+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner

Aktualne przetargi, Archiwum: 2022, 2021, 2020, 2019, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Archiwum przetargów na wykonanie robót 2018

05.12.2018

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont loggii w pojedynczych pionach mieszkań budynków nieruchomości w Mikołowie:

 • remont loggii w budynku Bluszcza 13 - 2 piony ( 9 mieszkań )
 • remont loggii w budynku Pszczyńska 40 - 1 piony ( 5 mieszkań )
 • remont loggii w budynku Norwida 1 - 1 pion ( 5 mieszkań )

2. Zakup, dostawa i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych na placach zabaw nieruchomości Osiedle przy Plantach, Pszczyńska 40, Krawczyka 15,17, rtm. Pileckiego 5 oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami przy budynkach Młyńska 4a-6 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113
tel. (32) 226-27-17 wew.  13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości:
1. Remont loggii - 40 zł + VAT (23%)
2. Zakup, dostawa i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych... - 50 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 07.01.2019 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości: 1. Remont loggii - 5 000,00 zł
2. Zakup, dostawa i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych... - 3 000,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 07.01.2019 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 08.01.2019 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
17.07.2018

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont loggii w pojedynczych pionach mieszkań budynków nieruchomości w Mikołowie:

 • remont loggii w budynku Młyńska 13 - 1 pion ( 5 mieszkań )
 • remont loggii w budynku Pszczyńska 26 - 4 piony ( 20 mieszkań )
 • remont loggii w budynku Pszczyńska 30 - 2 piony ( 10 mieszkań ) i 1 mieszkanie na parterze
 • remont loggii w budynku Norwida 1 - 1 pion ( 5 mieszkań )

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113
tel. (32) 226-27-17 wew.  13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości 50 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 06.08.2018 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości 3 000,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 06.08.2018 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 07.08.2018 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
19.06.2018

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont loggii w pojedynczych pionach mieszkań budynków nieruchomości w Mikołowie:

 • remont loggii w budynku Pszczyńska 26 - 4 piony ( 20 mieszkań )
 • remont loggii w budynku Pszczyńska 28 - 1 pion ( 5 mieszkań )
 • remont loggii w budynku Pszczyńska 30 - 2 piony ( 10 mieszkań ) i 1 mieszkanie na parterze
 • remont loggii w budynku Pszczyńska 40 - 1 pion ( 5 mieszkań )
 • remont loggii w budynku Norwida 1 - 1 pion ( 5 mieszkań )

2. Remont klatek schodowych budynku Pszczyńska 28 w Mikołowie wraz z wykonaniem tynku mozaikowego i białkowaniem piwnic.

3. Zakup, dostawa i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych na placach zabaw nieruchomości Osiedle przy Plantach, Pszczyńska 40, Krawczyka 15,17, rtm. Pileckiego 5 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113
tel. (32) 226-27-17 wew.  13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości:
1. Remont loggii - 50 zł + VAT (23%)
2. Remont klatek schodowych - 30 zł + VAT (23%)
3. Zakup, dostawa i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych - 40 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 04.07.2018 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
1. Remont loggii - 6 000,00 zł
2. Remont klatek schodowych - 1 000,00 zł
3. Zakup, dostawa i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych - 1 600,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 04.07.2018 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 05.07.2018 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
22.05.2018

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku Nowa 35 w Mikołowie wraz z ich dociepleniem oraz wymianą naświetli i remontem schodów wejściowych.

2. Wykonanie izolacji ściany fundamentowej elewacji północno-zachodniej budynku Norwida 5 w Mikołowie wraz z jej dociepleniem.

3. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku Podleska 13 w Mikołowie wraz z ich dociepleniem oraz wymianą naświetli i drenażu.

4. Wykonanie docieplenia ścian półszczytów budynku Pszczyńska 40 w Mikołowie wraz z izolacją i dociepleniem ściany fundamentowej.

5. Zakup, dostawa i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych na placach zabaw nieruchomości Osiedle przy Plantach, Pszczyńska 40, Krawczyka 15,17, rtm. Pileckiego 5 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113
tel. (32) 226-27-17 wew.  13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości:
1. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku Nowa 35 w Mikołowie - 30 zł + VAT (23%)
2. Wykonanie izolacji ściany fundamentowej budynku Norwida 5 w Mikołowie - 30 zł + VAT (23%)
3. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku Podleska 13 w Mikołowie - 30 zł + VAT (23%)
4. Wykonanie docieplenia ścian półszczytów budynku Pszczyńska 40 w Mikołowie - 30 zł + VAT (23%)
5. Zakup, dostawa i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych na placach zabaw w Mikołowie - 40 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 05.06.2018 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
1. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku Nowa 35 w Mikołowie - 2 500,00 zł
2. Wykonanie izolacji ściany fundamentowej elewacji budynku Norwida 5 w Mikołowie - 2 000,00 zł
3. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku Podleska 13 w Mikołowie - 3 500,00 zł
4. Wykonanie docieplenia ścian półszczytów budynku Pszczyńska 40 w Mikołowie - 1 800,00 zł
5. Zakup, dostawa i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych na placach zabaw w Mikołowie- 1 600,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 05.06.2018 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 06.06.2018 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
17.04.2018

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont chodników oraz wykonanie utwardzonych stref przy śmietnikach na gromadzenie odpadów na terenach nieruchomości w Mikołowie:
a) Remont chodnika pomiędzy budynkami Słowackiego 10,12 w Mikołowie
b) Przebudowa chodnika przy placu zabaw budynku rtm.Pileckiego 5 w Mikołowie
c) Remont częściowy nawierzchni parkingu oraz wyznaczenia miejsc postojowych nieruchomości Nowa 35, Krakowska 59 w Mikołowie.
d) Utwardzenie terenu przy śmietniku na składowanie odpadów wielkogabarytowych przy budynku Osiedle przy Plantach 1 w Mikołowie wraz z ogrodzeniem
e) Utwardzenie terenu przy śmietniku na składowanie odpadów zbieranych selektywnie przy budynku Osiedle przy Plantach 7 w Mikołowie wraz z ogrodzeniem
f) Utwardzenie terenu przy śmietniku na składowanie odpadów wielkogabarytowych i zbieranych selektywnie przy budynkach Bandurskiego 3,5 w Mikołowie wraz z ogrodzeniem
g) Utwardzenie terenu przy śmietniku na składowanie odpadów wielkogabarytowych przy budynku Bluszcza 26 w Mikołowie wraz z ogrodzeniem
h) Powiększenie utwardzonego terenu przy śmietniku nieruchomości Krawczyka 8,10,15,17, Katowicka 9,11,13 w Mikołowie na składowanie odpadów wielkogabarytowych i zbieranych selektywnie wraz z ogrodzeniem

2. Remont nawierzchni drogi wewnętrznej i chodnika przy budynku Żwirki i Wigury 55 w Mikołowie

3. Remont loggii w pojedynczych pionach mieszkań budynku Młyńska 6a w Mikołowie:
- pion mieszkań 2,4,6,8,10
- pion mieszkań 21,23,25
- pion mieszkań 22,24,26
- pion mieszkań 31,33,39
- pion mieszkań 32,34,36,38,40

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113
tel. (32) 226-27-17 wew.  13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości:
- Remont chodników oraz wykonanie utwardzonych stref przy śmietnikach na gromadzenie odpadów na terenach nieruchomości w Mikołowie - 50 zł + VAT (23%)
- Remont nawierzchni drogi wewnętrznej i chodnika przy budynku Żwirki i Wigury w Mikołowie - 20 zł + VAT (23%)
- Remont loggii w pojedynczych pionach mieszkań budynku Młyńska 6a w Mikołowie - 40 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 08.05.2018 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
- Remont chodników oraz wykonanie utwardzonych stref przy śmietnikach na gromadzenie odpadów na terenach nieruchomości w Mikołowie - 2200,00 zł
- Remont nawierzchni drogi wewnętrznej i chodnika przy budynku Żwirki i Wigury w Mikołowie - 3000,00 zł
- Remont loggii w pojedynczych pionach mieszkań budynku Młyńska 6a w Mikołowie 3000,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 08.05.2018 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 09.05.2018 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
15.03.2018

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. Pszczyńska 30.

2. Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. Słowackiego 21.

3. Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 55.

4. Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. Skalna 2.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112
tel. (32) 226-27-17 wew.  19 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości: 80 zł + VAT (23%) za każde z zadań.

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 04.04.2018 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
- Remont instalacji Pszczyńska 30 - 2.400 zł (brutto)
- Remont instalacji Słowackiego 21 - 3.000 zł (brutto)
- Remont instalacji Żwirki i Wigury 55 - 3000 zł (brutto)
- Remont instalacji Skalna 2 - 1.200 zł (brutto)

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 04.04.2018 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 05.04.2018 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
07.02.2018

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1.Realizacja zaleceń po wykonanych badaniach 5-cio letnich instalacji odgromowej 4 budynków wielorodzinnych w Mikołowie:

 • budynki Krawczyka 15, 17
 • budynek Norwida 1
 • budynek Krakowska 57

2.Badania 5-cio letnie stanu technicznego instalacji elektrycznych z pomiarem parametrów technicznych w 33 budynkach wielorodzinnych (1 377 mieszkań) w Mikołowie:

 • Krawczyka 8, 10, 15, 17
 • Katowicka 9, 11, 13
 • Żwirki i Wigury 53, 55
 • Młyńska 13, 14
 • Bandurskiego 3, 5, 22
 • Grunwaldzkie 7
 • Bluszcza 7A,13, 24, 26, 28
 • Kochanowskiego 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18

3.Badania 5-cio letniego stanu technicznego z pomiarem parametrów technicznych instalacji odgromowej dla 24 budynków wielorodzinnych w Mikołowie:

 • Norwida 3
 • Katowicka 9
 • Nowa 25, 27
 • Krakowska 59
 • Podleska 15
 • Osiedle przy Plantach 1, 4, 6, 12, 23
 • Słoneczna 1
 • Pszczyńska 26, 28, 30
 • Bandurskiego 22
 • Bluszcza 24, 26, 28
 • Słowackiego 2, 19
 • Kochanowskiego 3, 6, 7

PROJEKTY:

1.Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczych na przeprowadzenie remontu instalacji elektrycznej w części wspólnej budynków przy ul. Słowackiego 2, 4, 6 w Mikołowie.


2.Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej na przeprowadzenie remontu instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku przy ul. Kochanowskiego 10 w Mikołowie.


Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112
tel. (32) 226-27-17 wew.  19 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
- Zalecenia po badaniach instalacji odgromowej - 20 zł + VAT (23%)
- Badania instalacji elektrycznej - 20 zł + VAT (23%)
- Badania instalacji odgromowej - 20 zł + VAT (23%)
- Dokumentacja Słowackiego 2, 4, 6 - 20 zł + VAT (23%)
- Dokumentacja Kochanowskiego 10 - 20 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 22.02.2018 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
- Zalecenia po badaniach instalacji odgromowej -500 zł (brutto)
- Badania instalacji elektrycznej - 1200 zł (brutto)
- Badania instalacji odgromowej - 300 zł (brutto)
- Dokumentacja Słowackiego 2, 4, 6 - 300 zł (brutto)
- Dokumentacja Kochanowskiego 10 - 240 zł (brutto)

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 22.02.2018 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 23.02.2018 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
01.02.2018

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1.Remont loggii w pojedynczych pionach mieszkań budynków nieruchomości w Mikołowie:

 • remont loggii w budynku Młyńska 6a
  • pion mieszkań 2,4,6,8,10
  • pion mieszkań 21,23,25
  • pion mieszkań 22,24,26
  • pion mieszkań 31,33,39
  • pion mieszkań 32,34,36,38,40
 • remont loggii w budynku Bluszcza 13
  • pion mieszkań 4,8,12,16,20
 • remont loggii w budynku Bluszcza 26
  • pion mieszkań 3,5,7
  • pion mieszkań 4,6,8
 • remont loggii w budynku Bluszcza 28
  • pion mieszkań 3,5,7
  • pion mieszkań 19,21,23
  • pion mieszkań 20,22,24

2.Wykonanie remontu elewacji południowo-zachodniej w poziomie parteru wraz z wymianą witryn sklepowych oraz izolacją ściany fundamentowej budynku Bandurskiego 5 w Mikołowie.


Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113
tel. (32) 226-27-17 wew.  13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
ROBOTY BUDOWLANE:
- Remont loggii w pojedynczych pionach mieszkań budynków nieruchomości w Mikołowie - 50 zł + VAT (23%)
- Remont elewacji południowo-zachodniej w poziomie parteru budynku Bandurskiego 5 w Mikołowie - 50 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 20.02.2018 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
ROBOTY BUDOWLANE:
- Remont loggii w pojedynczych pionach mieszkań budynków nieruchomości w Mikołowie -5000 zł (brutto)
- Remont elewacji południowo-zachodniej w poziomie parteru budynku Bandurskiego 5 w Mikołowie - 5000 zł (brutto)

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 20.02.2018 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 21.02.2018 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
18.01.2018

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1.Docieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej gr. 25 cm w budynkach Osiedle przy Plantach 15, 21, 23, Skalna 6, 8 w Mikołowie oraz Rynek 2a, 4a w Orzeszu.
2.Wymiana okien na klatkach schodowych w budynkach 27-Stycznia 9, 11 w Mikołowie.
3.Wymiana okien naświetla dachowego wraz z dociepleniem ścian naświetla w budynkach Osiedle przy Plantach 9, 13, 15 w Mikołowie.


Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113
tel. (32) 226-27-17 wew.  13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
ROBOTY BUDOWLANE:
- Docieplenie stropodachu - 30 zł + VAT (23%)
- Wymiana okien na klatkach schodowych - 20 zł + VAT (23%)
- Wymiana okien naświetla dachowego wraz z dociepleniem - 30 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 31.01.2018 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
ROBOTY BUDOWLANE:
- Docieplenie stropodachu -1200 zł (brutto)
- Wymiana okien na klatkach schodowych - 200 zł (brutto)
- Wymiana okien naświetla dachowego wraz z dociepleniem - 2200 zł (brutto)

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 31.01.2018 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 01.02.2018 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
Copyright © 2009 - 2024 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS