+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner

Aktualne przetargi, Archiwum: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Archiwum przetargów na wykonanie robót 201028.09.2010

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
dwa przetargi nieograniczonych na wykonanie w roku 2010
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Remont chodnika przed budynkiem Młyńska 13 w Mikołowie
 • Remont chodnika przed budynkiem Słowackiego 6 w Mikołowie

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości:
chodnik Młyńska 13 – 15 zł + VAT (22%),
chodnik Słowackiego 6 – 16 zł + VAT (22%),
Kasa MSM czynna do godz. 1400.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 05.10.2010r do godz. 1400
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.26.08.2010

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
dwa przetargi nieograniczonych na wykonanie w roku 2010
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Remont nawierzchni parkingu przy budynku Pszczyńska 30 w Mikołowie
 • Wymianę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Krawczyka 17 w Mikołowie

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości:
nawierzchnia parkingu Pszczyńska 30 – 25 zł + VAT (22%),
instalacja gazowa Krawczyka 17 – 53 zł + VAT (22%),
Kasa MSM czynna do godz. 1400.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 10.09.2010r do godz. 1400
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.11.08.2010

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
sześć przetargów nieograniczonych na wykonanie w roku 2010
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Remont klatek schodowych w budynkach Skalna 10,12 w Mikołowie
 • Montaż zadaszeń balkonów parteru i IV piętra budynku Bluszcza 24,26,28 w Mikołowie
 • Remont klatek schodowych w budynku Podleska 11 w Mikołowi
 • Wykonanie miejsc postojowych przy budynku Kochanowskiego 3 w Mikołowie
 • Utwardzenie terenu na działce budowlanej na os. Skalna 10,12 w Mikołowie
 • Remont śmietnika na os. 27-Stycznia 17,19,21 w Mikołowie

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości:
remont kl.schod. Skalna – 22 zł + VAT (22%),
Zadaszenia Bluszcza – 30 zł + VAT (22%),
remont klatek Podleska – 35 zł + VAT (22%),
Utwardzenie placu Skalna – 19 zł + VAT (22%),
remont śmietnika 27-Stycznia – 27 zł + VAT (22%),
miejsca postojowe Kochanowskiego 3 – 19 zł + VAT (22%).
Kasa MSM czynna do godz. 1400.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 26.08.2010r do godz. 1400
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.31.07.2010

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
5 przetargów nieograniczonych na wykonanie w roku 2010
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Remont chodnika przed budynkiem 27-Stycznia 5 w Mikołowie
 • Remont chodnika przed budynkiem Młyńska 13 w Mikołowa
 • Remont chodnika przed budynkiem Słowackiego 6 w Mikołów
 • Remont schodów wejściowych do budynku Pszczyńska 40 w Mikołowie
 • Wymiana nawierzchni parkingu przy budynku Pszczyńska 30 w Mikołowie

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości:
chodnik 27-Stycznia – 15 zł + VAT (22%),
chodnik Młyńska 13 – 15 zł + VAT (22%),
chodnik Słowackiego 6 – 16 zł + VAT (22%),
schody wejściowe Pszczyńska 40 – 16 zł + VAT (22%),
nawierzchnia Pszczyńska 30 – 25 zł + VAT (22%),
Kasa MSM czynna do godz. 1400.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 13.08.2010r do godz. 1400
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.14.07.2010

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na wykonanie usług porządkowo-czystościowych na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie na nieruchomościach:

 • nr 3 Młyńska 4, 4a, 6, 6a
 • nr 4 Młyńska 14, Bandurskiego 3, 5
 • nr 6 Pszczyńska 26, 28, 30, 32, 34
 • nr 20 Skalna 2, 4, 6, 8
 • nr 21 Skalna 10, 12

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 102,
tel. 226-27-17 wew. 11 w godzinach 1000 - 1400.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 29.07.2010r do godz. 1200
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2010r. o godz. 1300
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.14.07.2010

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na wykonanie w roku 2010 na zasobach Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej robót:

 • Remont śmietnika na os. 27-Stycznia 17, 19, 21 w Mikołowie
 • Utwardzenie placu przy budynkach Skalna 10, 12 w Mikołowie
 • Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej w budynku 30-Lecia 2 w Mikołowie
 • Wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem drogi przy budynku Młyńska 6a w Mikołowie

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości:
Remont śmietnika – 29 zł + VAT (22%);
Utwardzenie placu – 19 zł + VAT (22%),
wymiana inst. gazowej – 42 + VAT (22%),
miejsca postojowe Młyńska 6a – 26 + VAT (22%)
Kasa MSM czynna do godz. 1400.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 23.07.2010r do godz. 1400
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.19.05.2010

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na wykonanie w roku 2010 na zasobach Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej robót:

 • Częściowy remont dachu budynku Słoneczna 1 w Mikołowie
 • Remont kominów ponad dachem w budynku Słowackiego 21 w Mikołowie
 • Remont kominów ponad dachem w budynku 30-lecia PRL 14 w Mikołowie

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację: 20 zł + VAT (22%) płatna w kasie MSM.
Kasa MSM czynna do godz. 1400.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 02.06.2010r do godz. 1400
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczony na wykonanie w terminie do II kwartału 2010 roku na zasobach mieszkaniowych w Mikołowie i Orzeszu:

 • Drobnych robót ogólnobudowlanych
 • Drobnych robót instalacyjnych
 • Zleceń kominiarskich
 • Drobnych robót ślusarskich i szklarskich

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. 226 27 17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1500.

Opłata za specyfikację: 10 zł + VAT (22%)

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 12.03.2010 r. do godz. 1400

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2010 robót na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie i w Orzeszu:

 • 1. Kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej wraz z remontem tablic bezpiecznikowych
  w budynku Krawczyka 10 w Mikołowie.
 • 2. Wykonanie 5-letnich przeglądów instalacji odgromowej w budynkach wielorodzinnych
  w Mikołowie i w Orzeszu – 19 budynków.
 • 3. Wykonanie 5-letnich badań okresowych instalacji elektrycznych w budynkach wielorodzinnych
  w Mikołowie.
  • 3.1. Norwida – 3 budynki – 180 mieszkań.
  • 3.2 Podleska – 3 budynki – 96 mieszkań.
  • 3.3 Słowackiego 17, 19, 21 - 3 budynki - 237 mieszkań.
  • 3.4 Słowackiego - 8 budynków - 220 mieszkań.

Oferent winien wpłacić wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 16.03.2010r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości:

 • Modernizacja instalacji elektrycznej – 2 300 zł,
 • Wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji odgromowej - 260 zł.
 • Wykonanie 5-cio letnich badań okresowych instalacji elektrycznej: Norwida - 500 zł, Podleska - 260 zł,
  Słowackiego 17,19,21 - 650 zł, Słowackiego -600 zł

Formy wpłaty:
Przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów;

Opłata za specyfikację: 20 zł + VAT (22%) każda;
Opłatę za specyfikację należy wpłacić przelewem na w/w konto.
Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112 lub 113,
tel. 226-27-17 wew. 19 lub 13 w godzinach 1000-1500 – z dowodem wpłaty opłaty za specyfikację

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 16.03.2010r do godz. 1400
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na :

 • 1. Drobne naprawy dróg i chodników na zasobach Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
  w Mikołowie i Orzeszu - termin od II kwartału 2010.
 • 2. Remont dachu budynku 30-lecia PRL 1 w Mikołowie - termin wykonania maj-czerwiec 2010.
 • 3. Docieplenie stropodachów budynków Młyńska 4, 4a, 6, 6a w Mikołowie - termin wykonania
  III kwartał 2010 (1 budynek)
 • 4. Remont klatek schodowych w budynkach Młyńska 4, 4a w Mikołowie - termin wykonania
  kwiecień-czerwiec 2010.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości:

 • naprawa dróg i chodników - 10 zł + VAT (22%)
 • remont dachu - 30 zł + VAT (22%)
 • docieplenie stropodachów - 10 zł + VAT (22%)
 • remont klatek schodowych - 30 zł + VAT (22%)

Kasa MSM czynna do godz. 1400.
Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112 lub 113,
tel. 226-27-17 wew. 19 lub 13 w godzinach 1000-1500 – z dowodem wpłaty opłaty za specyfikację

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 31.03.2010r do godz. 1400
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2010 robót remontowo-budowlanych na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie.:

 • 1. Wymiana okien na klatkach schodowych w 2 budynkach w Mikołowie;
  Ilość okien – 16 szt.
 • 2. Wymiana okienek piwnicznych w 9 budynkach w Mikołowie;
  Ilość okienek piwnicznych – 238 szt.
 • 3. Wymiana drzwi do klatek schodowych w 2 budynkach w Mikołowie
  Ilość drzwi – 6 szt.

Opłata za specyfikację: 20 zł + VAT (22%) płatna w kasie MSM.
Kasa MSM czynna do godz. 1400.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. 226-27-17 wew. 19 lub 13 w godzinach 1000-1500 – z dowodem wpłaty opłaty za specyfikację

Oferent winien wpłacić wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 19.04.2010r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości:

 • Wymiana okien na klatkach schodowych –500 zł,
 • Wymiana okienek piwnicznych - 2.000 zł,
 • WWymiana drzwi – 1.000 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 19.04.2010r do godz. 1400
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.

Copyright © 2009 - 2024 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS