+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner

Aktualne przetargi, Archiwum: 2022, 2021, 2020, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Archiwum przetargów na wykonanie robót 2019

19.12.2019

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na zadania:

Nr 1. Docieplenie ściany południowo-zachodniej i pogrubienie docieplenia ścian szczytowych budynku Rynek 2a wraz z budową kotłowni gazowej dla potrzeb ogrzewania budynków Rynek 2a i 4a w Orzeszu

 • Przebudowa witryn sklepowych w lokalach usługowych parteru budynku wraz z remontem zadaszeń nad witrynami
 • Docieplenie ścian budynku metodą lekko-mokrą styropianem w technologii KABE z wyprawą tynkarską cienkowarstwową silikonową Armasil T
 • Remont loggii – ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana istniejących balustrad, wykonanie nowych posadzek w technologii Sopro, wykonanie nawierzchni z płytek gresowych
 • Izolacja i ocieplenie ścian piwnic
 • Wykonanie instalacji odgromowej z dostosowaniem do obowiązujących norm wraz z badaniem
 • Przebudowa pomieszczeń lokalu usługowego dla potrzeb biura administratora nieruchomości,
 • Montaż kotłów grzewczych wraz z automatyką i sterowaniem - kaskada trzech naściennych niskotemperaturowych, gazowych, kondensacyjnych kotłów grzewczych typ MCA o mocy 107 kW każdy, firmy DeDietrich
 • Odprowadzenie spalin projektowanym, kaskadowym systemem kominowych na elewacji budynku
 • Wykonanie instalacji grzewczych wraz z podłączeniem do istniejącego rozdzielacza w pomieszczeniu rozdzielni ciepła budynku Rynek 2A oraz sieci niskotemperaturowej zasilającej budynek Rynek 4A

Nr 2. Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os.Kochanowskiego 5 w Mikołowie wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest

 • Demontaż płyt azbestowo-cementowych typu ,,acekol” wraz z transportem i utylizacją
 • Docieplenie ścian budynku metodą lekko-mokrą styropianem w technologii KABE z wyprawą tynkarską cienkowarstwową silikonową Armasil T
 • Remont loggii balkonowych w technologii SOPRO wraz z wymianą balustrad
 • Izolacja i docieplenie ścian fundamentowych

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112 lub 113
tel. (32) 226-27-17 wew. 19 lub 13 w godzinach 1000 - 1400 począwszy od 27.12.2019 roku.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości dla zadań:

1. Nr 1. - 200,00 zł + VAT (23%) tj. 246,00 zł brutto
2. Nr 2. - 100,00 zł + VAT (23%) tj. 123,00 zł brutto

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)wadium, wpływ na konto MSM w wysokości:

1. Nr 1. - najpóźniej do dnia 20.01.2020 roku 40 000,00 zł
2. Nr 2. - najpóźniej do dnia 27.01.2020 roku 60 000,00 zł

Wadium może być również złożone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM dla zadań:

Nr 1. - do dnia 20.01.2020 roku otwarcie ofert nastąpi w dniu - 21.01.2020 roku
Nr 2. - do dnia 27.01.2020 roku otwarcie ofert nastąpi w dniu - 28.01.2020 roku

Specyfikacje do odbioru w siedzibie Spółdzielni począwszy od 27.12.2019 roku za okazaniem dowodu wpłaty.

Prace realizowane będą z dofinansowaniem i wymogami WFOŚiGW w Katowicach.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
25.04.2019

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Badania 5-cio letnie stanu technicznego instalacji elektrycznych z pomiarem parametrów technicznych w 11 budynkach wielorodzinnych (422 mieszkania) oraz 16 lokalach użytkowych w Mikołowie i w Orzeszu.
Pszczyńska 40 – 100 mieszkań
Skalna 2 – 12 mieszkań
Skalna 4 – 15 mieszkań
Skalna 6 – 15 mieszkań
Skalna 8 – 15 mieszkań
Skalna 10 – 79 mieszkań
Skalna 12 – 77 mieszkań
Rynek 2a – 32 mieszkania
Rynek 4a – 15 mieszkań
Rynek 10 – 47 mieszkań
Rynek 11 – 15 mieszkań
7 lokali użytkowych- w budynkach Skalna 10 (2 lokale), Skalna 12 (5 lokali)
9 lokali użytkowych- w budynkach Rynek 2a (6 lokali), Rynek 4a (3 lokale)

2. Badania 5-cio letnie stanu technicznego instalacji odgromowej z pomiarem parametrów technicznych dla 14 budynków wielorodzinnych w Mikołowie i w Orzeszu.
Krawczyka 8
rtm. Pileckiego 5, 9, 11, 17, 19, 21
Pszczyńska 34
Grunwaldzkie 7
Bluszcza 7a, 13
Słowackiego 21
Kochanowskiego 11
Rynek 10 w Orzeszu

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112
tel. (32) 226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości:
1. Instalacje elektryczne - 20 zł + VAT (23%)
2. Instalacje odgromowe - 20 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 15.05.2019 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
1. Instalacje elektryczne - 500,00 zł
2. Instalacje odgromowe - 200,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 15.05.2019 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 16.05.2019 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
24.04.2019

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do budynku Osiedle przy Plantach 8 w Mikołowie i chodnika wraz z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego oraz budową dodatkowych miejsc postojowych pomiędzy budynkami nr 6 i 8.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości 100 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 13.05.2019 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości 10 000,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 13.05.2019 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 14.05.2019 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
14.03.2019

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont loggii w pojedynczych pionach mieszkań budynków nieruchomości w Mikołowie:
a) kompleksowy remont loggii w budynku Młyńska 13 - 4 piony (20 mieszkań)
b) remont loggii w budynku Podleska 13 - 1 pion (4 mieszkania)
Podleska 13 - 2 mieszkania (1 i 2 piętro w różnych pionach)
Podleska 15 - 2 mieszkania (1 i 3 piętro w różnych pionach)

2. Zakup, dostawa i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych na placach zabaw nieruchomości Osiedle przy Plantach, Pszczyńska 40, Krawczyka 15,17, rtm. Pileckiego 5 oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami przy budynkach Młyńska 4a-6 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości:
1. Remont loggii - 40 zł + VAT (23%)
2. Zakup, dostawa i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych na placach zabaw - 50 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 03.04.2019 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
1. Remont loggii - 10 000,00 zł
2. Zakup, dostawa i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych na placach zabaw - 3 000,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 03.04.2019 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 04.04.2019 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
12.03.2019

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Wymiana instalacji gazowej w budynku wraz z wyniesieniem układów pomiarowych na klatki schodowe w budynku przy ul. Pszczyńska 30 w Mikołowie.

ROBOTY PROJEKTOWE:

2. Opracowanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji gazowej wraz z wyniesieniem układów pomiarowych na klatki schodowe w budynkach na Osiedlu przy Plantach 1, 3, 5, 7 oraz przy ul. Młyńska 6a w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113
tel. (32) 226-27-17 wew. 19, 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości:
1. Wymiana instalacji gazowej - 80 zł + VAT (23%)
2. Opracowanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji gazowej - 20 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 27.03.2019 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
1. Wymiana instalacji gazowej - 1 900,00 zł
2. Opracowanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji gazowej - 650,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 27.03.2019 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 28.03.2019 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
01.03.2019

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Wykonanie izolacji ściany fundamentowej budynku Osiedle przy Plantach 8 w Mikołowie od strony wejścia wraz z dociepleniem, wymianą naświetli i remontem schodów wejściowych.

2. Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do budynku Osiedle przy Plantach 8 w Mikołowie i chodnika wraz z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego oraz budową dodatkowych miejsc postojowych pomiędzy budynkami nr 6 i 8.

3. Pogrubienie docieplenia elewacji południowo-zachodniej budynku przy ul. Bandurskiego 5 w Mikołowie wraz z remontem loggii i robotami towarzyszącymi.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości:
1. Wykonanie izolacji ściany fundamentowej budynku - 90 zł + VAT (23%)
2. Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej - 100 zł + VAT (23%)
3. Pogrubienie docieplenia elewacji - 60 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 20.03.2019 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
1. Wykonanie izolacji ściany fundamentowej budynku - 4 000,00 zł
2. Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej - 10 000,00 zł
3. Pogrubienie docieplenia elewacji - 5 000,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 20.03.2019 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 21.03.2019 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
13.02.2019

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego Słowackiego 4 w Mikołowie wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości:
1. Termomodernizacja budynku mieszkalnego - 100 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 06.03.2019 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
1. Termomodernizacja budynku mieszkalnego - 28000,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 06.03.2019 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 07.03.2019 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
06.02.2019

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont loggii w pojedynczych pionach mieszkań budynków nieruchomości w Mikołowie:

 • remont loggii w budynku Bluszcza 28 - 3 piony (9 mieszkań)
 • remont loggii w budynku Krawczyka 15 - 2 piony (10 mieszkań)
 • remont loggii w budynku Bluszcza 26 - 1 mieszkanie na parterze
 • remont loggii w budynku Krawczyka 15 - 2 mieszkania w 1 poziomie (4 piętro)

2. Wykonanie izolacji i docieplenia ściany fundamentowej elewacji północno-zachodniej budynku Norwida 1 w Mikołowie wraz z drenażem.

3. Malowanie balustrad klatek schodowych i wiatrołapów budynku Żwirki i Wigury 55 w Mikołowie wraz z białkowaniem piwnic.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości:
1. Remont loggii w pojedynczych pionach mieszkań budynków - 40 zł + VAT (23%)
2. Wykonanie izolacji i docieplenia ściany fundamentowej - 30 zł + VAT (23%)
3. Malowanie balustrad klatek schodowych i wiatrołapów - 30 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 26.02.2019 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
1. Remont loggii w pojedynczych pionach mieszkań budynków - 3500,00 zł
2. Wykonanie izolacji i docieplenia ściany fundamentowej - 2200,00 zł
2. Malowanie balustrad klatek schodowych i wiatrołapów - 900,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 26.02.2019 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 27.02.2019 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
05.02.2019

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

1. Kompleksowe wykonywanie usług na terenie nieruchomości MSM położonych przy ul. Młyńskiej 11 – Pawilon MSM, Młyńskiej 4,4a,6,6a,14, ul.Ks.Bp.W. Bandurskiego 3,5, ul. Pszczyńskiej 26,28,30,32,34, ul. Skalnej 2,4,6,8,10,12 i na Osiedlu przy Plantach Mikołowie w zakresie:

 • utrzymania czystości i porządku w tym zimowe utrzymanie nieruchomości
 • koszenia terenów zielonych
 • wymiany piasku w piaskownicach

2. Utrzymanie czystości na klatkach schodowych na terenie nieruchomości MSM w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 115 i 103
począwszy od dnia 05.02.2019 roku tel. (32) 226-27-17 wew. 21 i 41 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości 10 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 22.02.2019 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
1. Kompleksowe wykonywanie usług na terenie nieruchomości MSM - 3000,00 zł
2. Utrzymanie czystości na klatkach schodowych - 700,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 22.02.2019 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 25.02.2019 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
28.01.2019

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

I. Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 53 w Mikołowie.

ROBOTY PROJEKTOWE:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczych na przeprowadzenie remontu instalacji elektrycznej w części wspólnej budynków przy ul. Bandurskiego 3, 5 w Mikołowie.
2. Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczych na przeprowadzenie remontu instalacji elektrycznej w części wspólnej budynków przy ul. Młyńska 4, 4a, 6 w Mikołowie.
3. Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczych na przeprowadzenie remontu instalacji elektrycznej w części wspólnej budynków przy ul. Szklarska 7, 9 w Orzeszu.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112
tel. (32) 226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości:
I. Remont instalacji elektrycznej - 100 zł + VAT (23%)
1. Dokumentacja projektowa Bandurskiego 3, 5 - 20 zł + VAT (23%)
2. Dokumentacja projektowa Młyńska 4, 4a, 6 - 20 zł + VAT (23%)
3. Dokumentacja projektowa Szklarska 7, 9 - 20 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 20.02.2019 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
I. Remont instalacji elektrycznej - 4200,00 zł
1. Dokumentacja projektowa Bandurskiego 3, 5 - 400,00 zł
2. Dokumentacja projektowa Młyńska 4, 4a, 6 - 400,00 zł
3. Dokumentacja projektowa Szklarska 7, 9 - 400,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 20.02.2019 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 21.02.2019 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
08.01.2019

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont chodnika oraz wykonanie utwardzonej strefy przy śmietniku na gromadzenie odpadów na terenach nieruchomości w Mikołowie :

 • Remont chodnika pomiędzy budynkami rtm. Witolda Pileckiego 3-5 w Mikołowie
 • Wykonanie strefy przy śmietniku na składowanie odpadów wielkogabarytowych wraz z ogrodzeniem przy budynkach Osiedle Przy Plantach 21,23 w Mikołowie,

2. Docieplenie naświetla dachowego budynku Osiedle przy Plantach 23 w Mikołowie,
3. Remont trzonów kominowych ponad dachem wraz z wymianą obróbek blacharskich murków ogniowych i instalacji odgromowej budynku Młyńska 6a w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113
tel. (32) 226-27-17 wew.  13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości:
1. Remont chodnika oraz wykonanie utwardzonej strefy - 30 zł + VAT (23%)
2. Docieplenie naświetla - 30 zł + VAT (23%)
3. Remont trzonów kominowych - 30 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 29.01.2019 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości: 1. Remont chodnika oraz wykonanie utwardzonej strefy - 900,00 zł
2. Docieplenie naświetla - 600,00 zł
2. Remont trzonów kominowych - 500,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 29.01.2019 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 30.01.2019 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
05.12.2018

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont loggii w pojedynczych pionach mieszkań budynków nieruchomości w Mikołowie:

 • remont loggii w budynku Bluszcza 13 - 2 piony ( 9 mieszkań )
 • remont loggii w budynku Pszczyńska 40 - 1 piony ( 5 mieszkań )
 • remont loggii w budynku Norwida 1 - 1 pion ( 5 mieszkań )

2. Zakup, dostawa i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych na placach zabaw nieruchomości Osiedle przy Plantach, Pszczyńska 40, Krawczyka 15,17, rtm. Pileckiego 5 oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami przy budynkach Młyńska 4a-6 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113
tel. (32) 226-27-17 wew.  13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości:
1. Remont loggii - 40 zł + VAT (23%)
2. Zakup, dostawa i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych... - 50 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 07.01.2019 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości: 1. Remont loggii - 5 000,00 zł
2. Zakup, dostawa i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych... - 3 000,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 07.01.2019 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 08.01.2019 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
Copyright © 2009 - 2024 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS