+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner

Aktualne przetargi, Archiwum: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2010

Archiwum przetargów na wykonanie robót 201112.12.2011


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
trzy przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2012
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Remont balkonów w budynkach Słowackiego 8, 10, 14, 16 w Mikołowie
 • Remont balkonów w budynkach Słowackiego 17, 19, 21 w Mikołowie
 • Pogrubienia docieplenia ściany osłonowej południowej i ścian szczytowych budynku 30-leciia 3 w Mikołowie wraz z remontem loggii.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości:
Słowackiego 8, 10, 14, 16 - 40 zł + VAT (23%)
Słowackiego 17, 19, 21 - 40 zł + VAT (23%)
30-lecia 3 - 55 zł + VAT (23%),

Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 09.01.2012r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości:
Słowackiego 8, 10, 14, 16 - 14500zł
Słowackiego 17, 19, 21 - 27000zł
30-lecia 3 - 12000 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 09.01.2012r do godz. 1400
Otwarcie ofert dnia: 10.01.2012r.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.13.09.2011

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
dwa przetargi nieograniczonye na wykonanie w roku 2011
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Modernizacja instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. Katowicka 13.
 • Remont galerii w budynku Katowicka 11 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości:
Modernizacja sieci Katowicka 13 - 20 zł + VAT (23%),
Remont galerii Katowicka 11 - 20 zł + VAT (23%),

Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 22.09.2011r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości:
Modernizacja sieci Katowicka 13 - 700 zł,
Remont galerii Katowicka 11 - 800 zł,

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 22.09.2011r do godz. 1400
Otwarcie ofert dnia: 23.09.2011r.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.31.08.2011

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
trzy przetargi nieograniczonye na wykonanie w roku 2011
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Wykonanie izolacji ściany fundamentowej południowej w budynku Pszczyńska 40 w Mikołowie na odcinku klatek V-X wraz z drenażem.
 • Remont logii w budynku 27-go Stycznia 19 kl. A w Mikołowie wraz z docieplenie ścian bocznych.
 • Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych przy budynku Skalna 4, 6 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości:
Pszczyńska 40 - 20 zł + VAT (23%),
27-go Stycznia 19 - 20 zł + VAT (23%),
Skalna - 20 zł + VAT (23%),

Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 15.09.2011r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości:
Pszczyńska 40 - 1000 zł,
27-go Stycznia 19 - 800 zł,
Skalna - 500 zł,

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 15.09.2011r do godz. 1400
Otwarcie ofert dnia: 16.09.2011r.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.29.08.2011

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
pięć przetargów nieograniczonych na wykonanie w roku 2011
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Remont kominów ponad dachem w budynku 27-go Stycznia 11 w Mikołowie wraz z wymianą obróbek blacharskich dachu.
 • Nadbudowa kominów ponad dachem w budynku Skalna 2 w Mikołowie.
 • Wymiana drzwi wejściowych do wiatrołapów i na klatki schodowe w 7 budynkach os. Kochanowskiego w Mikołowie.
  Ilość drzwi - 72 szt.
 • Remont galerii w budynku Katowicka 11 w Mikołowie.
 • Docieplenie ścian szczytowych w budynku Bandurskiego 5 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112,
tel. (32) 226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości:
Remont kominów 27-go Stycznia - 22 zł + VAT (23%),
Nadbudowa kominów Skalna 2 - 20 zł + VAT (23%),
Wymiana drzwi wejściowych - 30 zł + VAT (23%),
Remont galerii Katowicka - 20 zł + VAT (23%),
Docieplenie Bandurskiego 5 - 35 zł + VAT (23%),

Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 09.09.2011r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości:
Remont kominów 27-go Stycznia - 500 zł,
Nadbudowa kominów Skalna 2 - 200 zł,
Wymiana drzwi wejściowych - 7000 zł,
Remont galerii Katowicka - 800 zł,
Docieplenie Bandurskiego 5 - 1500 zł,

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 09.09.2011r do godz. 1400
Otwarcie ofert dnia: 12.09.2011r.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.16.08.2011


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
trzy przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2011
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Modernizacja instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. Katowicka 13.
 • Wykonanie 5-letnich badań okresowych instalacji odgromowych budynków wielorodzinnych w Mikołowie - 6 budynków.
 • Wykonanie 5-letnich badań okresowych instalacji elektrycznych w budynkach wielorodzinnych w Mikołowie.
  3.1. Krakowska, Nowa - 7 budynków - 139 mieszkań.
  3.2. Nowa 35, Krakowska 59 - 2 budynki - 40 mieszkań.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112,
tel. (32) 226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości:
Opłata za specyfikację - 20 zł + VAT (23%), każda

Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 26.08.2011r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości:
Modernizacja instalacji elektrycznej - 700 zł,
Wykonanie 5-letnich badań okresowych instalacji odgromowych - 100 zł,
Wykonanie 5-letnich badań okresowych instalacji elektrycznych:
3.1. Krakowska, Nowa - 150 zł,
3.2. Nowa 35, Krakowska 59 - 100 zł,

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 26.08.2011r do godz. 1400
Otwarcie ofert dnia: 29.08.2011r.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.12.08.2011


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
pięć przetargów nieograniczonych na wykonanie w roku 2011
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Remont klatek schodowych w budynku Podleska 11 w Mikołowie.
 • Malowanie klatek schodowych w budynku Bandurskiego 22 w Mikołowie.
 • Malowanie klatek schodowych w budynku Nowa 27, 29 w Mikołowie.
 • Malowanie klatek schodowych w budynku Norwida 5 w Mikołowie.
 • Malowanie klatek schodowych w budynku Krawczyka 8 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości:
Remont klatek Podleska 11 - 35 zł + VAT (23%),
Malowanie klatek - 20 zł + VAT (23%) / budynek.

Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 25.08.2011r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości:
Remont klatek Podleska 11 - 3200 zł,
Malowanie Bandurskiego 22 - 800 zł,
Malowanie Nowa 27, 29 - 600 zł,
Malowanie Norwida 5 - 500 zł,
Malowanie Krawczyka 8 - 400 zł,

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 25.08.2011r do godz. 1400
Otwarcie ofert dnia: 26.08.2011r.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.11.08.2011


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
sześć przetargów nieograniczonych na wykonanie w roku 2011
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Wymiana okienek piwnicznych w 6 budynkach w Mikołowie;
  Ilość okienek piwnicznych - 120 szt.
 • Wwmiana okien na klatkach schodowych w 3 budynkach w Mikołowie.
  Ilość okien - 21 szt.
 • Wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej w budynku Krawczyka 8 (1 szt.) oraz drzwi na galeriach w budynkach Krawczyka 8 i Katowicka 11 w Mikołowie - 16 szt.
 • Docieplenie ściany osłonowej południowej w budynku 30-lecia 3 w Mikołowie wraz z remontem logi.
 • Remont balkonów w budynku Słowackiego 19 w Mikołowie.
 • Remont schodów wejściowych do budynku Pszczyńska 40 w Mikołowie

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości:
Wymiana okienek piwnicznych - 20 zł + VAT (23%),
Wymiana okien na klatkach schodowych - 20 zł + VAT (23%)
Wymiana drzwi wejściowych - 18 zł + VAT (23%)
Docieplenie 30-lecia 3 - 55 zł + VAT (23%)
Słowackiego 19 - 40 zł + VAT (23%)
Pszczyńska 40 - 15 zł + VAT (23%)

Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 22.08.2011r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości:
Wymiana okienek piwnicznych - 900 zł,
Wymiana okien na klatkach schodowych - 700 zł,
Wymiana drzwi wejściowych - 700 zł,
Docieplenie 30-lecia 3 - 9000 zł,
Słowackiego 19 - 7200 zł,
Pszczyńska 40 - 800 zł,

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 22.08.2011r do godz. 1400
Otwarcie ofert dnia: 23.08.2011r.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.03.08.2011


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
osiem przetargów nieograniczonych na wykonanie w roku 2011
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Remont chodnika przed budynkami 27-go Stycznia 9 i 11 w Mikołowie wraz z remontem schodów terenowych.
 • Remont chodnika przed budynkiem 27-go Stycznia 17 w Mikołowie.
 • Remont chodnika przed budynkiem Norwida 1 w Mikołowie.
 • Remont chodnika wraz ze schodami terenowymi wzdłuż budynku Pszczyńska 40 w Mikołowie.
 • Remont chodnika przed budynkiem Bandurskiego 22 w Mikołowie.
 • Wykonanie miejsc postojowych przed budynkiem Bluszcza 7a w Mikołowie
 • Utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe przy budynku Norwida 5 w Mikołowie.
 • Utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe przy budynku Katowicka 9 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości:
27-go Stycznia 9,11 - 17 zł + VAT (23%),
27-go Stycznia 17 - 16 zł + VAT (23%)
Norwida 1 - 16 zł + VAT (23%)
Pszczyńska 40 - 17 zł + VAT (23%)
Bandurskiego 22 - 16 zł + VAT (23%)
Bluszcza 7a - 20 zł + VAT (23%)
Norwida 5 - 17 zł + VAT (23%)
Katowicka 9 - 17 zł + VAT (23%)

Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 17.08.2011r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości:
27-go Stycznia 9,11 - 400 zł,
27-go Stycznia 17 - 400 zł,
Norwida 1 - 500 zł,
Pszczyńska 40 - 900 zł,
Bandurskiego 22 - 600 zł,
Bluszcza 7a - 400 zł,
Norwida 5 - 500 zł,
Katowicka 9 - 300 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 17.08.2011r do godz. 1400
Otwarcie ofert dnia: 18.08.2011r.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.21.06.2011


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
cztery przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2011
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Docieplenie ściany osłonowej południowej budynku 30-leciia 3 w Mikołowie wraz z remontem loggii.
 • Remont balkonów w budynkach Słowackiego 4, 6 w Mikołowie
 • Remont balkonów w budynku Słowackiego 19 w Mikołowie
 • Wykonanie i montaż śmietnika na terenie nieruchomości 27-Stycznia 17, 19, 21 w Mikołowie

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości:
30-lecia 3 - 55 zł + VAT (23%),
Słowackiego 4, 6 - 40 zł + VAT (23%)
Słowackiego 19 - 40 zł + VAT (23%)
27-Stycznia 17, 19, 21 - 30 zł + VAT (23%)

Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 06.07.2011r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości:
30-lecia 3 - 9000 zł
Słowackiego 4, 6 - 7400zł
Słowackiego 19 - 7200zł
27-Stycznia 17, 19, 21 - 450 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 06.07.2011r do godz. 1400
Otwarcie ofert dnia: 07.07.2011r.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.20.05.2011


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na wykonanie w roku 2011
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Docieplenie stropodachów w 8 budynkach wielorodzinnych w Mikołowie;

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości: 30zł + VAT (23%)
Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 31.05.2011r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości: 3200 zł,

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 31.05.2011r do godz. 1400
Otwarcie ofert dnia: 01.06.2011r.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.12.05.2011


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na wykonanie w roku 2011
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Docieplenie ściany osłonowej północnej w budynku Rynek 2a w Orzeszu;
 • Docieplenie ściany osłonowej zachodniej w budynku Rynek 10 w Orzeszu

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości:
Rynek 2a - 45 zł + VAT (23%),
Rynek 10 - 45 zł + VAT (23%)

Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 26.05.2011r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości:
Rynek 2a - 3700 zł,
Rynek 10 - 8200 zł,

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 26.05.2011r do godz. 1400
Otwarcie ofert dnia: 27.05.2011r.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.04.05.2011


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na wykonanie w roku 2011
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Remont balkonów w budynkach Słowackiego 4,6,8,10,14,16,19 w Mikołowie ;
 • Wykonanie i montaż śmietnika na terenie nieruchomości 27-Stycznia 17,19,21 w Mikołowie
 • Montaż zadaszeń balkonów parteru i IV piętra budynku Bluszcza 24,26,28 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości:
Słowackiego - 45 zł + VAT (23%),
27-Stycznia - 30 zł + VAT (23%),
Bluszcza - 30 zł + VAT (23%)

Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 16.05.2011r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości:
Słowackiego - 15700 zł,
27-Stycznia - 450 zł,
Bluszcza - 1200 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 16.05.2011r do godz. 1400
Otwarcie ofert dnia: 17.05.2011r.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.11.04.2011


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na wykonanie w roku 2011
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Wymiana okien na klatkach schodowych w 2 budynkach w Mikołowie
  ilość okien - 23 szt.
 • Wymiana okienek piwnicznych w 16 budynkach w Mikołowie
  ilość okienek piwnicznych - 496 szt.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości:
Wymiana okien na klatkach schodowych - 15 + VAT (23%),
Wymiana okienek piwnicznych - 30 zł + VAT (23%)

Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 21.04.2011r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości:
Wymiana okien na klatkach schodowych - 450 zł
Wymiana okienek piwnicznych - 3200zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 21.04.2011r do godz. 1400
Otwarcie ofert dnia: 26.04.2011r.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.14.03.2011


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
cztery przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2011
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Remont chodnika przed budynkiem Młyńska 13 w Mikołowie
 • Remont chodnika przed budynkiem Słowackiego 6 w Mikołowie
 • Remont śmietnika na terenie nieruchomości 27-Stycznia 17, 19, 21 w Mikołowie
 • Montaż zadaszeń balkonów parteru i IV piętra w budynku Bluszcza 24, 26, 28 w Mikołowie

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości:
Młyńska 13 - 15 + VAT (23%),
Słowackiego 6 - 16 zł + VAT (23%)
27-Stycznia 17, 19, 21 - 30 zł + VAT (23%)
Bluszcza 24, 26, 28 - 30 zł + VAT (23%)

Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 22.03.2011r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości:
Młyńska 13 - 900 zł
Słowackiego 6 - 600zł
27-Stycznia 17, 19, 21 - 450 zł
Bluszcza 24, 26, 28 - 1.200 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 22.03.2011r do godz. 1400
Otwarcie ofert dnia: 23.03.2011r.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.07.03.2011


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
dwa przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2011
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Naprawa muru oporowego i zabezpieczenie stropu nad parkingogarażami w budynku Skalna 8 w Mikołowie
 • Termomodernizacji przegród zewnętrznych budynków Rynek 2a, 4a w Orzeszu (ściany osłonowe)

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości:
Skalna 8 - 35 + VAT (23%),
Rynek 2a, 4a - 50 zł + VAT (23%)
Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400
Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 21.03.2011r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości:
Skalna - 3.800 zł
Rynek 2a, 4a - 20.000zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 21.03.2011r do godz. 1400
Otwarcie ofert dnia: 22.03.2011r.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.

Copyright © 2009 - 2024 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS