mikołowie - 35 000 zł
ROBOTY INSTALACYJNE:
- Wymiana instalacji gazowej Pszczyńska 28 i Bandurskiego 5 - 2 500 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 15.01.2018 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 16.01.2018 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
16.11.2017

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

I. Wykonanie usług pielęgnacji zieleni na terenie nieruchomości MSM w Mikołowie w zakresie:
- cięcia żywopłotów
- cięcia korygująco-pielęgnacyjne krzewów i drzew
- wycinka drzew i krzewów

II. Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady komunalne na zasobach MSM

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 125 począwszy od 16.11.2017 roku tel. 32-226-27-17 wew. 56, 41 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości 10 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 30.11.2017 roku (wpływ na konto MSM)
- na wykonanie usług pielęgnacji zieleni na terenie nieruchomości w Mikołowie w wysokości: 1 000 zł
- na mycie i dezynfekcję pojemników na odpady komunalne na zasobach MSM w wysokości 300 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 30.11.2017 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 01.12.2017 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
14.09.2017

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na:

Kompleksowe wykonywanie usług w Orzeszu na terenie nieruchomości Rynek 2a,4a, Rynek 10,11 i Szklarska 7,9 w zakresie:
- utrzymania porządku i czystości w tym zimowe utrzymanie terenów
- koszenie terenów zielonych
- pielęgnacji zieleni w tym cięcia drzew, krzewów, żywopłotów
- wymiany piasku w piaskownicach

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 125 począwszy od 14.09.2017 roku tel. 32-226-27-17 wew. 56,41 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości 10 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 28.09.2017 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości: 1 000 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 28.09.2017 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 02.10.2017 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
07.09.2017

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY INSTALACYJNE:

1.Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kotłowni gazowej dla potrzeb ogrzewania budynków mieszkalnych Rynek 2a, 4a w Orzeszu oraz dokumentacji technicznej modernizacji istniejącej kotłowni gazowo-olejowej w budynku Rynek 10 po odcięciu sieci zasilającej budynki 2a i 4a.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112 tel. (32) 226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości 20 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 21.09.2017 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości: 1 500 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 21.09.2017 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 22.09.2017 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
08.08.2017

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. Pszczyńska 28.

2. Budowa oświetlenia terenu dojścia do budynku Nowa 35 w Mikołowie.

3. Wymiana instalacji gazowej w budynkach Pszczyńska 28 oraz Bandurskiego 5 w Mikołowie.

4. Wykonanie docieplenia elewacji budynku Skalna 6 w Mikołowie na poziomie parteru od strony tarasów.

5. Wykonanie docieplenia ściany szczytowej zachodniej wraz z wykonaniem izolacji i dociepleniem ściany fundamentowej budynku Pszczyńska 40 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112 i nr 113 tel. (32) 226-27-17 wew. 13 i 19 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
- Remont instalacji elektrycznej: 60 zł + VAT (23%)
- Budowa oświetlenia: 30 zł + VAT (23%)
- Wymiana instalacji gazowej: 120 zł + VAT (23%)
- Docieplenie elewacji budynku Skalna: 40 zł + VAT (23%)
- Docieplenie ściany szczytowej: 40 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 23.08.2017 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
- Remont instalacji elektrycznej: 1 800 zł
- Budowa oświetlenia: 2 900 zł
- Wymiana instalacji gazowej: 2 500 zł
- Docieplenie elewacji budynku Skalna: 800 zł
- Docieplenie ściany szczytowej: 2 000 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 23.08.2017 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 24.08.2017 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
16.05.2017

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1.Wykonanie docieplenia elewacji budynku Skalna 6 w Mikołowie na poziomie parteru od strony tarasów.

2.Wykonanie remontu elewacji budynku Rynek 4a w Orzeszu wraz z przebudową witryny sklepowej lokalu OPTYK.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113
tel. (32) 226-27-17 wew.  13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
ROBOTY BUDOWLANE:
- Wykonanie docieplenia elewacji budynku Skalna 6 - 40 zł + VAT (23%)
- Wykonanie remontu elewacji budynku Rynek 4a - 30 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 01.06.2017 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
ROBOTY BUDOWLANE:
- Wykonanie docieplenia elewacji budynku Skalna 6 - 800 zł
- Wykonanie remontu elewacji budynku Rynek 4a - 500 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 01.06.2017 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 02.06.2017 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
04.05.2017

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku Nowa 29 w Mikołowie wraz z ich dociepleniem oraz wymianą naświetli.

2. Wykonanie izolacji ściany fundamentowej szczytowej budynku Pszczyńska 30 w Mikołowie wraz z jej dociepleniem.

3. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku 30-Lecia PRL 5 w Mikołowie wraz z ich dociepleniem.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113
tel. (32) 226-27-17 wew.  13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
ROBOTY BUDOWLANE:
- Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku Nowa 29 - 30 zł + VAT (23%)
- Wykonanie izolacji ściany fundamentowej szczytowej budynku Pszczyńska 30 - 30 zł + VAT (23%)
- Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku 30-Lecia PRL 5 - 30 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 18.05.2017 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
ROBOTY BUDOWLANE:
- Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku Nowa 29 - 1 800 zł
- Wykonanie izolacji ściany fundamentowej szczytowej budynku Pszczyńska 30 - 300 zł
- Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku 30-Lecia PRL 5 - 1 200 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 18.05.2017 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 19.05.2017 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
20.04.2017

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont podestów i schodów wejściowych do klatek schodowych budynku Krawczyka 17 w Mikołowie.

2. Remont loggii w pojedynczych pionach mieszkań budynków nieruchomości w Mikołowie:
- remont loggii w budynku Młyńska 13 - pion mieszkań 22,23,25,27,29
- remont loggii w budynku Pszczyńska 40 - pion mieszkań 32,33,35,37,39
- remont loggii w budynku Bluszcza 13 - pion mieszkań 4,8,12,16,20
- remont loggii w budynku Bluszcza 26 - pion mieszkań 3,5,7

- pion mieszkań 4,6,8
- remont loggii w budynku Bluszcza 28 - pion mieszkań 19,21,23

- pion mieszkań 20,22,24
- remont loggii w budynku Katowicka 9 - pion mieszkań 9,15,21
- remont loggii w budynku Katowicka 11 - pion mieszkań 9,15,21
- remont okapów loggii w budynku Pszczyńska 26 (30 mieszkań)

ROBOTY BUDOWLANE:

3. Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku Słowackiego 19 w Mikołowie


Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113
tel. (32) 226-27-17 wew.  13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
ROBOTY BUDOWLANE:
- Remont podestów i schodów budynku Krawczyka 17 w Mikołowie - 20 zł + VAT (23%)
- Remont loggii w pojedynczych pionach mieszkań budynków - 50 zł + VAT (23%)
ROBOTY INSTALACYJNE:
- Remont instalacji elektrycznej Słowackiego 19 w Mikołowie - 50 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 08.05.2017 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
ROBOTY BUDOWLANE:
- Remont podestów i schodów budynku Krawczyka 17 w Mikołowie -5800 zł
- Remont loggii w pojedynczych pionach mieszkań budynków - 4 000 zł
ROBOTY INSTALACYJNE:
- Remont instalacji elektrycznej Słowackiego 19 w Mikołowie - 2 900 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 08.05.2017 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 09.05.2017 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
16.03.2017

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont chodników oraz wykonanie utwardzonych stref przy śmietnikach na gromadzenie odpadów na terenach nieruchomości w Mikołowie, według wyszczególnienia:
- Remont chodnika przed budynkiem Słowackiego 17 kl.IV w Mikołowie wraz ze schodami terenowymi
- Remont chodnika przed budynkiem Słowackiego 19 w Mikołowie
- Remont chodnika przed budynkiem Słowackiego 21 w Mikołowie
- Remont chodnika pomiędzy budynkami Słowackiego 6,8 w Mikołowie
- Remont chodnika pomiędzy budynkami Słowackiego 12,14 w Mikołowie
- Remont chodnika pomiędzy budynkami 30-lecia PRL 1,3 w Mikołowie
- Wykonanie chodnika w miejscu przedeptu wraz z poszerzeniem łuku drogi wewn. przy budynku 30-lecia PRL 15
- Utwardzenie terenu przy śmietniku na składowanie odpadów wielkogabarytowych i selekcję dla nieruchomości Krakowska, Nowa wraz z ogrodzeniem i nasadzeniem krzewów iglastych
- Utwardzenie terenu przy śmietniku na składowanie odpadów wielkogabarytowych i selekcję dla nieruchomości Norwida 1,3,5 wraz z ogrodzeniem i nasadzeniem krzewów iglastych
- Remont dojścia do budynku Krawczyka 15 kl.I

2. Wymiana 7 sztuk okien w lokalu użytkowym w budynku Słoneczna 1 w Mikołowie.

3. Remont podestów i schodów wejściowych do klatek schodowych budynku Krawczyka 17 w Mikołowie

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113
tel. (32) 226-27-17 wew.  13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
Remont chodników oraz wykonanie utwardzonych stref przy śmietnikach - 40 zł + VAT (23%)
Wymiana okien w lokalu użytkowym w budynku Słoneczna 1 w Mikołowie - 20 zł + VAT (23%)
Remont podestów i schodów wejściowych do klatek schodowych Krawczyka 17 - 20 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 30.03.2017 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Remont chodników oraz wykonanie utwardzonych stref przy śmietnikach - 3300 zł + VAT (23%)
Wymiana okien w lokalu użytkowym w budynku Słoneczna 1 w Mikołowie - 200 zł + VAT (23%)
Remont podestów i schodów wejściowych do klatek schodowych Krawczyka 17 - 500 zł + VAT (23%)

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 30.03.2017 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 31.03.2017 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
27.02.2017

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. Skalna 6.

2. Realizacja zaleceń po wykonanych badaniach 5-cio letnich instalacji odgromowej 7 budynków wielorodzinnych w Mikołowie:
- budynki 30-Lecia PRL 13, 15, 21
- budynek Bandurskiego 5
- budynek Pszczyńska 32
- budynek Młyńska 4
- budynek Żwirki i Wigury 53

3. Badania 5-cio letnie stanu technicznego instalacji elektrycznych z pomiarem parametrów technicznych w 36 budynkach wielorodzinnych (1042 mieszkania), lokalach użytkowych oraz oświetlenia parkowego w Mikołowie i w Orzeszu:

 • 27- go stycznia 3, 5 ,9, 11, 17, 19, 21
 • Młyńska 4, 4a, 6, 6a
 • Pszczyńska 26, 30, 32, 34, Słoneczna 1
 • 30-lecia PRL 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
 • 30-lecia PRL 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
 • lokale użytkowe pawilonu Norwida w Mikołowie
 • kotłownia przy budynku Rynek 10 w Orzeszu
 • lokale użytkowe w pawilonie siedziby MSM Młyńska 11 w Mikołowie
 • lokale użytkowe:
  - 30-lecia PRL 8 (9 lokali)
  - 30-lecia PRL 16 (3 mieszkania)
 • oświetlenie parkowe:
  - w rejonie budynków przy ul. Bluszcza 24, 26, 28
  - w rejonie bloków Skalna 2, 4, 6, 8
  - przy budynkach ul. Pszczyńska 26, 28, 30, 32, 34
  - w rejonie budynków przy oś. 30- Lecia PRL
  - w rejonie budynków przy ul. Żwirki i Wigury 53,55

4. Badania 5-cio letniego stanu technicznego z pomiarem parametrów technicznych instalacji odgromowej dla 9 budynków wielorodzinnych w Mikołowie:
- Norwida 1
- Krawczyka 15, 17
- Nowa 29, 35
- Krakowska 55, 57
- Podleska 11, 13

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112 i 113
tel. (32) 226-27-17 wew. 19 i 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
Remont instalacji elektrycznej Skalna 6: 50 zł + VAT (23%)
Zalecenia po badaniach instalacji odgromowej: 20 zł + VAT (23%)
Badania instalacji elektrycznej: 20 zł + VAT (23%)
Badania instalacji odgromowej: 20 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 13.03.2017 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Remont instalacji elektrycznej Skalna 6 - 1 200 zł
Zalecenia po badaniach instalacji odgromowej - 1 000 zł
Badania instalacji elektrycznej - 1 200 zł
Badania instalacji odgromowej: 200 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 13.03.2017 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 14.03.2017 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
16.02.2017

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Wymiana wyłazów dachowych w 16 budynkach w Mikołowie:
- 30-lecia 8
- Żwirki i Wigury 53,55
- Kochanowskiego 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18
2. Remont pokrycia dachu pawilonu usługowego przy ul.Norwida w Mikołowie wraz z wymianą instalacji odgromowej
3. Remont loggii w pojedynczych pionach mieszkań budynków nieruchomości w Mikołowie:

 • remont loggii w budynku Młyńska 6a
  - pion mieszkań 11,13,15 - pion mieszkań 12,14,20 - pion mieszkań 1,3,5,7,9
 • remont loggii w budynku Młyńska 13
  - pion mieszkań 22,23,25,27,29
 • remont loggii w budynku Pszczyńska 40
  - pion mieszkań 31,34,36,38,40
  - pion mieszkań 32,33,35,37,39
 • remont okapów loggii w budynku Pszczyńska 26 (30 mieszkań)

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
Wymiana wyłazów dachowych w 16 budynkach w Mikołowie – 50 zł + VAT (23%)
Remont pokrycia dachu pawilonu usługowego przy ul.Norwida – 20 zł + VAT (23%)
Remont loggii w Mikołowie – 40 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 02.03.2017 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Wymiana wyłazów dachowych w 16 budynkach w Mikołowie – 4000 zł
Remont pokrycia dachu pawilonu usługowego przy ul.Norwida – 600 zł
Remont loggii w Mikołowie – 3800 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 02.03.2017 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 03.03.2017 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
02.02.2017

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont galerii komunikacyjnej w budynku Skalna 4 w Mikołowie
2. Wymiana okienek piwnicznych w budynkach Skalna 10,12 Mikołowie
3. Remont naświetli dachowych w budynkach 30-Lecia PRL 17,19 w Mikołowie wraz z wymianą okien naświetli
4. Wykonanie docieplenia stropodachów w budynkach:

 • Słowackiego 19,21, w Mikołowie
 • 30- lecia PRL 8 w Mikołowie
 • Podleska11,13, w Mikołowie
 • Skalna 4w Mikołowie

5. Remont loggii w pionie mieszkań budynku Grunwaldzkie 7 w Mikołowie
6. Remont loggii wraz z dociepleniem ścian bocznych w budynku 27- Stycznia 5 (klatka A,B) w Mikołowie

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
Remont galerii komunikacyjnej w budynku Skalna 4 – 20 zł + VAT (23%)
Wymiana okienek piwnicznych w budynkach Skalna 10,12 – 20 zł + VAT (23%)
Remont okien naświetli dachowych w 2 budynkach – 20 zł + VAT (23%)
Wykonanie docieplenia stropodachów w 6 budynkach – 30 zł + VAT (23%)
Remont loggii w pionie mieszkań budynku Grunwaldzkie 7 – 30 zł + VAT (23%)
Remont loggii 27- Stycznia 5 (klatka A,B) – 20 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 16.02.2017 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Remont galerii komunikacyjnej w budynku Skalna 4 – 1000 zł
Wymiana okienek piwnicznych w budynkach Skalna 10,12 – 800 zł
Remont okien naświetli dachowych w 2 budynkach – 1500 zł
Wykonanie docieplenia stropodachów w 6 budynkach – 2000 zł
Remont loggii w pionie mieszkań budynku Grunwaldzkie 7 – 700 zł
Remont loggii 27- Stycznia 5 (klatka A,B) – 2500 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 16.02.2017 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 17.02.2017 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
12.01.2017

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH:

1. Opracowanie projektów budowlano- wykonawczych przebudowy instalacji gazu w budynkach Pszczyńska 26, 28, 30, 32, 34 i Bandurskiego 5 w Mikołowie (6 opracowań):

 • Pszczyńska 26, 28, 30, 32, 34 – 5 dokumentacji w zakresie wymiany instalacji gazowej wraz z wyniesieniem układów pomiarowych na klatki schodowe
 • Bandurskiego 5 - dokumentacja w zakresie wymiany instalacji gazowej

2. Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego w zakresie remontu instalacji elektrycznej w części wspólnej budynków mieszkalnych wielorodzinnych Podleska 11, 13, 15 w Mikołowie.

3. Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego w zakresie remontu instalacji elektrycznej w części wspólnej budynków mieszkalnych wielorodzinnych Pszczyńska 26, 28, 30, 32, 34 w Mikołowie.

4. Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego w zakresie remontu instalacji elektrycznej w części wspólnej budynków mieszkalnych wielorodzinnych Żwirki i Wigury 53 i 55 w Mikołowie.

5. Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego w zakresie rozbudowy oświetlenia parkowego w rejonie budynku przy ul. Nowej 35.

6. Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego w zakresie instalacji piorunochronnej budynków mieszkalnych wielorodzinnych na ul. Rynek nr 2a i 4a w Orzeszu.

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Wymiana instalacji gazowej w budynkach 30- Lecia PRL 11, 15, 17, 19, 21, 23 w Mikołowie

 • Ilość klatek schodowych w budynkach: budynki 1-klatkowe

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112
tel. (32) 226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
Opracowanie dokumentacji: 20 zł + VAT (23%) (każde zadanie)
Wymiana instalacji gazowej: 150 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 26.01.2017 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Projekty instalacji gazowej – 800 zł
Projekt instalacja elektryczna Podleska – 500 zł
Projekt instalacja elektryczna Pszczyńska- 600 zł
Projekt instalacja elektryczna Żwirki i Wigury- 300 zł
Projekt oświetlenie parkowe Nowa 35 – 200 zł
Projekt instalacja piorunochronna Rynek 2a, 4a – 200 zł
Wymiana instalacji gazowej 30-lecia - 5 500 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 26.01.2017 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 27.01.2017 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
Copyright © 2009 - 2024 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS