+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner

Aktualne przetargi, Archiwum: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Archiwum przetargów na wykonanie robót 2016

06.12.2016

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na:

Kompleksowe wykonywanie usług w Orzeszu na terenie nieruchomości Rynek 2a,4a, Rynek 10,11 i Szklarska 7,9 w zakresie:
- Świadczenie kompleksowych usług w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji i dezodoryzacji obiektów oraz terenów zewnętrznych nieruchomości Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie i Orzeszu,
- Dezynfekcja pojemników na odpady komunalne na zasobach Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
- Dezynfekcja śmietników osiedlowych na zasobach Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 125, począwszy od 06.12.2016 r tel. 32-226-27-17 wew. 56, 41 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości: po 10 zł + VAT (23%) za każdą specyfikację.

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 16.12.2016 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
- Świadczenie kompleksowych usług w zakresie dezynfekcji - 400 zł
- Dezynfekcja pojemników na odpady komunalne - 200 zł
- Dezynfekcja śmietników osiedlowych - 100 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 16.12.2016 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu – 19.12.2016 roku.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
08.10.2016

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na:

Kompleksowe wykonywanie usług w Orzeszu na terenie nieruchomości Rynek 2a,4a, Rynek 10,11 i Szklarska 7,9 w zakresie:
- utrzymania porządku i czystości w tym zimowe utrzymanie terenów
- koszenie terenów zielonych
- pielęgnacji zieleni w tym cięcia drzew, krzewów, żywopłotów
- wymiany piasku w piaskownicach

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 125, począwszy od 10.10.2016 r tel. 32-226-27-17 wew. 56, 41 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości: 10 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 20.10.2016 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości: 1 000 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 20.10.2016 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu – 21.10.2016 roku.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
15.09.2016

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na:

Kompleksowe wykonywanie usług w Orzeszu na terenie nieruchomości Rynek 2a,4a, Rynek 10,11 i Szklarska 7,9 w zakresie:
- utrzymania porządku i czystości w tym zimowe utrzymanie terenów
- koszenie terenów zielonych
- pielęgnacji zieleni w tym cięcia drzew, krzewów, żywopłotów
- wymiany piasku w piaskownicach

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 125, począwszy od 16.09.2016 r tel. 32-226-27-17 wew. 56, 41 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości: 10 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 30.09.2016 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości: 1 000 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 30.09.2016 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu – 03.10.2016 roku.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
09.08.2016

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na roboty budowlane:

1. Remont balkonów w dwóch pionach mieszkań elewacji wschodniej budynku Grunwaldzkie 7 w Mikołowie.

2. Remont galerii komunikacyjnej w budynku ul. Skalna 4 w Mikołowie.

3. Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych mieszkańców nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 26-34 w Mikołowie - część zachodnia .

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. 32-226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości:
Ad. 1 - 20 zł + VAT (23%)
Ad. 2 – 20 zł + VAT (23%)
Ad. 3 – 70 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 30.08.2016 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Ad. 1 – 1 000 zł
Ad. 2 – 1 000 zł
Ad. 3 – 4 500 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 30.08.2016 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu – 31.08.2016 roku.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
14.07.2016

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na roboty budowlane:

1. Remont loggii wraz z dociepleniem ścian bocznych budynku 27-go Stycznia 5 (kl. C i D) w Mikołowie.

2. Remont balkonów w dwóch pionach mieszkań elewacji wschodniej budynku Grunwaldzkie 7 w Mikołowie.

3. Remont galerii komunikacyjnej w budynku ul. Skalna 4 w Mikołowie.

4. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z dociepleniem i robotami towarzyszącymi w budynku Krakowska 55 w Mikołowie.

5. Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej na os. Słowackiego w Mikołowie wraz z wykonaniem podbudowy pod wiatę i składkowanie odpadów wielkogabarytowych.

6. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Młyńska 4 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. 32-226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości:
Ad. 1 - 20 zł + VAT (23%)
Ad. 2 – 20 zł + VAT (23%)
Ad. 3 – 20 zł + VAT (23%)
Ad. 4 - 30 zł + VAT (23%)
Ad. 5 – 30 zł + VAT (23%)
Ad. 6 – 60 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 28.07.2016 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Ad. 1 – 2 500 zł
Ad. 2 – 1 000 zł
Ad. 3 – 1 000 zł
Ad. 4 – 2 200 zł
Ad. 5 – 800 zł
Ad. 6 – 2 000 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 28.07.2016 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu – 29.07.2016 roku.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
09.06.2016

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na roboty budowlane:

1. Remont muru oporowego przy budynku Bandurskiego 3 w Mikołowie.

2. Remont schodów wejściowych do budynku Bandurskiego 22 w Mikołowie.

3. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z dociepleniem oraz remontem podestu i schodów wejściowych do budynku 30- lecia 2 w Mikołowie.

4. Remont loggii w budynkach nieruchomości w Mikołowie: - Remont loggii w budynku Bluszcza 13 – pion mieszkań 2,6,10,14,18
- Remont loggii w budynku Młyńska 6a – pion mieszkań 21,23,25,27,29
- Remont loggii w budynku Pszczyńska 40 – pion mieszkań 32,34,36,38,40
- Remont loggii w budynku Pszczyńska 26 – piony mieszkań 18,21,24,27,30 oraz 17,20,23,26,29
- Remont loggii w budynku Bluszcza 24 – piony mieszkań 4,6,8 oraz 19,21,23
- Remont loggii w budynku Bluszcza 26 – piony mieszkań 19,21,23 oraz 20,22,24
- Remont loggii w budynku Norwida 1 – pion mieszkań 1,4,7,10,13
- Remont loggii w budynku Norwida 5 – pion mieszkań 1,4,7,10,13

5. Remont galerii komunikacyjnej w budynku ul. Skalna 4 w Mikołowie.

6. Remont chodnika przy budynku Kochanowskiego 14 kl. I w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. 32-226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości:
Ad. 1 - 35 zł + VAT (23%)
Ad. 2 – 30 zł + VAT (23%)
Ad. 3 – 30 zł + VAT (23%)
Ad. 4 - 45 zł + VAT (23%)
Ad. 5 – 20 zł + VAT (23%)
Ad. 6 – 20 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 30.06.2016 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Ad. 1 – 900 zł
Ad. 2 – 2 000 zł
Ad. 3 – 1 100 zł
Ad. 4 – 4 500 zł
Ad. 5 – 1 000 zł
Ad. 6 – 900 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 30.06.2016 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu – 01.07.2016 roku.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
08.06.2016

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na roboty budowlane:

1. Likwidacja 64 szt. przepływowych osadników gnilnych przez zasypanie na przyłączach kanalizacji sanitarnej budynków nieruchomości:
- Słowackiego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21 - 12 osadników
- 30-lecia 2, 4, 6, 8, 10 – 5 osadników
- Słoneczna 1 – 1 osadnik
- Bluszcza 24, 26, 28 – 3 osadniki
- Krawczyka 8,10, Katowicka 11, 13, 15 – 5 osadników
- Kochanowskiego 3, 5, 7, 9, 11 – 18 osadników
- Kochanowskiego 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18 – 19 osadników

2. Wymiana instalacji gazowej w budynkach 30-lecia 13 oraz Bandurskiego 3 w Mikołowie.
- budynek 30-lecia 13 w Mikołowie – budynek 1-klatkowy
- budynek Bandurskiego 3 - budynek 5-klatkowy (wymiana wraz z wyniesieniem układów pomiarowych na klatki schodowe)

3. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego parkingu przy ul. Skalna 10 i 12 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112,
tel. 32-226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości:
Ad. 1 - 160 zł + VAT (23%)
Ad. 2 – 80 zł + VAT (23%)
Ad. 3 – 40 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 28.06.2016 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Ad. 1 – 8 000 zł
Ad. 2 – 5 000 zł
Ad. 3 – 700 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 28.06.2016 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu – 29.06.2016 roku.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
31.05.2016

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na roboty budowlane:

1. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Młyńskiej 4 w Mikołowie.

2. Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego na terenie os. 30-lecia i ul. Podleskiej w Mikołowie:
- os. 30-lecia 7, 9, 11 – rejon parkingu przy budynkach (2 szt.)
- ul. Podleska 11, 13, 15 –- rejon przy budynkach (9 szt.)

3. Realizacja zaleceń po wykonanych badaniach 5-cio letnich instalacji odgromowej budynków na zasobach w Orzeszu oraz Pawilonach MSM w Mikołowie:
- Rynek 2a, 4A
- Szklarska 7
- Pawilon MSM – Młyńska 11
- Pawilon 27- Stycznia

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112,
tel. 32-226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości:
Ad. 1 - 60 zł + VAT (23%)
Ad. 2 – 20 zł + VAT (23%)
Ad. 3 – 20 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 14.06.2016 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Ad. 1 – 2 000 zł
Ad. 2 – 1 100 zł
Ad. 3 – 500 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 14.06.2016 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu – 15.06.2016 roku.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
30.05.2016

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na roboty budowlane:

1. Pogrubienie docieplenia budynku 30- lecia 11 w Mikołowie wraz z remontem loggii i robotami towarzyszącymi.

2. Pogrubienie docieplenia ściany szczytowej południowej budynku Krawczyka 17 w Mikołowie.

3. Docieplenie ścian bocznych loggii mieszkań budynku Rynek 2a w Orzeszu.

4. Remont loggii wraz z dociepleniem ścian bocznych budynku 27- Stycznia 5 (kl. C i D) w Mikołowie.

5. Remont balkonów w dwóch pionach mieszkań elewacji wschodniej budynku Grunwaldzkie 7 w Mikołowie.

6. Malowanie klatki schodowej budynku Katowicka 13 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. 32-226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości:
Ad. 1 - 135 zł + VAT (23%)
Ad. 2 – 20 zł + VAT (23%)
Ad. 3 – 20 zł + VAT (23%)
Ad. 4 – 20 zł + VAT (23%)
Ad. 5 – 20 zł + VAT (23%)
Ad. 6 – 20 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 20.06.2016 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Ad. 1 – 8 000 zł
Ad. 2 – 1 200 zł
Ad. 3 – 500 zł
Ad. 4 – 2 500 zł
Ad. 5 – 1 000 zł
Ad. 6 – 400 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 20.06.2016 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu – 21.06.2016 roku.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
24.03.2016

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na roboty budowlane:

1. Docieplenie stropodachów w budynkach Słowackiego 8,10,12,14 oraz Bandurskiego 3,5 w Mikołowie.

2. Wymiana wyłazów dachowych w budynkach Podleska 13,15 w Mikołowie
- Podleska 13 – 3 szt.
- Podleska 15 – 2 szt.

3. Wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami zabawowymi na placach zabaw Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
- Młyńska 14
- Pszczyńska 26-34
- Krawczyka 15
- 27- Stycznia 5
- 27- Stycznia 17-21

4. Zakup, dostawa i montaż urządzenia zabawowego typu huśtawka na terenie placu zabaw nieruchomości Szklarska 7,9 w Orzeszu wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej.

5. Remont pokrycia dachu budynku kotłowni przy ul. Rynek 10 w Orzeszu.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. 32-226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości:
Ad. 1 - 30 zł + VAT (23%)
Ad. 2 – 20 zł + VAT (23%)
Ad. 3 – 30 zł + VAT (23%)
Ad. 4 – 20 zł + VAT (23%)
Ad. 5 – 20 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 07.04.2016 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Ad. 1 – 1 200 zł
Ad. 2 – 500 zł
Ad. 3 – 300 zł
Ad. 4 – 300 zł
Ad. 5 – 900 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 07.04.2016 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu – 08.04.2016 roku.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
03.03.2016

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony:

"Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Orzeszu przy ul. Szklarskiej 9 wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest"

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113, tel. 32-226-27-17 wew. 13, w godzinach 1000 - 1400.
Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości: 100 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 21.03.2016 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości: 12 000 zł (brutto)

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 21.03.2016 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu – 22.03.2016 roku.

Prace realizowane będą z dofinansowaniem i wymogami WFOŚiGW w Katowicach.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.18.02.2016

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

1. Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. Skalna 4.
2. Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. Norwida 5 i ul. Słowackiego 17 w Mikołowie.
3. Wykonanie badań 5-cio letnich stanu technicznego z pomiarem parametrów technicznych instalacji odgromowej budynków na zasobach MSM w Mikołowie.
4. Wykonanie badań 5-cio letnich stanu technicznego instalacji elektrycznych z pomiarem parametrów technicznych w budynkach wielorodzinnych w Mikołowie.
5. Realizacja zaleceń po wykonanych badaniach 5-cio letnich instalacji odgromowej budynków wielorodzinnych na zasobach MSM w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112 lub 113, tel. 32-226-27-17 wew. 19, 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości:
Ad. 1 - 60 zł + VAT (23%)
Ad. 2 – 120 zł + VAT (23%)
Ad. 3 – 20 zł + VAT (23%)
Ad. 4 – 20 zł + VAT (23%)
Ad. 5 – 20 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 03.03.2016 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Ad. 1 – 1 100 zł
Ad. 2 – 4 800 zł
Ad. 3 – 100 zł
Ad. 4 – 200 zł
Ad. 5 – 1 300 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 03.03.2016 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu – 04.03.2016 roku.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
16.02.2016

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Wymiana okienek piwnicznych w budynkach Słowackiego 14,16,19,21 w Mikołowie – 146 szt.
2. Wymiana drzwi wejściowych w budynkach Katowicka13 i Skalna 12 w Mikołowie – 10 szt.
3. Wymiana okien naświetli dachowych w budynkach nr 12 i 21 na oś. 30- lecia w Mikołowie wraz z robotami towarzyszącymi.
4. Remont chodników na terenach nieruchomości w Mikołowie oraz wykonanie utwardzonych stref przy śmietnikach na gromadzenie odpadów:

 • Remont chodnika przed wejściem do budynku 30- Lecia 2 w Mikołowie
 • Remont chodnika przed wejściem do budynku 30- Lecia 4 w Mikołowie
 • Remont chodnika pomiędzy budynkami 30- Lecia 13,17 w Mikołowie
 • Remont chodnika pomiędzy budynkami Bandurskiego 3,5 w Mikołowie
 • Remont chodnika przy ścianie szczytowej budynku Młyńska 14 w Mikołowie
 • Remont chodnika pomiędzy budynkami Młyńska 13, Pszczyńska 40 w Mikołowie
 • Remont chodnika pomiędzy budynkami Nowa 25,27 w Mikołowie
 • Utwardzenie terenu przy śmietniku na składowanie odpadów wielkogabarytowych i selekcję dla nieruchomości Krawczyka, Katowicka wraz z nasadzeniem krzewów iglastych
 • Utwardzenie terenu przy śmietniku na składowanie odpadów wielkogabarytowych i selekcję dla nieruchomości Podleska 11,13,15 wraz z nasadzeniem krzewów iglastych
 • Utwardzenie terenu przy śmietniku na składowanie odpadów wielkogabarytowych i selekcję dla nieruchomości Kochanowskiego 4,10 wraz z nasadzeniem krzewów iglastych.

5. Wykonanie drobnych napraw oraz remontów dróg i chodników na terenie nieruchomości Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie i Orzeszu – zawarcie stałej umowy na czas określony, realizacja robót na podstawie odrębnych zleceń w zależności od potrzeb.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości:
Wymiana okienek piwnicznych – 20 zł + VAT (23%)
Wymiana drzwi wejściowych – 25 zł + VAT (23%)
Wymiana okien naświetli dachowych – 20 zł + VAT (23%)
Remont chodników na terenach nieruchomości w Mikołowie oraz wykonanie utwardzonych stref przy śmietnikach na gromadzenie odpadów – 100 zł + VAT (23%)
Wykonanie drobnych napraw oraz remontów dróg i chodników – 25 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031) wadium, najpóźniej do dnia 29.02.2016 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Wymiana okienek piwnicznych – 1000 zł
Wymiana drzwi wejściowych – 1000 zł
Wymiana okien naświetli dachowych – 900 zł
Remont chodników na terenach nieruchomości w Mikołowie oraz wykonanie utwardzonych stref przy śmietnikach na gromadzenie odpadów - 1300 zł
Wykonanie drobnych napraw oraz remontów dróg i chodników – 300 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 29.02.2016 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu – 01.03.2016 roku.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
25.01.2016

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej przebudowy przyłączy istniejącej kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej z pominięciem i likwidacją osadników ścieków dla budynków zlokalizowanych w Mikołowie (8 opracowań):

 • 1. Słowackiego 2,4,6,8,10,12,14,16 – 1szt./budynek (8 sztuk)
 • 2. Słowackiego 19,21 – 2 szt./budynek ( 4 sztuki)
 • 3. 30-lecia 2,4,6,8,10 – 6 sztuk
 • 4. Słoneczna 1 – 1 sztuka
 • 5. Bluszcza 24,26,28 - 1szt./budynek (3 sztuki)
 • 6. Krawczyka 8,10, Katowicka 9,11,13 - 1szt./budynek (5 sztuk)
 • 7. Kochanowskiego 3,5,9,11 – sumarycznie 16 sztuk
 • 8. Kochanowskiego 4,6,8,12,14,16,18 – sumarycznie 19 sztuk

2. Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego w zakresie budowy oświetlenia parkowego parkingu przy ul. Skalnej 10 i 12 w Mikołowie.

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji gazowej wraz z wyniesieniem układów pomiarowych na klatki schodowe w 10-ciu budynkach w Mikołowie:

 • 1. 30-lecia 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 – 7 dokumentacji technicznych
 • 2. Bandurskiego 3
 • 3. Młyńska 13
 • 4. Pszczyńska 40

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Likwidacja 9 szt. przepływowych osadników gnilnych przez zasypanie na przyłączach kanalizacji sanitarnej budynków 30-lecia 13, 14, 15, 17, 19, 27-go stycznia 3, 5, 9, 11, 17, 19, 21 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112 lub 113,
tel. (32) 226-27-17 wew. 19 lub 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
dokumentacje techniczne – po 20 zł + VAT (23%) za każdą specyfikację
roboty związane z likwidacją osadników - 60 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 08.02.2016 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
dokumentacje techniczne:
osadniki - 700 zł
oświetlenie parkingu - 300 zł
instalacja gazowa - 500 zł
likwidacja osadników - 1000 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 08.02.2016 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 09.02.2016 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
Copyright © 2009 - 2024 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS