+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner

Aktualne przetargi, Archiwum: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2013, 2012, 2011, 2010

Archiwum przetargów na wykonanie robót 2014

31.07.2014

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2014
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Remont nawierzchni pasażu sklepowego wraz z odwodnieniem przy budynku 30-Lecia 8 w Mikołowie;
 • Docieplenie ściany południowej wraz z remontem loggii i wymianą balustrad w budynku 30-Lecia 8 w Mikołowie;

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113, począwszy od dnia 31.07.2014 r. tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
Remont pasażu 30-Lecia 8 w Mikołowie – 35 zł + VAT (23%)
Docieplenie i remont ściany południowej 30-Lecia 8 w Mikołowie – 45 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 13.08.2014 r. (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Remont pasażu 30-Lecia 8 w Mikołowie – 2.500 zł
Docieplenie i remont ściany osłonowej 30-Lecia 8 w Mikołowie – 3.000 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 13.08.2014 r.
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 14.08.2014r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
10.07.2014

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2014
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Pogrubienie ocieplenia ściany frontowej wraz z remontem galerii wejściowych do mieszkań w budynku Krawczyka 8 w Mikołowie;
 • Remont nawierzchni pasażu sklepowego wraz z odwodnieniem przy budynku 30-Lecia 8 w Mikołowie;
 • Docieplenie ściany zachodniej wraz z remontem loggii i wymianą balustrad w budynku Rynek 4a w Orzeszu;
 • Docieplenie ściany południowej wraz z remontem loggii i wymianą balustrad w budynku 30-Lecia 8 w Mikołowie;
 • Likwidacja przepływowych osadników gnilnych przez zasypanie na przyłączach kanalizacji sanitarnej na osiedlach w Mikołowie:
  - 30-Lecia 1,3,5,7,9 – 6 szt.;
  - Kochanowskiego 10 – 3 szt.;
  - Pszczyńska 26-34 – 1 szt.;
  - Bandurskiego 5, Młyńska 14 – 2 szt.;
  - Krakowska 59, Nowa 35 – 2 szt.;
 • Remont dwóch pionów balkonów (6 szt.) w budynku Bluszcza 26 w Mikołowie;
 • Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych na osiedlu Pszczyńska 26-34 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113, począwszy od dnia 10.07.2014 r. tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
Remont ściany frontowej budynku Krawczyka 8 w Mikołowie – 45 zł + VAT (23%)
Remont pasażu 30-Lecia 8 w Mikołowie – 35 zł + VAT (23%)
Docieplenie i remont ściany osłonowej budynków Rynek 4a w Orzeszu i 30-Lecia 8 w Mikołowie – 45 zł + VAT (23%) (każdy temat)
Likwidacja osadników – 60 zł + VAT (23%)
Remont balkonów Bluszcza 26 w Mikołowie – 15 zł + VAT (23%)
Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych Pszczyńska 26-34 w Mikołowie – 50 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 24.07.2014 r. (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Remont ściany frontowej budynku Krawczyka 8 w Mikołowie – 2.000 zł
Remont pasażu 30-Lecia 8 w Mikołowie – 2.500 zł
Docieplenie i remont ściany osłonowej budynków Rynek 4a w Orzeszu – 3.500 zł
Docieplenie i remont ściany osłonowej 30-Lecia 8 w Mikołowie – 3.000 zł
Likwidacja osadników – 2.000 zł
Remont balkonów Bluszcza 26 w Mikołowie – 700 zł
Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych Pszczyńska 26-34 w Mikołowie – 5.000 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 24.07.2014 r.
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 25.07.2014r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
05.06.2014

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2014
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Remont koron kominowych wraz z wymianą obróbek blacharskich dylatacji dachu budynku Żwirki i Wigury 53 w Mikołowie;
 • Remont koron kominowych wraz z wymianą obróbek blacharskich dylatacji dachu budynku Żwirki i Wigury 55 w Mikołowie;
 • Pogrubienie ocieplenia ściany frontowej wraz z remontem galerii wejściowych do mieszkań w budynku Krawczyka 8 w Mikołowie;
 • Remont nawierzchni pasażu sklepowego wraz z odwodnieniem przy budynku 30-Lecia 8 w Mikołowie;
 • Docieplenie ściany zachodniej wraz z remontem loggii i wymianą balustrad w budynku Rynek 4a w Orzeszu;

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113, począwszy od dnia 09.06.2014 r. tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
Remont kominów w budynkach Żwirki i Wigury 53, 55 w Mikołowie – 35 zł + VAT (23%)
Rmont ściany frontowej Krawczyka 8 w Mikołowie – 45 zł + VAT (23%)
Rmont pasażu 30-lecia 8 w Mikołowie – 35 zł + VAT (23%)
Docieplenie ściany tylnej budynku Rynek 4a w Orzeszu – 45 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 26.06.2014 r. (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Remont kominów w budynkach Żwirki i Wigury 53, 55 w Mikołowie – 1.500 zł
Rmont ściany frontowej Krawczyka 8 w Mikołowie – 2.000 zł
Rmont pasażu 30-lecia 8 w Mikołowie – 2.500 zł
Docieplenie ściany tylnej budynku Rynek 4a w Orzeszu – 3.500 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 26.06.2014 r.
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 27.06.2014r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
27.03.2014

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2014
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Remont koron kominowych wraz z wymianą obróbek blacharskich dylatacji dachu budynku Żwirki i Wigury 53 w Mikołowie;
 • Remont koron kominowych wraz z wymianą obróbek blacharskich dylatacji dachu budynku Żwirki i Wigury 55 w Mikołowie;
 • Docieplenie stropodachów granulatem wełny mineralnej Granrock wraz z zaślepieniem szachów instalacyjnych w budynkach Skalna 10 i 12 w Mikołowie;
 • Remont schodów wejściowych wraz z wymianą balustrady w budynku Słoneczna 1 w Mikołowie;

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113, począwszy od dnia 03.04.2014 r. tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
Remont kominów w budynkach Żwirki i Wigury 53, 55 w Mikołowie – 35 zł + VAT (23%)
Docieplenie stropodachów budynków Skalna 10,12 w Mikołowie i remont schodów wejściowych do budynku Słoneczna 1 w Mikołowie – po 10 zł + VAT (23%) za każdą specyfikację

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 23.04.2014 r. (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Remont kominów w budynkach Żwirki i Wigury 53, 55 w Mikołowie – 1.500 zł
Docieplenie stropodachów budynków Skalna 10,12 w Mikołowie – 300 zł
Remont schodów wejściowych do budynku Słoneczna 1 w Mikołowie – 300 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 23.04.2014 r.
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 24.04.2014r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
21.03.2014

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2014
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z opaską wokół budynku 30-Lecia 7 w Mikołowie;
 • Wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z opaską wokół budynku 30-Lecia 9 w Mikołowie;
 • Wykonanie izolacji ściany fundamentowej południowej budynku Bandurskiego 22 w Mikołowie;
 • Wykonanie izolacji ścian fundamentowych zachodniej i północnej wraz z wymianą naświetli budynku Podleska 11 w Mikołowie;
 • Wykonanie opaski i odwodnienienia wzdłuż ściany osłonowej wschodniej budynku Podleska 11 w Mikołowie;
 • Wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z ociepleniem cokołu i wymianą naświetli okienek piwnicznych budynku Nowa 25 w Mikołowie;
 • Wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z ociepleniem cokołu i wymianą naświetli okienek piwnicznych budynku Nowa 27 w Mikołowie;
 • Remont schodów wejściowych do budynku Młyńska 13 w Mikołowie.

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113, począwszy od dnia 21.03.2014 r. tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
Izolacja ścian fundamentowych w 4 budynkach w Mikołowie – 20 zł + VAT (23%)
Izolacja ścian fundamentowych w Nowa 25, 27 w Mikołowie – 30 zł + VAT (23%)
Remont schodów Młyńska 13 w Mikołowie - 30 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 10.04.2014 r. (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Izolacja ścian fundamentowych w 4 budynkach w Mikołowie – 2.000 zł
Izolacja ścian fundamentowych w Nowa 25, 27 w Mikołowie – 1.000 zł
Remont schodów Młyńska 13 w Mikołowie – 1.500 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 10.04.2014 r.
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 11.04.2014r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
18.03.2014

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2014
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. Norwida 1;
 • Montaż instalacji odgromowej na budynku nr 7 na oś. Grunwaldzkim w Mikołowie;
 • Wymiana lamp parkowych przy budynkach 30-Lecia 13, 21 i Nowa 25 w Mikołowie;
 • Wykonanie badań 5-cio letnich stanu technicznego instalacji elektrycznych z pomiarem parametrów technicznych w 10 budynkach wielorodzinnych w Mikołowie i Orzeszu;
 • Badania 5-cio letniego stanu technicznego z pomiarem parametrów technicznych instalacji odgromowej dla 22 budynków wielorodzinnych w Mikołowie i w Orzeszu;

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113, począwszy od dnia 18.03.2014 r. tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
Remont instalacji elektrycznej w budynku Norwida 1 w Mikołowie - 50zł + VAT (23%)
Montaż instalacji odgromowej Grunwaldzkie 7 w Mikołowie - 30 zł + VAT (23%)
Przeglądy 5-letnie elektryczne i instalacji odgromowej w Mikołowie oraz montaż lamp parkowych w Mikołowie - po 15 zł + VAT (23%) za każdą specyfikację

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 09.04.2014 r. (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Remont instalacji elektrycznej w budynku Norwida 1 w Mikołowie – 1.500 zł;
Montaż instalacji odgromowej Grunwaldzkie 7 w Mikołowie – 300 zł;
Montaż lamp parkowych w Mikołowie – 300 zł;
Przeglady 5-cio letnie instalacji elektrycznej w Mikołowie – 300 zł;
Przeglady 5-cio letnie instalacji odgromowej w Mikołowie – 400 zł;

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 09.04.2014 r.
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 10.04.2014r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
13.03.2014

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2014
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą wyłazu dachowego na nowy typu kominiarczyk budynku Bluszcza 26 w Mikołowie;
 • Remont ścian szczytowych w budynku Norwida 5 w Mikołowie;
 • Remont ścian szczytowych w budynku Młyńska 4 w Mikołowie;
 • Remont ścian szczytowych w budynku Młyńska 4a w Mikołowie;

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113, począwszy od dnia 13.03.2014 r. tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
Wymiana obróbek blacharskich budynku Bluszcza 26 w Mikołowie - 10zł + VAT (23%)
Remont ścian szczytowych w 3 budynkach w Mikołowie - 60 zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 27.03.2014 r. (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Wymiana obróbek blacharskich budynku Bluszcza 26 w Mikołowie – 400 zł;
Remont ścian szczytowych w 3 budynkach w Mikołowie – 3.000 zł;

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 27.03.2014 r.
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 28.03.2014r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
25.02.2014

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2014
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

I. Wykonanie robót remontowo budowlanych

 • Remont 15 balkonów w systemie SOPRO w budynku 27-go Stycznia 11 w Mikołowie;
 • Remont 14 balkonów w systemie SOPRO w budynku 27-go Stycznia 21 w Mikołowie;
 • Remont 1 pionu balkonów (3 balkony) w systemie SOPRO w budynku Grunwaldzkie 7 w Mikołowie;
 • Naprawa ocieplenia ściany przy klatce I budynku 27-go Stycznia 17 w Mikołowie;
 • Docieplenie stropodachu o powierzchni 554,66 m2 granulatem wełny mineralnej GRANROCK w budynku Bandurskiego 22 w Mikołowie;
 • Remont naświetli piwnicznych poprzez wymianę na systemowe typu WOLFA w budynku Bluszcza 7a w Mikołowie;
 • Poszerzenie ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż budynku Kochanowskiego 3 w Mikołowie;
 • Wyrównanie i uzupełnienie podbudowy miejsc postojowych przed budynkiem Podleska 15 w Mikołowie;

II. Opracowanie projektów:

 • Opracowanie projektu technicznego likwidacji przepływowych osadników gnilnych na przyłączach kanalizacji sanitarnej budynków 30-lecia PRL 1, 3, 5, 7, 9, Bandurskiego 5, Młyńska 14, Pszczyńska 26-34, Krakowska 59, Nowa 35 w Mikołowie;
 • Opracowanie projektu pogrubienia dociepleniia ścian osłonowych budynku wielorodzinnego 30-lecia PRL 8 w Mikołowie wraz z remontem loggii i wymianą balustrad balkonowych;
 • Opracowanie projektu budowlanego lokalizacji i budowy dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych mieszkańców nieruchomości Pszczyńska 26-34 w Mikołowie;;
 • Remont nawierzchni pasażu sklepowego wraz z odwodnieniem przy budynku 30-lecia PRL 8 w Mikołowie;

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113, począwszy od dnia 26.02.2014 r. tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
Remonty balkonów po 25zł + VAT (23%) (dla każdego z zadań)
Naprawa ocieplenia ściany 15zł + VAT (23%)
Stropodach 15zł + VAT (23%)
Naświetla 15zł + VAT (23%)
Poszerzenie ciągu pieszo-jezdnego 15zł + VAT (23%)
Wyrównanie i uzupełnienie podbudowy 20zł + VAT (23%)
Opracowanie projektów technicznych po 20zł + VAT (23%) dla każdego z zadań
Specyfikację dla opracowania projektów można poprać bezpłatnie tutaj:
Likwidacja osadników , załacznik 1, załacznik 2, załacznik 3, załacznik 4,
Docieplenie
Miejsca postojowe
Pasaż

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 11.03.2014 r. (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Remonty balkonów 27-go Stycznia 11 - 1.000 zł
Remonty balkonów 27-go Stycznia 21 - 1.000 zł
Remonty balkonów Grunwaldzkie 7 - 200 zł
Naprawa ocieplenia ściany - 300 zł
Docieplenie stropodachu - 200 zł
Remont naświetli - 250 zł
Poszerzenie ciągu pieszo-jezdnego - 200 zł
Wyrównanie i uzupełnienie podbudowy - 200 zł
Projekt likwidacji osadników - 600 zł
Projekt pogrubienia dociepleniia 30-lecia PRL 8 - 300 zł
Projekt lokalizacji i budowy miejsc postojowych - 300 zł
Projekt remontu nawierzchni pasażu sklepowego - 200 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 11.03.2014 r.
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 12.03.2014r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
13.02.2014

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2014
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Wymiana drzwi wejściowych w dwóch budynkach w Mikołowie:
  • Wymiana 2 szt. wewnętrznych drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku Słoneczna 1 w Mikołowie;
  • Wymiana 2 szt. drzwi wejściowych (zewnętrzne i wewnętrzne) do budynku Skalna 10 w Mikołowie;
 • Remonty chodników przy 13 budynkach w Mikołowie;
  • Remont chodnika pomiędzy budynkami 30-Lecia 21-23 w Mikołowie;
  • Remont chodnika pomiędzy budynkami 30-Lecia 15-19 w Mikołowie;
  • Remont chodnika przed budynkiem Bandurskiego 5 w Mikołowie;
  • Remont chodnika wzdłuż placu zabaw Pszczyńska 40 w Mikołowie;
  • Remont chodnika przy budynku Pszczyńska 32 w Mikołowie;
  • Remont chodnika wraz z podejściami do klatek budynku Bluszcza 28 w Mikołowie;
  • Remont chodnika pomiędzy budynkami Krakowska 51-53 w Mikołowie;
  • Remont chodnika wraz z remontem schodów terenowych przed budynkami Nowa 25, 27 w Mikołowie;
  • Remont chodników na podejściach do klatek schodowych Podleska 11, 13, 15 w Mikołowie;
  • Remont chodnika przed budynkiem Szklarska 9 w Orzeszu wraz z schodami terenowymi;

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113, począwszy od dnia 14.02.2014 r. tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
Wymiana drzwi 15zł + VAT (23%)
Remonty chodników 20zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 27.02.2014 r. (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Wymiana drzwi - 500 zł
Remonty chodników - 2.500 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 27.02.2014 r.
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 28.02.2014r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
27.01.2014

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
przetargi nieograniczone na wykonanie w roku 2014
na zasobach mieszkaniowych Spółdzielni w Mikołowie robót:

 • Wykonanie w 2014 roku drobnych robót remontowo-budowlanych;
  • Wymiana wyłazów dachowych na nowe typu „kominiarczyk w 16 budynkach (42 szt.) w Mikołowie i Orzeszu;
  • Remont daszków nad wejściami do 3 budynków (12 daszków) w Mikołowie;
 • Wymiana okienek piwnicznych w 15 budynkach w Mikołowie i Orzeszu (166 szt.);
 • Rozbiórka budynku gospodarczego na osiedlu 30-Lecia w Mikołowie;

Materiały niezbędne do opracowania oferty do odbioru w siedzibie Spółdzielni pokój nr 113, począwszy od dnia 27.01.2014 r. tel. (32) 226-27-17 wew. 13 w godzinach 1000 - 1400.

Opłata za specyfikację płatna przelewem na konto MSM (odbiór specyfikacji po okazaniu dowodu wpłaty)
w wysokości:
Wykonanie drobnych robót remontowo 20zł + VAT (23%)
Okienka piwniczne 20zł + VAT (23%)
Rozbiórka bud. gospodarczego 25zł + VAT (23%)

Oferent winien wpłacić (przelewem na konto: MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031)
wadium, najpóźniej do dnia 07.02.2014 r. (wpływ na konto MSM) w wysokości:
Wykonanie drobnych robót remontowych - 2000 zł
Okienka piwniczne - 1000 zł
Rozbiórka bud. gospodarczego - 600 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie MSM do dnia 07.02.2014 r.
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 10.02.2014r.

Zastrzegamy sobie unieważnienie lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.


Copyright © 2009 - 2024 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS