+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner

Aktualne przetargi, Archiwum: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2011, 2010

Archiwum przetargów na wykonanie robót 201208.10.2012

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
trzy przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2013
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Wykonanie parkingu za budynkiem Kochanowskiego 10 w Mikołowie.
 • Wykonanie parkingu przed budynkiem Kochanowskiego 12 w Mikołowie.
 • Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych przy budynku Bluszcza 13 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
począwszy od 09.10.2012r. tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości: Kochanowskiego 10 - 50 zł + VAT (23%)
Kochanowskiego 12 - 50 zł + VAT (23%)
Bluszcza 13 - 60 zł + VAT (23%)
Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 29.10.2012r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości:
Kochanowskiego 10 - 3.300zł
Kochanowskiego 12 - 7.800zł
Bluszcza 13 - 2.400zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 29.10.2012r do godz. 1400
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 30.10.2012r.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.30.07.2012

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
cztery przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2012
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Opracowanie dokumentacji technicznej przeprowadzenia remontu i modernizacji oświetlenia parkowego w rejonie osiedla Kochanowskiego w Mikołowie.
 • Przeprowadzenia robót związanych z remontem oświetlenia parkowego przy ulicy Szklarska 7 i 9 w Orzeszu.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 103, 113,
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 lub 41 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości 15 zł + VAT (23%) kazda.
Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 10.08.2012r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości:
oświetlenie parkowe Kochanowskiego - 400zł
oświetlenie parkowe Szklarska - 200zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 10.08.2012r do godz. 1400
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 13.08.2012r.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.12.06.2012

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
cztery przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2012
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Przebudowa wiatrłołapów w budynku Kochanowskiego 14 kl. B i D w Mikołowie wraz z wymianą drzwi wejściowych.
 • Remont drogi wewnętrznej z trylinki przy budynku Młyńska 14 w Mikołowie.
 • Montaż zadaszeń balkonów ostatniej kondygnacji i parterów w budynkach Bluszcza 24, 26, 28 w Mikołowie.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przeprowadzeniem robót związanych z remontem i modernizacją oświetlenia parkowego w rejonie osiedla Kochanowskiego w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
począwszy od 13.06.2012 tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości: Kochanowskiego 14 - 30 zł + VAT (23%).
Młyńska 14 - 30 zł + VAT (23%).
Bluszcza - 30 zł + VAT (23%).
Kochanowskiego oświetlenie - 15 zł + VAT (23%).
Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 22.06.2012r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości:
Kochanowskiego 14- 700zł
Młyńska 14 - 800zł
Bluszcza - 2300zł
Kochanowskiego oświetlenie - 2000zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 22.06.2012r do godz. 1400
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 25.06.2012r.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.30.04.2012


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
cztery przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2012
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Przebudowa wiatrłołapów w budynku Kochanowskiego 14 kl. B i D w Mikołowie wraz z wymianą drzwi wejściowych.
 • Remont drogi wewnętrznej z trylinki przy budynku Młyńska 14 w Mikołowie.
 • Wymiana kabiny towarowej windy w budynku Skalna 10 w Mikołowie.
 • Montaż zadaszeń balkonów ostatniej kondygnacji i parterów w budynkach Bluszcza 24, 26, 28 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
począwszy od 9.05.2012 tel. (32) 226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości: Kochanowskiego 14 - 30 zł + VAT (23%).
Młyńska 14 - 30 zł + VAT (23%).
Skalna 10 - 20 zł + VAT (23%).
Bluszcza - 30 zł + VAT (23%).
Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 21.05.2012r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości:
Kochanowskiego 14- 700zł
Młyńska 14 - 800zł
Skalna 10 - 2500zł
Bluszcza - 2300zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 21.05.2012r do godz. 1400
Otwarcie ofert dnia: 22.05.2012r.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.25.04.2012


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
trzy przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2012
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przeprowadzeniem robót związanych z remontem i modernizacją oświetlenia parkowego w rejonie osiedla Kochanowskiego w Mikołowie.
 • Przeprowadzenie robót związanych z remontem oświetlenia parkowego przy ul. Bluszcza w Mikołowie: rejon bloków nr 24, 26, 28.
 • Przeprowadzenie robót związanych z remontem oświetlenia parkowego przy ul. Pszczyńska w Mikołowie: rejon bloków nr 26, 28, 30, 32, 34.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112,
tel. (32) 226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400. Dla zadania 3 od dnia 30.04.2012r.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości: 15 zł + VAT (23%)każda.
Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 18.05.2012r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości:
Kochanowskiego - 2000zł
Bluszcza - 300zł
Pszczyńska - 800zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 18.05.2012r do godz. 1400
Otwarcie ofert dnia: 21.05.2012r.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.29.03.2012


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
sześć przetargów nieograniczonych na wykonanie w roku 2012
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Malowanie klatek schodowych w budynku Słoneczna 1 w Mikołowie.
 • Malowanie klatek schodowych w budynku Nowa 25 w Mikołowie.
 • Malowanie klatki schodowej w budynku Katowicka 11 w Mikołowie.
 • Malowanie klatki schodowej w budynku Krawczyka 10 w Mikołowie.
 • Wykonanie izolacji ściany fundamentowej tylnej i ścian szczytowych w budynku Młyńska 4 w Mikołowie.
 • Wykonanie izolacji ściany fundamentowej frontowej i ścian szczytowych
  w budynku Grunwaldzkie 7 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
począwszy od 04.04.2012r tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości:
malowanie klatek - 20 zł + VAT (23%)
Młyńska 4 - 20 zł + VAT (23%)
Grunwaldzkie 7 - 20 zł + VAT (23%)
Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 18.04.2012r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości:
malowanie klatek - 1500zł
Młyńska 4 - 600zł
Grunwaldzkie 7 - 700zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 18.04.2012r do godz. 1400
Otwarcie ofert dnia: 19.04.2012r.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.28.03.2012


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na wykonanie w roku 2012
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania na klatkach schodowych
  w budynkach przy ul.Podleska 11, 13, 15 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112,
począwszy od 02.04.2012r tel. (32) 226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości: 15 zł + VAT (23%)
Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 12.04.2012r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości: 480 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 12.04.2012r do godz. 1400
Otwarcie ofert dnia: 13.04.2012r.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.28.03.2012


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
cztery przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2012
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Remont kominów ponad dachem w budynku 30-lecia 2 w Mikołowie wraz z wymianą obróbek blacharskich dachu.
 • Remont kominów ponad dachem w budynku 27-go Stycznia 9 w Mikołowie wraz z wymianą obróbek blacharskich dachu.
 • Remont loggii w budynku 27-go Stycznia 3 w Mikołowie wraz z dociepleniem ścian bocznych loggii.
 • Docieplenie spodnich powierzchni wypustów mieszkań parteru w budynku Skalna 12 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
począwszy od 02.04.2012r tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości:
30-lecia 2 - 25 zł + VAT (23%)
27-go Stycznia 9 - 25 zł + VAT (23%)
27-go Stycznia 3 - 20 zł + VAT (23%)
Skalna 12 - 20 zł + VAT (23%)
Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 16.04.2012r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości:
30-lecia 2 - 500zł
27-go Stycznia 9 - 500zł
27-go Stycznia 3 - 1400zł
Skalna 12 - 250zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 16.04.2012r do godz. 1400
Otwarcie ofert dnia: 17.04.2012r.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.27.03.2012


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
cztery przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2012
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Pogrubienie ocieplenia ścian szczytowych w budynku 30-lecia 8 w Mikołowie.
 • Pogrubienie ocieplenia ścian szczytowych w budynku Bandurskiego 3 w Mikołowie.
 • Pogrubienie ocieplenia ścian szczytowych w budynku Norwida 1 w Mikołowie.
 • Montaż zadaszeń balkonów ostatniej kondygnacji i parterów w budynkach Bluszcza 24, 26, 28 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania od 29.03.2012r w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości:
30-lecia 8 - 35 zł + VAT (23%)
Bandurskiego 3 - 35 zł + VAT (23%)
Norwida 1 - 35 zł + VAT (23%)
Bluszcza 24, 26, 28 - 30 zł + VAT (23%)
Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 13.04.2012r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości:
30-lecia 8 - 1400zł
Bandurskiego 3 - 1400zł
Norwida 1 - 1400zł
Bluszcza 24, 26, 28 - 2300zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 13.04.2012r do godz. 1400
Otwarcie ofert dnia: 16.04.2012r.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.26.03.2012


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na wykonanie w roku 2012
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Remont chodnika przy budynku Bluszcza 7a w Mikołowie.
 • Remont chodnika przy budynku 30-lecia 1 w Mikołowie.
 • Remont chodnika przy budynku 30-lecia 16 w Mikołowie.
 • Remont chodnika przy budynku Młyńska 4a w Mikołowie.
 • Remont chodnika przy budynku Młyńska 6 w Mikołowie.
 • Remont chodnika przy budynku Krakowska 59 w Mikołowie.
 • Remont chodnika przy budynku Nowa 35 w Mikołowie.
 • Remont chodnika przy budynku Norwida 3 w Mikołowie.
 • Remont chodnika przy budynku Katowicka 9 w Mikołowie wraz z remontem schodów terenowych.
 • Remont chodnika przy budynku 27-go Stycznia 19 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania od 27.03.2012r w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości 50 zł + VAT (23%)
Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 10.04.2012r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości 3400zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 10.04.2012r do godz. 1400
Otwarcie ofert dnia: 11.04.2012r.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.14.03.2012


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na wykonanie w roku 2012
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Docieplenie stropodachów granulatem wełny mineralnej w 15 budynkach wielorodzinnych w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania od 14.03.2012r w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości 35 zł + VAT (23%)
Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 26.03.2012r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości 2800zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 26.03.2012r do godz. 1400
Otwarcie ofert dnia: 27.03.2012r.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.02.02.2012


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
trzy przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2012
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Remontloggii w budynku 27-go stycznia 19 w Mikołowie wraz z dociepleniem ścian bocznych loggii.
 • Przebudowa otworów okiennych klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej w budynkach Podleska 11, 13, 15 w Mikołowie.
 • Remont chodnika wraz ze schodami terenowymi wzdłuż budynku Pszczyńska 40 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania od 03.02.2012r w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości:
27-go Stycznia - 20 zł + VAT (23%)
Podleska 11, 13, 15 - 30 zł + VAT (23%)
Pszczyńska 40 - 20 zł + VAT (23%)

Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 20.02.2012r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości:
27-go Stycznia - 1800zł
Podleska 11, 13, 15 - 3900zł
Pszczyńska 40 - 900zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 20.02.2012r do godz. 1400
Otwarcie ofert dnia: 21.02.2012r.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.02.02.2012


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
trzy przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2012
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Wykonanie badań 5-cio letnich stanu technicznego z pomiarem parametrów technicznych instalacji odgromowej na zasobach MSM w Mikołowie - 13 budynków.
 • Wykonanie badań 5-cio letnich stanu technicznego instalacji elektrycznych z pomiarem parametrów technicznych w budynkach wielorodzinnych w Mikołowie - os. 30-lecia (20 budynków, 558 mieszkań).
 • Wykonanie badań 5-cio letnich stanu technicznego instalacji elektrycznych z pomiarem parametrów technicznych w budynkach wielorodzinnych w Mikołowie (18 budynków, 511 mieszkań).

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112,
tel. (32) 226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości: 15 zł + VAT (23%) każda.
Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 17.02.2012r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości:
Badania odgromowe - 260zł
Badania elektryczne 20 budynków - 570zł
Badania elektryczne 18 budynków - 540zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 17.02.2012r do godz. 1400
Otwarcie ofert dnia: 20.02.2012r.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.16.01.2012


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
cztery przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2012
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Wymiana okienek piwnicznych w 23 budynkach w Mikołowie;
  Ilość okienek piwnicznych - 400 szt.
 • Wymiana okien na klatkach schodowych w 3 budynkach w Mikołowie.
  Ilość okien - 20 szt.
 • Wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej w budynkach Krawczyka 10 (1 szt.) i Katowicka 11 (1 szt.) oraz drzwi na galerie w budynku Krawczyka 10 w Mikołowie - 8 szt.
 • Wymiana drzwi wejściowych do wiatrołapów i na klatki schodowe w 5 budynkach os. Kochanowskiego w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości:
Wymiana okienek piwnicznych - 30 zł + VAT (23%)
Wymiana okien na klatkach schodowych - 20 zł + VAT (23%)
Wymiana drzwi Krawczyka i Katowicka - 20 zł + VAT (23%)
Wymiana drzwi Kochanowskiego - 30 zł + VAT (23%)

Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 01.02.2012r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości:
Wymiana okienek piwnicznych - 2500zł
Wymiana okien na klatkach schodowych - 400zł
Wymiana drzwi Krawczyka i Katowicka - 600zł
Wymiana drzwi Kochanowskiego - 5500zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 01.02.2012r do godz. 1400
Otwarcie ofert dnia: 02.02.2012r.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.12.01.2012


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
dwa przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2012
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Remont schodów wejściowych do budynku Pszczyńska 40 z wymianą elementów prefabrykowanych.
 • Wykonanie izolacji ściany fundamentowej południowej w budynku Pszczyńska 40 w Mikołowie wraz z drenażem zewnętrznym.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości:
Remont schodów Pszczyńska 40 - 30 zł + VAT (23%)
Wykonanie izolacji Pszczyńska 40 - 20 zł + VAT (23%)

Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 31.01.2012r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości:
Remont schodów Pszczyńska 40 - 2200zł
Wykonanie izolacji Pszczyńska 40 - 2400zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 31.01.2012r do godz. 1400
Otwarcie ofert dnia: 01.02.2012r.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.

Copyright © 2009 - 2024 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS