+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner

Aktualne przetargi, Archiwum: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Archiwum przetargów na wykonanie robót 2022

26.05.2022

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej wraz z modernizacją oświetlenia klatek schodowych budynku przy ul. Bandurskiego 3 w Mikołowie

Zakres robót:

 • wykonanie głównej linii zasilającej
 • zabudowa wyłącznika pożarowego prądu
 • wykonanie rozdzielnicy głównej
 • rozdział energii elektrycznej od rozdzielnicy głównej do rozdzielnic mieszkaniowych
 • wymiana rozdzielnic mieszkaniowych
 • przeniesienie liczników pomiaru rozliczeniowego z mieszkań do zbiorczej rozdzielnicy licznikowej
 • modernizacja instalacji oświetlenia klatek i piwnic
 • wykonanie nowej instalacji w piwnicznych boksach lokatorskich
 • podłączenie istniejącej instalacji nie podlegającej modernizacji do rozdzielnicy głównej z wykorzystaniem istniejącej aparatury
 • wykonanie uziomu i podłączenie do rozdzielnicy głównej
 • wykonanie głównej szyny uziemiającej i połączeń wyrównawczych
 • badanie instalacji elektryczne

2. Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego w zakresie remontu instalacji elektrycznej w części wspólnej budynków mieszkalnych wielorodzinnych na ul. Słowackiego 8, Osiedle przy Plantach 1, 3, 5, Krawczyka 15, 17 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania oferty przekazane zostaną drogą elektroniczną po przesłaniu dowodu wpłaty za specyfikację na adres techniczny@msmmikolow.eu.
Informacje na temat przetargu udzielane są pod nr tel. 32-226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM w wysokości:
ad. 1 - 20,00 zł + VAT (23%)
ad. 2 - 20,00 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto : MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 13.06.2022 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
ad. 1 - 9 800,00 zł
ad. 2 - 1 200,00 zł


Wadium może być również złożone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać wysyłkowo na adres Spółdzielni (liczy się data wpływu) lub w skrzynce podawczej usytuowanej na parterze siedziby Spółdzielni przy ul.Młyńskiej 11 w Mikołowie do dnia 13.06.2022 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 14.06.2022 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
26.05.2022

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Wymiana istniejącej konstrukcji wiatrołapów oraz drzwi wejściowych do klatek schodowych na nową konstrukcję ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w budynkach rtm. W. Pileckiego 9, 11, 19 w Mikołowie (4 wiatrołapy) wraz z robotami towarzyszącymi.

Materiały niezbędne do opracowania oferty przekazane zostaną drogą elektroniczną po przesłaniu dowodu wpłaty za specyfikację na adres techniczny@msmmikolow.eu.
Informacje na temat przetargu udzielane są pod nr tel. 32-226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM w wysokości: - 50,00 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić wadium (przelewem na konto : MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031), najpóźniej do vdnia 06.06.2022 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości: - 6 000,00 zł

Spółdzielnia dopuszcza złożenie wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać wysyłkowo na adres Spółdzielni (liczy się data wpływu) lub w skrzynce podawczej usytuowanej na parterze siedziby Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie do dnia 06.06.2022 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 07.06.2022 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
19.05.2022

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Badania 5-cio letnie stanu technicznego instalacji elektrycznych z pomiarem parametrów technicznych w 37 budynkach wielorodzinnych (1041 mieszkań), lokalach użytkowych oraz oświetlenia parkowego w Mikołowie i w Orzeszu:

 • rtm. W. Pileckiego 3, 5 ,9, 11, 17, 19, 21 - 144 lokali mieszkalnych
 • Młyńska 4, 4a, 6, 6a, - 160 lokali mieszkalnych
 • Pszczyńska 26, 28, 30, 32, 34, Słoneczna 1- 182 lokali mieszkalnych
 • Osiedle przy Plantach 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 – 334 lokali mieszkalnych
 • Osiedle przy Plantach 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 - 221 lokali mieszkalnych
 • lokale użytkowe pawilonu Norwida w Mikołowie (3 lokale)
 • kotłownia przy budynku Rynek 10 w Orzeszu
 • lokale użytkowe w pawilonie siedziby MSM Młyńska 11 w Mikołowie
 • lokale użytkowe:
  - Osiedle przy Plantach 8 (9 lokali)
  - Osiedle przy Plantach 16 (3 mieszkania)
 • oświetlenie parkowe:
  - w rejonie budynków przy ul. Bluszcza 24, 26, 28
  - w rejonie bloków Skalna 2, 4, 6, 8
  - przy budynkach ul. Pszczyńska 26, 28, 30, 32, 34
  - w rejonie budynków Osiedle przy Plantach
  - w rejonie budynków przy ul. Żwirki i Wigury 53,55

2. Badania 5-cio letnie stanu technicznego instalacji odgromowej z pomiarem parametrów technicznych 11 budynków wielorodzinnych oraz 2 obiektów wolnostojących w Mikołowie:

 • Nowa 29, 35
 • Krakowska 55
 • Podleska 11, 13
 • Żwirki i Wigury 53
 • Osiedle przy Plantach 13, 15, 21
 • Pszczyńska 32
 • Bandurskiego 5
 • Pawilon Handlowy Norwida
 • Pawilon MSM Młyńska 11

Materiały niezbędne do opracowania oferty przekazane zostaną drogą elektroniczną po przesłaniu dowodu wpłaty za specyfikację na adres techniczny@msmmikolow.eu.
Informacje na temat przetargu udzielane są pod nr tel. 32-226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM w wysokości:
ad. 1 - 20,00 zł + VAT (23%)
ad. 2 - 20,00 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto : MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 06.06.2022 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
ad. 1 - 1 000,00 zł
ad. 2 - 200,00 zł


Wadium może być również złożone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać wysyłkowo na adres Spółdzielni (liczy się data wpływu) lub w skrzynce podawczej usytuowanej na parterze siedziby Spółdzielni przy ul.Młyńskiej 11 w Mikołowie do dnia 06.06.2022 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 07.06.2022 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
28.04.2022

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Wykonanie izolacji ściany fundamentowej południowo-wschodniej budynku Norwida 1 w Mikołowie wraz z dociepleniem.

2. Wykonanie izolacji ściany fundamentowej pónocno-wschodniej budynku rtm.W.Pileckiego 9 w Mikołowie wraz z dociepleniem.

3. Wymiana istniejącej konstrukcji wiatrołapów oraz drzwi wejściowych do klatek schodowych na nową konstrukcję ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w budynkach rtm.W. Pileckiego 9,11,19 w Mikołowie (4 wiatrołapy) wraz z robotami towarzyszącymi.

4. Remont loggii w pojedynczych pionach mieszkań budynków Norwida 1,3,5 w Mikołowie.

 • Norwida 1 - 2 piony (4 x 5 mieszkań)
 • Norwida 3 - 1 pion (5 mieszkań)
 • Norwida 5 - 1 pion (2 x 5 mieszkań)

Materiały niezbędne do opracowania oferty przekazane zostaną drogą elektroniczną po przesłaniu dowodu wpłaty za specyfikację na adres techniczny@msmmikolow.eu.
Informacje na temat przetargu udzielane są pod nr tel. 32-226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM w wysokości:
Roboty budowlane nr 1 - 30,00 zł + VAT (23%)
Roboty budowlane nr 2 - 30,00 zł + VAT (23%)
Roboty budowlane nr 3 - 50,00 zł + VAT (23%)
Roboty budowlane nr 5 - 20,00 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto : MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 11.05.2022 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Roboty budowlane nr 1 - 2 500,00 zł
Roboty budowlane nr 2 - 1 000,00 zł
Roboty budowlane nr 3 - 6 000,00 zł
Roboty budowlane nr 5 - 5 000,00 zł


Spółdzielnia dopuszcza złożenie wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać wysyłkowo na adres Spółdzielni (liczy się data wpływu) lub w skrzynce podawczej usytuowanej na parterze siedziby Spółdzielni przy ul.Młyńskiej 11 w Mikołowie do dnia 11.05.2022 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 12.05.2022 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
23.03.2022

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej wraz z modernizacją oświetlenia klatek schodowych budynków przy ul. Słowackiego 4, Osiedle przy Plantach 13, Nowa 35, Krakowska 55 i 57 w Mikołowie

Zakres robót:

 • wykonanie głównej linii zasilającej
 • zabudowa wyłącznika pożarowego prądu
 • wykonanie rozdzielnicy głównej
 • rozdział energii elektrycznej od rozdzielnicy głównej do rozdzielnic mieszkaniowych
 • wymiana rozdzielnic mieszkaniowych
 • przeniesienie liczników pomiaru rozliczeniowego z mieszkań do zbiorczej rozdzielnicy licznikowej
 • modernizacja instalacji oświetlenia klatek i piwnic
 • wykonanie nowej instalacji w piwnicznych boksach lokatorskich
 • podłączenie istniejącej instalacji nie podlegającej modernizacji do rozdzielnicy głównej z wykorzystaniem istniejącej aparatury
 • wykonanie uziomu i podłączenie do rozdzielnicy głównej
 • wykonanie głównej szyny uziemiającej i połączeń wyrównawczych
 • badanie instalacji elektrycznej

ROBOTY PROJEKTOWE:

1. Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego w zakresie remontu instalacji elektrycznej w części wspólnej budynków mieszkalnych wielorodzinnych na ul. Słowackiego 8, Osiedle przy Plantach 1, 3, 5, Krawczyka 15, 17 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania oferty przekazane zostaną drogą elektroniczną po przesłaniu dowodu wpłaty za specyfikację na adres techniczny@msmmikolow.eu.
Informacje na temat przetargu udzielane są pod nr tel. 32-226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM w wysokości:
Roboty budowlane - 60,00 zł + VAT (23%)
Roboty projektowe - 20,00 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto : MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 07.04.2022 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Roboty budowlane - 14 000,00 zł
Roboty projektowe - 1 200,00 zł


Wadium może być również złożone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać wysyłkowo na adres Spółdzielni (liczy się data wpływu) lub w skrzynce podawczej usytuowanej na parterze siedziby Spółdzielni przy ul.Młyńskiej 11 w Mikołowie do dnia 07.04.2022 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 08.04.2022 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
03.03.2022

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

1. Wykonanie remontu zewnętrznych klatek schodowych budynku Skalna 2 w Mikołowie w technologii żywic epoksydowych wraz z robotami towarzyszącymi

Materiały niezbędne do opracowania oferty przekazane zostaną drogą elektroniczną po przesłaniu dowodu wpłaty za specyfikację na adres techniczny@msmmikolow.eu.
Informacje na temat przetargu udzielane są pod nr tel. 32-226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM w wysokości - 20,00 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto : MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 16.03.2022 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości - 5 000,00 zł

Spółdzielnia dopuszcza złożenie wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać wysyłkowo na adres Spółdzielni (liczy się data wpływu) lub w skrzynce podawczej usytuowanej na parterze siedziby Spółdzielni przy ul.Młyńskiej 11 w Mikołowie do dnia 16.03.2022 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 17.03.2022 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
16.02.2022

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

1. Remont instalacji gazowej w budynkach Osiedle przy Plantach 4, 6, Pszczyńska 32, Młyńska 4 w Mikołowie

Zakres robót:

 • demontaż istniejącej instalacji gazowej
 • przeniesienie liczników gazu na klatki schodowe
 • wykonanie nowych pionów gazowych na klatkach schodowych z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie
 • montaż w piwnicy rur gazowych z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie
 • wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych z rur miedzianych łączonych na zacisk
 • zgłoszenie demontażu oraz montażu i plombowania gazomierzy w Rozdzielni Gazu w Tychach

Materiały niezbędne do opracowania oferty przekazane zostaną drogą elektroniczną po przesłaniu dowodu wpłaty za specyfikację na adres techniczny@msmmikolow.eu.
Informacje na temat przetargu udzielane są pod nr tel. 32-226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM w wysokości - 40,00 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto : MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 09.03.2022 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości - 7 000,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać wysyłkowo na adres Spółdzielni (liczy się data wpływu) lub w skrzynce podawczej usytuowanej na parterze siedziby Spółdzielni przy ul.Młyńskiej 11 w Mikołowie do dnia 09.03.2022 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 10.03.2022 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
12.01.2022

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na roboty budowlane:

1. Remont loggii w pojedynczych pionach mieszkań budynków nieruchomości w Mikołowie:

 • remont loggii w budynku Pszczyńska 26 - 1 pion (5 mieszkań),
 • remont loggii w budynku Pszczyńska 40 - 2 piony (10 mieszkań),
 • remont loggii w budynku Żwirki i Wigury 53 - 1 pion (5 mieszkań)
  Żwirki i Wigury 55 - 2 piony (10 mieszkań),
 • remont loggii w budynku Norwida 1 - 2 piony (4 x 5 mieszkań)
  Norwida 3 - 1 pion (5 mieszkań)
  Norwida 5 - 1 pion (2 x 5 mieszkań),
 • remont loggii w budynku Katowicka 9 - 1 pion (3 mieszkania)
  Katowicka 13 - 1 pion (3 mieszkania)
  Krawczyka 10 - 1 pion (3 mieszkania),

Materiały niezbędne do opracowania oferty przekazane zostaną drogą elektroniczną po przesłaniu dowodu wpłaty za specyfikację na adres techniczny@msmmikolow.eu.
Informacje na temat przetargu udzielane są pod nr tel. 32-226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM w wysokości - 50,00 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto : MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 02.02.2022 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości - 20 000,00 zł

Spółdzielnia dopuszcza złożenie wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać wysyłkowo na adres Spółdzielni (liczy się data wpływu) lub w skrzynce podawczej usytuowanej na parterze siedziby Spółdzielni przy ul.Młyńskiej 11 w Mikołowie do dnia 02.02.2022 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 03.02.2022 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Copyright © 2009 - 2024 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS