+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner

Aktualne przetargi, Archiwum: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2012, 2011, 2010

Archiwum przetargów na wykonanie robót 201311.06.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2013
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Likwidacja przepływowego osadnika gnilnego przez zasypanie na przyłączu kanalizacji sanitarnej przy ul. Słowackiego 17 kl.A w Mikołowie - 1 szt.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112,
tel. (32) 226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości 25zł + VAT (23%)
Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 25.06.2013 r. do godz. 1400(wpływ na konto MSM) w wysokości 250zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 25.06.2013 r. do godz. 1400
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 26.06.2013r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
11.06.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2013
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Likwidacja przepływowych osadników gnilnych przez zasypanie na przyłączu kanalizacji sanitarnej przy ul. Bandurskiego 3 w Mikołowie - 3 szt.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112,
tel. (32) 226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości 25zł + VAT (23%)
Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 25.06.2013 r. do godz. 1400(wpływ na konto MSM) w wysokości 900zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 25.06.2013 r. do godz. 1400
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 26.06.2013r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
11.06.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2013
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Likwidacja przepływowych osadników gnilnych przez zasypanie na przyłączu kanalizacji sanitarnej przy ul. Młyńskiej 4, 4a, 6 w Mikołowie - 3 szt.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112,
tel. (32) 226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości 25zł + VAT (23%)
Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 25.06.2013 r. do godz. 1400(wpływ na konto MSM) w wysokości 850zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 25.06.2013 r. do godz. 1400
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 26.06.2013r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
11.06.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2013
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Likwidacja przepływowych osadników gnilnych przez zasypanie na przyłączu kanalizacji sanitarnej przy ul. Bandurskiego 22 w Mikołowie - 2 szt.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112,
tel. (32) 226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości 25zł + VAT (23%)
Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 25.06.2013 r. do godz. 1400(wpływ na konto MSM) w wysokości 250zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 25.06.2013 r. do godz. 1400
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 26.06.2013r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
11.06.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2013
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Likwidacja przepływowych osadników gnilnych przez zasypanie na przyłączu kanalizacji sanitarnej przy ul. 30-lecia 11, 12, 16, 21, 23 w Mikołowie - 5 szt.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112,
tel. (32) 226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości 25zł + VAT (23%)
Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 25.06.2013 r. do godz. 1400(wpływ na konto MSM) w wysokości 1450zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 25.06.2013 r. do godz. 1400
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 26.06.2013r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
11.06.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2013
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Likwidacja przepływowych osadników gnilnych przez zasypanie na przyłączu kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowa 25, 27, 29 oraz Krakowska 51, 53, 55, 57 w Mikołowie - 7 szt.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112,
tel. (32) 226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości 25zł + VAT (23%)
Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 25.06.2013 r. do godz. 1400(wpływ na konto MSM) w wysokości 2050zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 25.06.2013 r. do godz. 1400
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 26.06.2013r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
27.05.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2013
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Opracowania dokumentacji technicznej remontu oświetlenia parkingu przy ul. Pszczyńska 26-34 w Mikołowie

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru (począwszy od 03.06.2013)w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112,
tel. (32) 226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości 15zł + VAT (23%)
Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 14.06.2013 r. do godz. 1400(wpływ na konto MSM) w wysokości 100zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 14.06.2013 r. do godz. 1400
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 17.06.2013r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
27.05.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2013
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Opracowania dokumentacji technicznej oświetlenia ul. 27-go Stycznia 9, 11 w Mikołowie

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru (począwszy od 03.06.2013)w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112,
tel. (32) 226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości 15zł + VAT (23%)
Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 14.06.2013 r. do godz. 1400(wpływ na konto MSM) w wysokości 100zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 14.06.2013 r. do godz. 1400
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 17.06.2013r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
27.05.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2013
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Opracowania dokumentacji technicznej remontu instalacji elektrycznej w części wspólnej budynków mieszkalnych wielorodzinnych na ul. Słowackiego 17, 19, 21 w Mikołowie

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru (począwszy od 03.06.2013)w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112,
tel. (32) 226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości 15zł + VAT (23%)
Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 14.06.2013 r. do godz. 1400(wpływ na konto MSM) w wysokości 300zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 14.06.2013 r. do godz. 1400
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 17.06.2013r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
27.05.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2013
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Opracowania dokumentacji technicznej remontu instalacji elektrycznej w części wspólnej budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Norwida 1, 3, 5 w Mikołowie

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru (począwszy od 03.06.2013)w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112,
tel. (32) 226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości 15zł + VAT (23%)
Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 14.06.2013 r. do godz. 1400(wpływ na konto MSM) w wysokości 300zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 14.06.2013 r. do godz. 1400
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 17.06.2013r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
27.05.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2013
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Remont murku oporowego przy budynku Krawczyka 15 w Mikołowie

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru (począwszy od 03.06.2013)w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości 20zł + VAT (23%)
Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 14.06.2013 r. do godz. 1400(wpływ na konto MSM) w wysokości 200zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 14.06.2013 r. do godz. 1400
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 17.06.2013r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
23.04.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2013
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Remont dwóch pionów balkonowych (6 szt.) wraz z wymianą balustrad balkonowych w budynku nr 7 na os. Grunwaldzkim w Mikołowie;
 • Remont muru oporowego przed budynkiem Krawczyka 15 w Mikołowie;
 • Demontaż osłon elewacyjnych w poziomie orynnowania w budynku przy ul. Słonecznej 1 w Mikołowie;
 • Remont wiatrołapów w budynkach Podleska 11, 13, 15 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113, począwszy od 23.04.2013
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
Remont pionów balkonowych Grunwaldzkie 7 - 20 zł + VAT (23%)
Remont muru oporowego Krawczyka 15 - 20 zł + VAT (23%)
Demontaż osłon Słoneczna 1 - 20 zł + VAT (23%)
Remont wiatrołapów Podleska 11, 13, 15 - 40 zł + VAT (23%)
Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 07.05.2013 r. do godz. 1400(wpływ na konto MSM) w wysokości:
Remont pionów balkonowych Grunwaldzkie 7 - 400 zł
Remont muru oporowego Krawczyka 15 - 200 zł
Demontaż osłon Słoneczna 1 - 200 zł
Remont wiatrołapów Podleska 11, 13, 15 - 2.500 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 07.05.2013 r. do godz. 1400
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 08.05.2013r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
28.03.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2013
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Demontaż i utylizacja acekolu wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych i robotami towarzyszącymi w budynku Kochanowskiego 3 w Mikołowie;
 • Demontaż i utylizacja acekolu wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych i robotami towarzyszącymi w budynku Kochanowskiego 6 w Mikołowie;
 • Pogrubienie ocieplenia ściany frontowej wraz z remontem galerii wejściowych do mieszkań w budynku Katowicka 9 w Mikołowie;
 • Remont schodów terenowych przy budynku Młyńska 13 w Mikołowie;
 • Remont schodów wejściowych do budynku Młyńska 6a w Mikołowie;
 • Remont schodów wejściowych do budynków Krakowska 55,57 i Nowa 29 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113, począwszy od 08.04.2013
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
Docieplenie Kochanowskiego 3 - 90 zł + VAT (23%)
Docieplenie Kochanowskiego 6 - 90 zł + VAT (23%)
Remont ściany frontowej Katowicka 9 - 50 zł + VAT (23%)
Remont schodów (3 zadania) - każde po 25 zł + VAT (23%)
Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 25.04.2013 r. do godz. 1400(wpływ na konto MSM) w wysokości:
Docieplenie Kochanowskiego 3 - 19.000 zł
Docieplenie Kochanowskiego 6 - 11.000 zł
Remont ściany frontowej Katowicka 9 - 1.600 zł
Remont schodów Młyńska 13 - 300 zł
Remont schodów Młyńska 6a - 1.000 zł
Remont schodów Krakowska - Nowa - 400 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 25.04.2013 r. do godz. 1400
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 26.04.2013r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
26.03.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2013
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Remont dwóch pionów balkonowych (6 szt.) wraz z wymiana balustrad balkonowych w budynku nr 7 na os. Grunwaldzkim w Mikołowie;
 • Remont muru oporowego przed budynkiem Krawczyka 15 w Mikołowie;
 • Demontaż osłon elewacyjnych w poziomie orynnowania w budynku przy ul. Słoneczna 1 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113, począwszy od 28.03.2013
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości: 20 zł + VAT (23%) każda.
Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 12.04.2013 r. do godz. 1400(wpływ na konto MSM) w wysokości:
Grunwaldzkie 7 - 400 zł
Krawczyka 15 - 200 zł
Słoneczna 1 - 200 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 12.04.2013 r. do godz. 1400
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 15.04.2013r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2013
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Remont oświetlenia klatek schodowych w budynku przy ul. Pszczyńska 40 oraz ul. 27-go stycznia 21 w Mikołowie;

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112, począwszy od 28.03.2013
tel. (32) 226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości: 15 zł + VAT (23%)
Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 12.04.2013 r. do godz. 1400(wpływ na konto MSM) w wysokości: 800 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 12.04.2013 r. do godz. 1400
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 15.04.2013r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
21.03.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2013
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Wykonanie placu zabaw wraz z zakupem, dostawą i montażem urządzeń zabawowych na oś. Krakowska – Nowa w Mikołowie;
 • Przebudowa kominów w budynku Słowackiego 4 w Mikołowie;
 • Remont kominów w budynku Bluszcza 28 w Mikołowie;
 • Wymiana wyłazów dachowych wraz z remontem obróbek blacharskich dachu w budynku Młyńska 6a w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113, począwszy od 22.03.2013
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
Urządzenia zabawowe - 25 zł + VAT (23%)
Kominy i wyłazy dachowe - 20 zł + VAT (23%)
Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 03.04.2013 r. do godz. 1400(wpływ na konto MSM) w wysokości:
Urządzenia zabawowe - 800 zł
Kominy i wyłazy dachowe - 1.600 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 03.04.2013 r. do godz. 1400
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 04.04.2013r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2013
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Remont galerii komunikacyjnej w budynku Skalna 6 w Mikołowie;
 • Remont balkonów oraz bocznych ścian loggii w budynku 27-Stycznia 9 w Mikołowie;

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113, począwszy od 22.03.2013
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
Galeria Skalna 6 - 30 zł + VAT (23%)
Balkony 27-go Stycznia 9 - 25 zł + VAT (23%)
Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 04.04.2013 r. do godz. 1400(wpływ na konto MSM) w wysokości:
Galeria Skalna 6 - 1.000 zł
Balkony 27-go Stycznia 9 - 1.800 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 04.04.2013 r. do godz. 1400
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 05.04.2013r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2013
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Remont wiatrołapów w budynkach Podleska 11,13,15 w Mikołowie;
 • Remont ścian szczytowych w budynkach Norwida 3 w Mikołowie;
 • Remont ściany szczytowej wschodniej w budynku Pszczyńska 40 w Mikołowie;

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113, począwszy od 22.03.2013
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
Wiatrołapy Podleska - 40 zł + VAT (23%)
Ściany szczytowe - 60 zł + VAT (23%)
Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 09.04.2013 r. do godz. 1400(wpływ na konto MSM) w wysokości:
Wiatrołapy Podleska - 2.500 zł
Ściany szczytowe - 3.000 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 09.04.2013 r. do godz. 1400
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 10.04.2013r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
20.03.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2013
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Remont i rozbudowa oświetlenia parkowego w rejonie osiedla Kochanowskiego w Mikołowie;
 • Wymiana lamp oświetlenia parkowego w rejonie ul. Nowa 25, 27, 29 oraz Krakowska 51, 53, 55, 57 w Mikołowie;
 • Wymiana lamp oświetlenia parkowego na os. 30-lecia 11 i 15 w Mikołowie;
 • Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przeprowadzeniem robót związanych z remontem oświetlenia parkingu przy ul. Pszczyńska 26-34 w Mikołowie;
 • Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przeprowadzeniem robót związanych z remontem oświetlenia przy ul. 27-go Stycznia 9,11 w Mikołowie;
 • Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie remontu instalacji elektrycznej w części wspólnej budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Norwida 1, 3, 5 w Mikołowie;
 • Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie remontu instalacji elektrycznej w części wspólnej budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Słowackiego 17, 19, 21 w Mikołowie;

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112,
tel. (32) 226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
Remont i rozbudowa oświetlenia parkowego w rejonie osiedla Kochanowskiego w Mikołowie - 60 zł + VAT (23%)
pozostałe - 15 zł + VAT (23%) każda
Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 05.04.2013 r. do godz. 1400(wpływ na konto MSM) w wysokości:
Remont i rozbudowa oświetlenia Kochanowskiego - 3.000 zł
Wymiana lamp Nowa, Krakowska - 480 zł
Wymiana lamp 30-lecia - 270 zł
Remont oświetlenia Pszczyńska - 750 zł
Remont oświetlenia 27-go Stycznia - 120 zł
Instalacja elektryczna Norwida - 300 zł
Instalacja elektryczna Słowackiego - 300 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 05.04.2013 r. do godz. 1400
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 08.04.2013r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
25.02.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na wykonanie w roku 2013
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

Wykonanie drobnych robót remontowo-budowlanych w Mikołowie.

 • Wymiana wyłazów dachowych na nowe typu „kominiarczyk” firmy ICOPAL w budynkach Pszczyńska 26, 28, 30, 32, 34 w Mikołowie (10 wyłazów, 2 w każdym budynku);
 • Remont daszków nad wejściami do budynków Młyńska 4 (2 daszki) i Bandurskiego (5 daszków) w Mikołowie;
 • Wymiana naświetli piwnicznych na nowe systemowe w budynku Bandurskiego 3 w Mikołowie (naświetla systemowe WOLFA w wymiarach 81x66x43 cm w rusztem siatkowym);
 • Remont ścian zewnętrznych nadbudówki na dachu budynków Skalna 10 i 12 w Mikołowie wraz z malowaniem ścian wewnętrznych maszynowni i wymianą 3 szt okien;
 • Wymiana rur spustowych w budynkach Norwida 3 (5 rur spustowych) i Norwida 5 (4 rury spustowe) w Mikołowie;

Istnieje możliwość złożenia oferty tylko na wykonanie jednego zadania.
Spółdzielnia dopuszcza możliwość wyboru więcej niż jednego wykonawcy na wykonanie powyższych robót.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
począwszy od 26.02.2013r. tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości 10 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 14.03.2013 r. do godz. 1400(wpływ na konto MSM) w wysokości 1.000 zł + VAT (23%)

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 14.03.2013 r. do godz. 1400
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 15.03.2013r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
25.02.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2013
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

1. Malowanie klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych w Mikołowie:

 • Pszczyńska 40 – malowanie 10 klatek schodowych;
 • Katowicka 9 – remont 1 klatki schodowej wraz z nałożeniem tynku cienkowarstwowego system KABE;
 • 27-Stycznia 21 – malowanie 1 klatki schodowej;

2. Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych na osiedlu 30-Lecia w Mikołowie:

 • 30-Lecia 13 – wykonanie 5 miejsc postojowych z nawierzchnią z kostki betonowej;
 • 30-Lecia 23 – wykonanie 7 miejsc postojowych z nawierzchnią z płyt betonowych ażurowych;

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
począwszy od 26.02.2013r. tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
malowanie klatek schodowych - 20 zł + VAT (23%)
zatoczki parkingowe - 30 zł + VAT (23%)
Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 13.03.2013 r. do godz. 1400(wpływ na konto MSM) w wysokości:
malowanie klatek schodowych - 3.000 zł + VAT (23%)
zatoczki parkingowe - 800 zł + VAT (23%)

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 13.03.2013 r. do godz. 1400
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 14.03.2013r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
07.02.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2013
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Ocieplenie stropodachów w budynkach Pszczyńska 40 w Mikołowie i Rynek 10 w Orzeszu.
 • Docieplenie budynku Rynek 10 w Orzeszu wraz z robotami towarzyszącymi.
 • Pogrubienie docieplenia ściany osłonowej frontowej budynku 30-lecia 3 w Mikołowie wraz z robotami towarzyszącymi.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
począwszy od 11.02.2013r. tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
Stropodachy - 13 zł + VAT (23%)
Ocieplenie Rynek 10 - 63 zł + VAT (23%)
Pogrubienie ocieplenia 30-lecia - 62 zł + VAT (23%)
Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 11.03.2013 r. do godz. 1400(wpływ na konto MSM) w wysokości:
Stropodachy - 800 zł + VAT (23%)
Ocieplenie Rynek 10 - 17.000 zł + VAT (23%)
Pogrubienie ocieplenia 30-lecia 3- 4.500 zł + VAT (23%)

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 11.03.2013 r. do godz. 1400
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 12.03.2013r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
24.01.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2013
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Badanie 5-cio letniego stanu technicznego instalacji elektrycznych z pomiarem parametrów technicznych w budynkach wielorodzinnych w Mikołowie - 33 budynki - 1452 mieszkania.
 • Badanie 5-cio letniego stanu technicznego z pomiarem parametrów technicznych instalacji odgromowej dla budynków wielorodzinnych w Mikołowie i Orzeszu - 36 budynków.
 • Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w zakresie remontu instalacji elektrycznej w części wspólnej budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Norwida nr 1, 3, 5 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112,
tel. (32) 226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości: 15 zł + VAT (23%) każda.
Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 08.02.2013 r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości:
Badanie 5-cio letniego stanu technicznego instalacji elektrycznych - 200 zł + VAT (23%)
Badanie 5-cio letniego stanu technicznego instalacji odgromowej - 700 zł + VAT (23%)
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego - 300 zł + VAT (23%)

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 08.02.2013 r. do godz. 1400
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 11.02.2013r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
21.01.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na wykonanie w roku 2013
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

Remonty chodników na osiedlach w Mikołowie i Orzeszu:

 • Remont chodnika przed budynkiem Młyńska 4 w Mikołowie.
 • Remont chodnika przed budynkiem Słowackiego 4 w Mikołowie.
 • Remont chodnika wzdłuż parkingu Pszczyńska 30-32 w Mikołowie.
 • Remont chodnika wraz z podejściem do klatek schodowych przed budynkiem Bluszcza 26 w Mikołowie.
 • Remont chodnika przed wejsciami do klatek schodowych Krakowska 55, 57 w Mikołowie.
 • Remont chodnika przed wejsciami do Nowa 29 w Mikołowie.
 • Remont chodnika przy placu zabaw i za budynkiem Krakowska 59 w Mikołowie.
 • Remont chodnika przed budynkiem Szklarska 7 w Orzeszu.
 • Wykonanie nowego chodnika w miejscu przedeptu Młyńska 14, Bandurskiego 3 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
począwszy od 22.01.2013 r. tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości: 35 zł + VAT (23%)
Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 11.02.2013 r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości: 3.600zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 11.02.2013 r. do godz. 1400
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 13.02.2013r.

Spółdzielnia dopuszcza wybór więcej niż jednego wykonawcy na wykonanie powyższych robót.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
21.01.2013

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
trzy przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2013
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Wymiana okienek pywnicznych w 14 budynkach w Mikołowie i Orzeszu.
 • Wymiana okien na klatkach schodowych w 5 budynkach w Mikołowie.
 • Wymiana drzwi wejściowych w 7 budynkach w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania ofert do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113,
począwszy od 22.01.2013r. tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna w kasie MSM w wysokości: Wymiana okienek pywnicznych - 30 zł + VAT (23%)
Wymiana okien na klatkach schodowych - 20 zł + VAT (23%)
Wymiana drzwi wejściowych - 21 zł + VAT (23%)

Kasa czynna:
pon. 900-1300 i 1400-1600
śr. i pt. 700-1100 i 1200-1400

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: 91 1050 1634 1000 0007 0176 8400 ING Bank Śląski o/Mikołów)
wadium, najpóźniej do dnia 06.02.2013 r. do godz. 1400
(wpływ na konto MSM) w wysokości:
Wymiana okienek pywnicznych - 2.200zł
Wymiana okien na klatkach schodowych - 1.000zł
Wymiana drzwi wejściowych - 2.200zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 06.02.2013 r. do godz. 1400
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 07.02.2013 r.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym.Copyright © 2009 - 2024 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS