+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner

Aktualne przetargi, Archiwum: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Archiwum przetargów na wykonanie robót 2015

09.12.2015

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na:

 • 1.Świadczenie kompleksowych usług w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji i dezodoryzacji obiektów oraz terenów zewnętrznych nieruchomości Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniiowej w Mikołowie i Orzeszu.
 • 2.Dezynfekcja pojemników na odpady komunalne na zasobach Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 102, począwszy
od 09.12.2015r. tel. (32) 226-27-17 wew. 11 lub 41 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
Ad. 1 i 2 – po 10 zł + VAT (23%) za każdą specyfikację.

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 18.12.2015 r. (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Ad. 1 - 400 zł
Ad. 2 - 200 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 18.12.2015 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 21.12.2015 r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
17.09.2015

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na:

Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. Skalna 8.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112 lub 113,
tel. (32) 226-27-17 wew. 19 lub 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości – 30 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 01.10.2015 r. (wpływ na konto MSM) w wysokości: 1.000 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 01.10.2015 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 02.10.2015 r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
15.09.2015

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony na:

Kompleksowe wykonanie usług w Orzeszu na terenie nieruchomości Rynek 2A, 4A, Rynek 10, 11
i Szklarska 7, 9 w zakresie:

 • Utrzymanie porządku i czystości, w tym zimowe utrzymanie terenów;
 • Koszenie terenów zielonych;
 • Pielegnacja zieleni, w tym cięcie drzew, krzewów, żywopłotów;
 • Wymiana piasku w piaskownicach;

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 102, począwszy
od 15.09.2015r. tel. (32) 226-27-17 wew. 11 lub 41. W dniu 15.09.2015r. specyfikacja do odbioru w godzinach
1200 - 1400. W pozostałe dni wydawanie specyfikacji w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości – 20 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 28.09.2015 r. (wpływ na konto MSM) w wysokości: 1.000 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 28.09.2015 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 29.09.2015 r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
06.08.2015

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2015 na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

ROBOTY BUDOWLANE:

 • 1. Wymiana okien naświetli dachowych w budynkach 30-Lecia 11, 16, 23 w Mikołowie;
 • 2. Likwidacja 9 szt. przepływowych osadników gnilnych przez zasypanie na przyłączach kanalizacji sanitarnej budynków 30-lecia 13, 14, 15, 17, 19, 27-go stycznia 3, 5, 9,11,17,19,21 w Mikołowie;
 • 3. Wymiana instalacji gazowej wraz z wyniesieniem układów pomiarowych na klatki schodowe w budynkach przy ulicy Młyńskiej 14 oraz Krawczyka 15 w Mikołowie;
 • 4. Rozbudowa oświetlenia parkowego placu zabaw w rejonie bloku 40 przy ulicy Pszczyńskiej w Mikołowie.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:

 • 5. Opracowanie projektu przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej z budynku przy ulicy Młyńska 4 w Mikołowie;

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112 i 113, tel. (32) 226-27-17 wew. 19 lub 13 w godzinach 900 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031 (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
Poz. 1 – 20 zł + VAT (23%)
Poz. 2 – 60 zł + VAT (23%)
Poz. 3 – 60 zł + VAT (23%)
Poz. 4 – 60 zł + VAT (23%)
Poz. 5 – 20 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 21.08.2015 r. (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Poz. 1 - 1.200 zł
Poz. 2 - 1.000 zł
Poz. 3 - 4.600 zł
Poz. 4 - 300 zł
Poz. 5 - 100 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 21.08.2015 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 24.08.2015 r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
26.03.2015

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE:

 • 1. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach 30-Lecia 11, Krakowska 51,53,57,59, 27-Stycznia 9 w Mikołowie;
 • 2. Remont daszków nad wejściami do budynku Młyńska 14 w Mikołowie;
 • 3. Remont daszku nad wejściem do klatki schodowej budynku Słoneczna 1 w Mikołowie;
 • 4. Remont daszków wiatrołapów wraz ze zmianą pokrycia i odnowieniem ścian wiatrołapów budynków Bluszcza 24,26,28 w Mikołowie;
 • 5. Remont 6 balkonów w budynku Bluszcza 24 w Mikołowie;
 • 6. Wymiana wyłazów dachowych na typu „kominiarczyk” w budynkach 27-Stycznia 17,19 w Mikołowie;
 • 7. Montaż zaworów termoregulacyjnych na pionach cyrkulacyjnych w budynku Kochanowskiego 3 w Mikołowie;
 • 8. Wymiana grzejników na klatkach schodowych oraz w piwnicach 10-ciu budynków w Mikołowie
 • 9. Wymiana poziomu kanalizacyjnego w piwnicy budynku Młyńska 6 w Mikołowie.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:

 • 10. Opracowanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji gazowej wraz z wyniesieniem układów pomiarowych na klatki schodowe w budynkach Młyńska 4,4a,6,14, Krawczyka 15 w Mikołowie;

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113, począwszy od dnia 30.03.2015r. tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031 (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
Poz. 1 – 40 zł + VAT (23%)
Poz. 2, 3, 4, 6 – 25 zł + VAT (23%) (jedna specyfikacja dla tematów 2,3,4,6);
Poz. 5 – 20 zł + VAT (23%)
Poz. 7 – 15 zł + VAT (23%)
Poz. 8 – 15 zł + VAT (23%)
Poz. 9 – 15 zł + VAT (23%)
Poz. 10 – 15 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 16.04.2015 r. (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Poz. 1 - 4.000 zł
Poz. 2, 3, 4, 6 - 1.000 zł
Poz. 5 - 700 zł
Poz. 7 - 300 zł
Poz. 8 - 1.100 zł
Poz. 9 - 100 zł
Poz. 10 - 500 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 16.04.2015 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 17.04.2015 r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
17.03.2015

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

 • 1. Wykonanie badania 5-cio letniego stanu technicznego instalacji elektrycznych z pomiarem parametrów technicznych w budynkach wielorodzinnych w Mikołowie i Orzeszu - 17 budynków;
 • 2. Wykonanie badania 5-cio letniego stanu technicznego z pomiarem parametrów technicznych instalacji odgromowej dla budynków wielorodzinnych w Mikołowie i w Orzeszu - 9 budynków.
 • 3. Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. Norwida 3.
 • 4. Realizacja zaleceń po wykonanych badaniach 5-cio letnich instalacji odgromowej budynków wielorodzinnych na zasobach MSM w Mikołowie i w Orzeszu- 31 budynków.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 112, począwszy od dnia 18.03.2015r. tel. (32) 226-27-17 wew. 19 w godzinach 900 - 1200.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031 (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
Poz. 1 – 15 zł + VAT (23%)
Poz. 2 – 15 zł + VAT (23%)
Poz. 3 – 50 zł + VAT (23%)
Poz. 4 – 15 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 30.03.2015 r. (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Poz. 1 - 640 zł
Poz. 2 - 100 zł
Poz. 3 - 1.600 zł
Poz. 4 - 1.900 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 30.03.2015 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 31.03.2015 r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
04.03.2015

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

 • 1. Pogrubienie ocieplenia ścian szczytowych wraz z izolacją piwnic budynku Młyńska 6 w Mikołowie;
 • 2. Demontaż i utylizacja acekolu wraz z termomodernizacją i robotami towarzyszącymi budynku Kochanowskiego 8 w Mikołowie;
 • 3. Termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi budynku Rynek 11 w Orzeszu;
 • 4. Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do parkingu przy budynku Pszczyńska 40 w Mikołowie;
 • 5. Remont chodników na zasobach MSM w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113, począwszy od dnia 05.03.2015 r. tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
Poz. 1 – 40 zł + VAT (23%)
Poz. 2 – 100 zł + VAT (23%)
Poz. 3 – 50 zł + VAT (23%)
Poz. 4 – 20 zł + VAT (23%)
Poz. 5 – 20 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 19.03.2015 r. (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Poz. 1 - 1.500 zł
Poz. 2 - 20.000 zł
Poz. 3 - 7.000 zł
Poz. 4 - 3.000 zł
Poz. 5 - 2.000 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 19.03.2015 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 20.03.2015 r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
24.02.2015

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

WYKONANIE ROBÓT:

 • 1. Wymiana lamp oświetlenia parkowego przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie: rejon bloków 53 i 55;
 • 2. Dezynfekcja pojemników na odpady komunalne na zasobach MSM w Mikołowie i Orzeszu w 2015 roku;

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:

 • 3. Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przeprowadzeniem robót zwiazanych z rozbudową lamp oświetlenia parkowego placu zabaw w rejonie bloku nr 40 przy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie;
 • 4. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie remontu instalacji elektrycznej w części wspólnej budynków mieszkalnych wielorodzinnych na ul. Skalnej nr 2, 4, 6, 8 w Mikołowie;
 • 5. Opracowanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji gazowej wraz z wyniesieniem układów pomiarowych na klatki schodowe w 5-ciu budynkach - Młyńska 4, 4a, 6, 14 i Krawczyka 15 w Mikołowie;
 • 6. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budowy przyłączy kanalizacyjnych dla odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych oraz wód opadowych z budynków przy ul. Żwirki i Wigury 53, 55 w Mikołowie;

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113, począwszy od dnia 24.02.2015 r. tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości – 15 zł + VAT (23%) za każdą specyfikację (poz. 1-6)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 10.03.2015 r. (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Poz. 1 - 200 zł
Poz. 2 - 300 zł
Poz. 3 - 100 zł
Poz. 4 - 300 zł
Poz. 5 - 500 zł
Poz. 6 - 300 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 10.03.2015 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu - 11.03.2015 r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
02.02.2015

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

Przeprowadzenie w 2015 roku przegladów rocznych 109 budynków mieszkalnych i 4 budynków niemieszkalnych w Mikołowie i Orzeszu, zgodnie z § 62 Prawa Budowlanego.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113, począwszy od dnia 02.02.2015 r. tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 11.02.2015 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2015 r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
15.01.2015

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na:

ROBOTY BUDOWLANE:

 • Remont galerii wraz z pogrubieniem docieplenia elewacji wejściowej i izolacją ścian fundamentowych budynku Krawczyka 10 w Mikołowie;
 • Wymiana okienek piwnicznych w 5 budynkach w Mikołowie (95 szt.);
 • Docieplenie stropodachu w budynku Skalna 2 w Mikołowie;
 • Naprawa docieplenia ściany południowej na wys. VII-IX piętra budynku Skalna 10 w Mikołowie;
 • Naprawa ocieplenia ściany zachodniej budynku Bluszcza 7a w Mikołowie;
 • Wykonanie opaski wokół budynku Bluszcza 13 w Mikołowie;
 • Remont murka oporowego przed wejściem do klatki schodowej budynku Słoneczna 1 w Mikołowie;

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:

 • Opracowanie projektu pogrubienia docieplenia budynków 30-Lecia 16 i 23 w Mikołowie wraz z remontem loggii, robotami towarzyszącymi i remontem naświetli dachowych;
 • Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy przyłączy istniejącej kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej z pominięciem i likwidacją osadników ścieków dla budynków zlokalizowanych w Mikołowie – 9 osadników;

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113, począwszy od dnia 19.01.2015 r. tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
Remont galerii Krawczyka 10 w Mikołowie – 45 zł + VAT (23%)
Docieplenie stropodachu Skalna 2, okienka piwniczne i pozostałe drobne – po 15 zł + VAT (23%) za każdą specyfikację;
Opracowanie projektów – po 15 zł zł + VAT (23%) za każdą specyfikację;

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 02.02.2015 r. (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Remont galerii Krawczyka 10 w Mikołowie – 2.000 zł
Docieplenie stropodachu Skalna 2 – 180 zł
Okienka piwniczne – 500 zł
Pozostałe drobne – 500 zł
Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji – 200 zł
Opracowanie dokumentacji technicznej likwidacji osadników – 100 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 02.02.2015 r.
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 03.02.2015 r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
18.12.2014

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2015
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Remont nawierzchni pasażu sklepowego wraz z odwodnieniem przy budynku 30-Lecia 8 w Mikołowie;
 • Docieplenie ściany południowej wraz z remontem loggii i wymianą balustrad w budynku 30-Lecia 8 w Mikołowie;

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113, począwszy od dnia 18.12.2014 r. tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
Remont pasażu 30-Lecia 8 w Mikołowie – 35 zł + VAT (23%)
Docieplenie i remont ściany południowej 30-Lecia 8 w Mikołowie – 45 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 26.01.2015 r. (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Remont pasażu 30-Lecia 8 w Mikołowie – 2.500 zł
Docieplenie i remont ściany osłonowej 30-Lecia 8 w Mikołowie – 3.000 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 26.01.2015 r.
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 27.01.2015 r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
Copyright © 2009 - 2024 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS