+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner

Aktualne przetargi, Archiwum: 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Archiwum przetargów na wykonanie robót 2020

22.12.2020

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na

ROBOTY BUDOWLANE:

Remont loggii w pojedynczych pionach mieszkań budynków nieruchomości w Mikołowie:

 • 1) remont loggii w budynku Pszczyńska 28 - 2 piony (9 mieszkań)
 • 2) remont loggii w budynku Pszczyńska 30 - 2 piony (10 mieszkań)
 • 3) remont loggii w budynku Pszczyńska 32 - 1 pion (5 mieszkań)
 • 4) remont loggii w budynku Pszczyńska 40 - 2 piony (10 mieszkań )
 • 5) remont loggii w budynku Norwida 1 - 1 pion (2 x 5 mieszkań)
 • 6) remont loggii w budynku Norwida 3 - 1 pion (5 mieszkań)
 • 7) remont loggii w budynku Norwida 5 - 1 pion (5 mieszkań)

Materiały niezbędne do opracowania oferty przekazane zostaną drogą elektroniczną po przesłaniu dowodu wpłaty za specyfikację na adres techniczny@msmmikolow.eu
Informacje na temat przetargu udzielane są pod nr tel. 32-226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM w wysokości 50,00 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 18.01.2021 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości: - 15 000,00 zł

Wadium może być również złożone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać wysyłkowo na adres Spółdzielni lub w skrzynce podawczej usytuowanej na parterze siedziby Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie do dnia 18.01.2021 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 19.01.2021 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
18.12.2020

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na

zadania:

Nr 1. Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego Słowackiego 6 w Mikołowie wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest

 • Demontaż płyt azbestowo-cementowych typu ,,acekol” wraz z transportem i utylizacją
 • Docieplenie ścian budynku metodą lekko-mokrą styropianem w technologii KABE z wyprawą tynkarską cienkowarstwową silikonową Armasil T
 • Docieplenie stropodachu
 • Remont loggii i balkonów - przerobienie istniejących balustrad
 • Izolacja i docieplenie ścian fundamentowych
 • Remont wejść do klatek
 • Wymiana drzwi wejściowych
 • Wykonanie instalacji odgromowej z dostosowaniem do obowiązujących norm wraz z badaniem

Nr 2. Pogrubienie docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego Osiedle przy Plantach 5 w Mikołowie wraz z remontem loggii i robotami towarzyszącymi

 • Pogrubienie docieplenie ścian budynku metodą lekko-mokrą styropianem w technologii KABE z wyprawą tynkarską cienkowarstwową silikonową Armasil T
 • Docieplenie stropodachu
 • Remont loggii – ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie nowych posadzek w technologii Sopro, wykonanie nawierzchni z płytek gresowych
 • Remont naświetla dachowego
 • Wymiana drzwi wejściowych
 • Wykonanie instalacji odgromowej z dostosowaniem do obowiązujących norm wraz z badaniem
 • Wykonanie instalacji antyoblodzeniowej rynien i rur spustowych

Materiały niezbędne do opracowania oferty przekazane zostaną drogą elektroniczną po przesłaniu dowodu wpłaty za specyfikację na adres techniczny@msmmikolow.eu
Informacje na temat przetargu udzielane są pod nr tel. 32-226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM:
1. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego Słowackiego 6 - 40,00 zł + VAT (23%)
2. Pogrubienie docieplenia ścian zewnętrznych - 40,00 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 11.01.2021 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
1. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego Słowackiego 6 - 35 000,00 zł
2. Pogrubienie docieplenia ścian zewnętrznych - 12 000,00 zł

Wadium może być również złożone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać wysyłkowo na adres Spółdzielni lub w skrzynce podawczej usytuowanej na parterze siedziby Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie do dnia 11.01.2021 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 12.01.2021 roku

Prace realizowane będą z dofinansowaniem i wymogami WFOŚiGW w Katowicach.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
21.05.2020

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Badania 5-cio letnie stanu technicznego instalacji elektrycznych z pomiarem parametrów technicznych w 19 budynkach wielorodzinnych (781 mieszkania) w Mikołowie i w Orzeszu.

 • Norwida 1 – 60 mieszkań
 • Norwida 3 – 60 mieszkań
 • Norwida 5 – 60 mieszkań
 • Podleska 11 – 32 mieszkania
 • Podleska 13 – 32 mieszkania
 • Podleska 15 – 32 mieszkania
 • Szklarska 7 Orzesze – 32 mieszkania
 • Szklarska 9 Orzesze – 16 mieszkań
 • Słowackiego 2 – 40 mieszkań
 • Słowackiego 4 – 40 mieszkań
 • Słowackiego 6 – 40 mieszkań
 • Słowackiego 8 – 20 mieszkań
 • Słowackiego 10 – 20 mieszkań
 • Słowackiego 12 – 20 mieszkań
 • Słowackiego 14 – 20 mieszkań
 • Słowackiego 16 – 20 mieszkań
 • Słowackiego 17 – 80 mieszkań
 • Słowackiego 19 – 80 mieszkań
 • Słowackiego 21 – 77 mieszkań

2. Badania 5-cio letniego stanu technicznego z pomiarem parametrów technicznych instalacji odgromowej 30 budynków wielorodzinnych w Mikołowie:

 • Krawczyka 10
 • Skalna 10
 • Krakowska 51, 53
 • rtm. Pileckiego 3
 • Żwirki i Wigury 55
 • Młyńska 4a, 6, 6a, 13
 • Osiedle przy Plantach 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 19
 • Pszczyńska 40
 • Słowackiego 6, 8, 16
 • Kochanowskiego 4, 8, 12, 16, 18

Materiały niezbędne do opracowania oferty przekazane zostaną drogą elektroniczną po przesłaniu dowodu wpłaty za specyfikację na adres techniczny@msmmikolow.eu
Informacje na temat przetargu udzielane są pod nr tel. 32-226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM:
1. Instalacje elektryczne - 20,00 zł + VAT (23%)
2. Instalacje odgromowe - 20,00 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 03.06.2020 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
1. Instalacje elektryczne - 300,00 zł
2. Instalacje odgromowe - 200,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 03.06.2020 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 04.06.2020 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
21.04.2020

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont loggii w pionach mieszkań budynku Bluszcza 24 w Mikołowie.

2. Remont balkonów elewacji południowo-zachodniej oraz ścian szczytowych budynku Krawczyka 8 w Mikołowie wraz z pogrubieniem istniejącego docieplenia oraz wykonaniem docieplenia i izolacji ścian fundamentowych.

3. Remont podestów wejściowych do klatek schodowych i schodów budynku Krawczyka 15 kl.II,III w Mikołowie w technologii Probet-Dasag.

Materiały niezbędne do opracowania oferty przekazane zostaną drogą elektroniczną po przesłaniu dowodu wpłaty za specyfikację na adres techniczny@msmmikolow.eu
Informacje na temat przetargu udzielane są pod nr tel. 32-226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM:
1. Remont loggii - 20,00 zł + VAT (23%)
2. Remont balkonów elewacji południowo-zachodniej - 40,00 zł + VAT (23%)
3. Remont podestów wejściowych do klatek schodowych - 20,00 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 11.05.2020 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
1. Remont loggii - 1 200,00 zł
2. Remont balkonów elewacji południowo-zachodniej - 8 500,00 zł
3. Remont podestów wejściowych do klatek schodowych - 1 000,00 zł

Wadium może być również złożone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 11.05.2020 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 12.05.2020 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
04.03.2020

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont instalacji gazowej w budynkach przy ul. Młyńska 6A oraz Osiedle przy Plantach 1 w Mikołowie.

Zakres robót:

 • demontaż instalacji gazowej,
 • przeniesienie liczników gazu na klatki schodowe,
 • wykonanie rozdzielnicy głównej,
 • wykonanie nowych pionów gazowych na klatkach schodowych z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie,
 • montaż w piwnicy rur gazowych z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie,
 • wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych z rur miedzianych łączonych na zacisk,
 • zgłoszenie demontażu oraz montażu i plombowania gazomierzy w Rozdzielni Gazu w Tychach

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112
tel. (32) 226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości 80,00 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 18.03.2020 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości: 3 400,00 zł

Wadium może być również złożone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 18.03.2020 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 19.03.2020 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
25.02.2020

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej wraz z modernizacją oświetlenia klatek schodowych budynków przy ul. Słowackiego 2, Młyńska 4, 4A, Bandurskiego 5 i Kochanowskiego 10 w Mikołowie.

Zakres robót:

 • wykonanie głównej linii zasilającej (od złącza),
 • zabudowa wyłącznika p. pożarowego,
 • wykonanie rozdzielnicy głównej,
 • rozprowadzenie energii elektrycznej za pomocą wewnętrznych linii zasilających tablice rozdzielcze,
 • wymiana tablic obwodów mieszkaniowych wraz z zasilaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonanie instalacji obwodów administracyjnych,
 • podłączenie istniejącego oświetlenia zewnętrznego do rozdzielnicy administracyjnej z wykorzystaniem istniejącego podlicznika oraz czujnika zmierzchowego jeżeli w danej lokalizacji jest,
 • badania instalacji elektrycznej

ROBOTY PROJEKTOWE:

1. Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego w zakresie remontu instalacji elektrycznej w części wspólnej budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Nowa 25, 27, 29, 35 oraz Krakowska 51, 53, 55, 57, 59 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112
tel. (32) 226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości:
1. Remont instalacji elektrycznej - 130,00 zł + VAT (23%)
2. Opracowanie projektu w zakresie remontu instalacji elektrycznej - 25,00 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 11.03.2020 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
1. Remont instalacji elektrycznej - 18 000,00 zł
2. Opracowanie projektu w zakresie remontu instalacji elektrycznej - 1 500,00 zł

Wadium może być również złożone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 11.03.2020 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 12.03.2020 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
20.02.2020

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Remont chodników oraz wykonanie utwardzonych stref przy śmietnikach na gromadzenie odpadów na terenach nieruchomości w Mikołowie:

 • Wykonanie łącznika pomiędzy chodnikami przy parkingu przy budynku Słowackiego 2 w Mikołowie,
 • Remont chodników pomiędzy budynkami Osiedle przy Plantach 12,14 w Mikołowie,
 • Remont chodnika od budynku Osiedle przy Plantach 1 w Mikołowie do schodów terenowych oraz do budynku Nr 3,
 • Remont chodnika od budynku Pszczyńska 34 do śmietnika,
 • Utwardzenie terenu przy śmietniku celem poszerzenia strefy na składowanie odpadów wielkogabarytowych i gruzu przy budynku Osiedle przy Plantach 7 w Mikołowie wraz z ogrodzeniem,
 • Utwardzenie terenu przy śmietniku na składowanie odpadów wielkogabarytowych i gruzu przy budynku Bandurskiego 5 w Mikołowie,
 • Utwardzenie terenu przy śmietniku na składowanie odpadów zbieranych selektywnie przy budynkach Norwida 1,3,5 w Mikołowie wraz z ogrodzeniem,
 • Utwardzenie terenu na składowanie odpadów zbieranych selektywnie i odpady wielkogabarytowe przy śmietniku nieruchomości rtm. Witolda Pileckiego 3-11 w Mikołowie wraz z ogrodzeniem,
 • Utwardzenie terenu na składowanie odpadów zbieranych selektywnie i odpadów wielkogabarytowych przy budynku Skalna 2 w Mikołowie.

2. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku Podleska 15 w Mikołowie wraz z dociepleniem, wymianą naświetli i drenażu.

3. Zakup, dostawa i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych na placach zabaw nieruchomości Słowackiego 19-21, Pszczyńska 40, Żwirki i Wigury 53,55, rtm.Witolda Pileckiego 17,19,21 oraz Kochanowskiego 7 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400 począwszy od 25.02.2020 rok.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości:
1. Remont chodników oraz wykonanie utwardzonych stref przy śmietnikach - 50,00 zł + VAT (23%)
2. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku Podleska 15 - 50,00 zł + VAT (23%)
3. Zakup, dostawa i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych - 50,00 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 09.03.2020 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
1. Remont chodników oraz wykonanie utwardzonych stref przy śmietnikach - 3 800,00 zł
2. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku Podleska 15 - 3 700,00 zł
3. Zakup, dostawa i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych - 3 500,00 zł

Wadium może być również złożone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 09.03.2020 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 10.03.2020 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
07.02.2020

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Malowanie klatek schodowych budynku Żwirki i Wigury 53 w Mikołowie wraz z malowaniem balustrad klatek schodowych, wiatrołapów oraz białkowaniem piwnic.

2. Wymiana wyłazów dachowych na typu "kominiarczyk" w budynkach Nowa 25,27,29,35, Krakowska 51,53,55,57,59 oraz rtm. Witolda Pileckiego 5 w Mikołowie.

3. Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych w budynkach rtm.Witolda Pileckiego 3,5 w Mikołowie, w lokalach usługowych w budynkach Osiedle przy Plantach 8 i Bandurskiego 5 w Mikołowie oraz w pawilonie handlowym Norwida w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odebrania w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości:
1. Malowanie klatek schodowych - 30,00 zł + VAT (23%)
2. Wymiana wyłazów dachowych - 30,00 zł + VAT (23%)
3. Wymiana stolarki okiennej - 30,00 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 19.02.2020 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości:
1. Malowanie klatek schodowych - 2 000,00 zł
2. Wymiana wyłazów dachowych - 1 500,00 zł
3. Wymiana stolarki okiennej - 1 600,00 zł

Wadium może być również złożone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 19.02.2020 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 20.02.2020 roku

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
13.01.2020

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

Remont loggii w pionach mieszkań budynków nieruchomości w Mikołowie:

 • remont loggii w budynku Pszczyńska 40 - 4 piony (20 mieszkań)
 • remont loggii w budynku Norwida 1,3 - 3 piony (15 mieszkań + 1 mieszkanie na parterze)
 • remont loggii w budynku Krawczyka 15 - 2 piony (10 mieszkań)

Ogólny zakres robót:

 • Skucie istniejących posadzek betonowych
 • Wykonanie nowych posadzek w technologii Sopro
 • Wykonanie nawierzchni z płytek gresowych
 • Wymiana balustrad balkonowych na ocynkowane malowane proszkowo wraz z montażem płyt osłonowych Kronoplan (dotyczy tylko budynku Pszczyńska 40)
 • Remont balustrad balkonowych ( dotyczy budynków Krawczyka i Norwida)
 • Naprawa powierzchni ścian i sufitów loggii
 • Malowanie ścian i sufitu oraz czoła płyty stropowej
 • Docieplenie ścian loggii styropianem wraz z zastosowaniem wyprawy tynkarskiej Armasil T w systemie KABE (dotyczy tylko budynku Pszczyńska 40)

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113
tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400,począwszy od dnia 17.01.2020 roku.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości - 70 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 03.02.2020 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości 15 000,00 zł.
Wadium może być również złożone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 03.02.2020 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 04.02.2020 roku

Specyfikacje do odbioru w siedzibie Spółdzielni począwszy od 17.01.2020 roku za okazaniem dowodu wpłaty.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
09.01.2020

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

1. Przebudowa instalacji grzewczych zasilających budynki przy ul. Rynek 10 i 11 w Orzeszu.
Zakres robót:

 • Odcięcie i zaślepienie istniejącej sieci cieplnej w kanale wzdłuż wschodniej elewacji budynku Rynek 10
 • Montaż nowej instalacji grzewczej zasilającej budynek Rynek 10 i 11 w piwnicy budynku Rynek 10 z przewodów stalowych b/s wraz z podłączeniem do istniejących instalacji grzewczych w pomieszczeniach technicznych rozdzielni ciepła
 • Wymiana istniejącego odcinka sieci grzewczej pomiędzy budynkami Rynek 10 a Rynek 11 na przewody preizolowane Ponor Thermo Twin wraz z włączeniem do istniejącej instalacji grzewczej w pomieszczeniu rozdzielni ciepła w piwnicy budynku Rynek 11

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112
tel. (32) 226-27-17 wew. 19 w godzinach 1000 - 1400,począwszy od dnia 15.01.2020 roku.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty) w wysokości - 100 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 29.01.2020 roku (wpływ na konto MSM) w wysokości 3 800,00 zł.
Wadium może być również złożone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 29.01.2020 roku

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 30.01.2020 roku

Prace realizowane będą z dofinansowaniem i wymogami WFOŚiGW w Katowicach.
Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
Copyright © 2009 - 2024 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS